Sundsbergin ranta: poikkeukselliset energiaratkaisut tarjoava uusi asuinalue ainutlaatuisen luonnon keskellä

Espoonlahden merelliseen ympäristöön rakentuu nyt uusi 1 200 asukkaan pientaloalue. Kirkkonummelle, Sundet III -asemakaava-alueelle nouseva Sundsbergin ranta sijaitsee Natura 2000 -alueen vieressä. Myytäville pientalotonteille on ensimmäistä kertaa Suomessa tarjolla maakaasun, maalämmön sekä aurinkoenergian yhdistelmiä, joiden avulla voi helposti toteuttaa A-energialuokan talon. Kotiinsa saa myös halutessaan kaasuauton tankkauspisteen. Sundsbergin rannan myynnistä vastaa alueen omistaja EKE-Rakennus Oy.

Sundsbergin rannan tonttien ennakkomarkkinointi alkaa huhtikuussa ja myynti kesäkuussa. Tarjolla on 45 pientalotonttia, joilla on rakennusoikeutta 180 neliöstä 679 neliöön. Rakentaminen on mahdollista aloittaa tänä syksynä. Myös EKE-Rakennus Oy rakennuttaa alueelle myöhemmin pientalokortteleita.

Alueen arkkitehtuuri tulee olemaan yksilöllisen monimuotoista, jossa värit ja yksityiskohdat vaihtelevat kortteleittain. Talot voivat olla harja- tai pulpettikattoisia, puuverhoiltuja tai rapattuja.

Sundsbergin rannan suunnittelun lähtökohtana on ollut moni-ilmeisen ja kumpuilevan rannikkomaiseman säilyttäminen. Tontit on istutettu väljästi maastoon metsäsaarekkeiden ympärille ja siten, että ne yhdistyvät lukuisiin viheralueisiin ja liikuntapaikkoihin.

Asuinalueen luonto on ainutlaatuinen. Rannassa on Natura 2000 -suojelualue, jolla pesii harvinaista linnustoa. Espoonlahden rantametsät ovat vanhoja, luonnontilassa olevia metsiä. Vesistön tilasta pidetään huolta alueelle rakennettavalla hulevesijärjestelmällä. Sade- ja sulamisvedet suodattuvat puhtaiksi lammikoiden ja purojen kautta, jolloin ne eivät lisäkuormita Espoonlahtea.

EKE-Rakennus Oy vastaa koko alueen kunnallistekniikan ja infrastruktuurin toteutuksesta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Gasum Oy toteuttaa alueelle maakaasuputkiverkoston. Alueen lämmitys toteutuu pääosin maakaasulla sekä sen ja maalämmön tai aurinkoenergian yhdistelmällä. Maakaasuratkaisu on lähes päästötön, sillä kaasu vapauttaa palaessaan vesihöyryä. Kaasua voidaan hyödyntää lämmityksen, kaasulieden, takan ja kaasugrillin lisäksi kaasuauton kotitankkaukseen.

Rakentajien saatavilla on myös EKE-Yhtiöiden kehittämä EBTS-kodinhallintajärjestelmä, jonka avulla voi säästää energiaa ja helpottaa ratkaisevasti pientalon ylläpitoa.

      EBTS ohjaa ilmanvaihtoa, lämmitystä, valaistusta ja vedenkulutusta verkkoyhteyden välityksellä. Se toimii myös turvajärjestelmänä ja talon sähköisenä huoltokirjana, joka muistuttaa kodin huoltotoimenpiteistä ja ylläpitää siten talon arvoa, EKE-Rakennus Oy:n pientalorakentamisesta vastaava johtaja Tapio Kalliola kertoo.

Perheyhtiö EKE aloitti Sundet-asemakaavan toteuttamisen 10 vuotta sitten. Tekesin Suomen paras asuinalue 2009 -kilpailussa asiantuntijaraati valitsi Sundet I ja Sundet II -kaavan muodostaman Sundsbergin Kartanonrannan pääkaupunkiseudun parhaaksi asuinalueeksi. Alueen eduiksi on koettu ennen kaikkea turvallisuus, luonto, sijainti ja liikenneyhteydet. Tuoreen Kirkkonummen kuntalaisbarometrin mukaan kunnan tyytyväisimmät asukkaat löytyvät Sundsbergista.

      Poikkeamme isoista rakennuttajista siten, että rakennamme asuinalueet kokonaan. Siksi olemme niillä läsnä pitkään. Tämä mahdollistaa asukkaiden toiveiden kuuntelun sekä pitää yllä avointa keskusteluyhteyttä ja molemminpuolista luottamusta, EKE-Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Tea Ekengren-Saurén toteaa.

Sundsbergin Kartanonranta, johon myös Sundsbergin ranta maantieteellisesti kuuluu, muodostaa kokonaisuudessa 100 hehtaarin alueen. Nyt rakennettava Sundsbergin ranta on siitä 45 hehtaaria. Alueella asuu tällä hetkellä noin 1 400 asukasta. Kun alue on valmis, siellä asuu yhteensä noin 2 800 henkeä.

Alueen lähellä on monipuolisia palveluita: neljä päiväkotia, alakoulu, kauppa, terveyskeskus, apteekki, posti, kirjasto, kuntosali, uimaranta ja lukuisia liikuntamahdollisuuksia.

Liikenneyhteydet ovat hyvät ja ne paranevat huomattavasti, kun Kantatie 51:n muutos moottoritieksi valmistuu etuajassa syksyllä 2012. Julkisen liikenteen osalta käytettävissä ovat linja-autot sekä lähijunat. Valmistuessaan Kivenlahden metroasema sijaitsee viiden kilometrin päässä.

Lisätietoja: 

Tea Ekengren-Saurén, toimitusjohtaja, EKE-Rakennus Oy
p. 0400 607 670,
tea.ekengren@eke.fi

Tapio Kalliola, johtaja, pientaloalueet, EKE-Rakennus Oy

p. 040 534 3710, tapio.kalliola@eke.fi

www.sundsberginranta.fi, www.eke.fi

EKE-Yhtiöt on suomalainen, vuodesta 1961 toiminut perheomisteinen monialakonserni, jonka toimialoja ovat asuinalue- ja toimitilarakennuttaminen sekä toimitilavuokraus, kodinhallintajärjestelmien ja junien älyjärjestelmien kehittäminen. Kaikilla mantereilla toimivan EKE-konsernin emoyhtiö on EKE-Finance Oy. Sundsbergin rannan myynnistä ja kehittämisestä vastaa alueen omistaja EKE-Rakennus Oy, yksi EKE-konsernin tytäryhtiöistä. Kaikille toimialoillemme yhteistä on huolehtia asiakkaista mahdollisimman hyvin – tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksemme perusta.

Yrityksestä

Drumin tehtävänä on auttaa asiakasta keskittymään viestinnässään kaikkein olennaisimpaan. Vaikka keinoja ja kanavia on paljon, ovat viestinnän perusasiat edelleen kaikkein tärkeimmät. Suunnittelemme asiakkaillemme kokonaisviestintää ja toteutamme siitä itse tarvittavan osan. Tarjoamme viestinnän asiantuntemusta ja toteutusvoimaa: strategista suunnittelua ja sparrausta, viestintäkampanjoita, mediajulkisuutta, asiakasviestintää, verkkoviestintää & sosiaalista mediaa, viestintävalmennusta ja tarvittaessa myös mainonnallisia toimenpiteitä.

Liitteet & linkit