Stonesoft liittyy IBM:n Security Intelligence Partner Program ‑ohjelmaan

Asiakkaat hyötyvät tuotteiden integroinnin helpottumisesta sekä toimitusaikojen lyhenemisestä

Helsinki – 25.4.2012 – Stonesoft ilmoitti tänään liittyneensä IBM:n Q1 Labs -yhtiön Security Intelligence Partner Program (SIPP) ‑ohjelmaan. Stonesoftin ratkaisujen integrointi IBM:n QRadar Security Intelligence Platform ‑alustaan mahdollistaa entistä tehokkaamman lokitietojen välityksen tuotteiden välillä, mikä helpottaa asiakasratkaisujen toteuttamista.

Security Intelligence Partner Program mahdollistaa yrityksille tuotteiden integroinnin Qradariin. QRadar saa näin suoraan tiedot tapahtumista, resursseista ja haavoittuvuuksista sekä asetusten hallinnasta. SIPP-sertifioinnin yhteensopivuustestaus takaa Stonesoftin tietoturvaratkaisujen yhteensopivuuden QRadarin Security Intelligence -alustan kanssa.

Stonesoftin tuotevalikoimaan kuuluu alan ensimmäisen muunneltavan Security Engine ‑ratkaisun lisäksi uuden sukupolven palomuuri, tunkeutumisen havainnointi- ja estojärjestelmä sekä SSL VPN ‑ratkaisu, joita kaikkia hallitaan keskitetysti Stonesoft Management Center -hallintatyökalun kautta. Kaikkien Stonesoft-tuotteiden lokitiedot voidaan välittää edelleen QRadariin Log Event Enhanced Format (LEEF) ‑muodossa. Lisäksi Stonesoft Management Center voi vastaanottaa lokeja LEEF-yhteensopivista laitteista.

– Aiemmin tapahtumatietojen siirto eri toimittajien tietoturvajärjestelmien välillä oli hankalaa erityisesti standardien puuttumisen takia. Tämä kumppanuus avaa IBM:n ja Stonesoftin välille suunnittelu-, tuki- ja tuotetason yhteyden, joka helpottaa tietojen jakamista ja poistaa integroinnin pullonkaulat asiakasratkaisujen toteutusvaiheessa. Yhteiset asiakkaamme hyötyvät ratkaisujen toimitusaikojen lyhentymisestä, tuotteiden integroinnin helpottumisesta sekä paremmista toteutusmahdollisuuksista, kertoo IBM:n Q1 Labs ‑yrityksen Senior Product Manager Matt Ward.

– Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme parasta mahdollista tilannetietoisuutta. Stonesoftin verkkotietoturvaratkaisut yhdistettynä QRadar Security Intelligence Platform ‑alustaan parantavat organisaatioiden mahdollisuuksia kehittää kriittisiä tieto- ja liiketoimintajärjestelmiään monen eri toimittajan ratkaisuista koostuvissa ympäristöissä, kertoo Stonesof Management Centerin tuotepäällikkö Tero Jantunen.

Lisätietoja Security Intelligence Partner Program ‑ohjelmasta on osoitteessa http://q1labs.com/partners/security-intelligence-partner-program.aspx.


Lisätietoja antaa:

Tero Jantunen
Tuotepäällikkö
Stonesoft Oyj
Puhelin: +358 9 476 711
Sähköposti: tero.jantunen(AT)stonesoft.com

Stonesoft Oyj

Stonesoft Oyj (NASDAQ OMX: SFT1V) toimittaa ohjelmistopohjaisia ja asiakaslähtöisiä tietoturvaratkaisuja, jotka tehostavat verkon tietoturvan hallintaa sekä varmistavat liiketoiminnan jatkuvuuden. Yhtiö tunnetaan myös pitkäaikaisesta tutkimustyöstään kehittyneiden evaasiotekniikoiden (Advanced Evasion Techniques) parissa.

Stonesoftin tuotetarjonta sisältää alan ensimmäisen muunneltavan Security Engine -tietoturvaratkaisun, tunkeutumisen havainnointi- ja estojärjestelmät sekä palomuuri- ja SSL VPN -ratkaisut. Kaikkia näitä voidaan hallita keskitetysti Stonesoft Management Center -hallintatyökalun avulla.

Stonesoftin asiakkaisiin kuuluu yli 4 000 keskisuurta tai suurta yritystä ympäri maailmaa. Yhtiöllä on alan korkein asiakasuskollisuus ratkaisujen hallittavuuden, dynaamisuuden ja alhaisten kokonaiskustannusten ansiosta.

Stonesoft on perustettu vuonna 1990. Sen asiakkaisiin kuuluu yli 4 000 keskisuurta tai suurta yritystä ympäri maailmaa. Stonesoftin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja Pohjois-Amerikan alueen pääkonttori Atlantassa, Georgiassa. Lisätietoa osoitteesta www.stonesoft.com.

Yrityksestä

Drumin tehtävänä on auttaa asiakasta keskittymään viestinnässään kaikkein olennaisimpaan. Vaikka keinoja ja kanavia on paljon, ovat viestinnän perusasiat edelleen kaikkein tärkeimmät. Suunnittelemme asiakkaillemme kokonaisviestintää ja toteutamme siitä itse tarvittavan osan. Tarjoamme viestinnän asiantuntemusta ja toteutusvoimaa: strategista suunnittelua ja sparrausta, viestintäkampanjoita, mediajulkisuutta, asiakasviestintää, verkkoviestintää & sosiaalista mediaa, viestintävalmennusta ja tarvittaessa myös mainonnallisia toimenpiteitä.