Lasten ylipaino – kauhistelusta kannustukseen

Lasten lihavuus on yleistynyt viime vuosikymmenien aikana. Tällä hetkellä noin joka kymmenes leikki-ikäinen ja joka viides kouluikäinen lapsi on vähintään ylipainoinen. Lasten terveen kasvun turvaamiseen tarvitaan koko kylä ja kannustavaa asennetta terveystaitojen oppimiseen. 

Seis! laihdutuspuheelle ja ulkonäön kommentoinnille

”Mulle sanoi joku vieras ihminen kaupungilla, et sun ei kannattais enää syödä tota jätskiä, kun olet niin iso. Nyt mä en enää syö kaupungilla jäätelöä.”, ylipainoinen lapsi 10v. 

Lasten ylipaino on herkkä aihe. Tilastojen takana on lapsia ja perheitä tunteineen. Äänensävy on aika vaihtaa kauhistelusta perheiden kannustukseen, tarjota ratkaisuja ja sanoa seis laihdutuspuheelle.

Laihduttaminen ei kuulu lapsille eikä nuorille. Hyvinvointi ja itsensä arvostaminen kuuluvat kaikille. Ulkonäkökeskeinen laihdutuspuhe haittaa lasten terveen kehonkuvan muodostumista. Tapa puhua ulkonäöstä on meidän kaikkien vastuulla. Aikuisten pitää antaa malli lapsille oman kehon arvostamisesta.

Lasten painonhallinnan tavoitteena on hyvinvointi ja terve aikuisuus. Muutokset tapahtuvat hitaasti ja pieniä elintapamuutoksia koko perheen arjessa toteuttaen. Terveydenhuollon tuen lisäksi perheille on tarjolla mm. Ylipainosta tasapainoon -verkkokurssi ja Neuvokas perhe -materiaaleja www.neuvokasperhe.fi.

Viisi vinkkiä, miten puhua lapsen ylipainosta:

  1. Suhtaudu positiivisesti kehoosi. Älä puhu lapsen kuullen omasta tai lapsen painosta.
  2. Tee muutoksia syömiseen ja liikkumiseen, mutta älä puhu laihduttamisesta.
  3. Ota perhe mukaan! Lapsen ylipaino on koko perheen asia, ja siksi elintapamuutokset koskevat kaikkia perheenjäseniä.
  4. Jokainen on ihana sellaisena kuin on. Painonhallinnan tavoitteena on hyvinvointi ja terve aikuisuus, ei tietynmallinen ulkonäkö.
  5. Kehu ja kannusta lasta.

Lasten elinympäristö terveyttä edistäväksi

Maailman lihavuuspäivää vietetään 11.10. Tänä vuonna huomio on lasten ylipainon ehkäisyn tärkeydessä, koska lapsuusiän lihavuus jatkuu usein aikuisuuteen. Lihavuuden hoito on yleensä vaikeampaa kuin ehkäisy tai varhainen puuttuminen. Perheen elintapamuutosten lisäksi tarvitaan elinympäristö, joka edistää terveystaitojen oppimista, fyysistä aktiivisuutta ja terveellisiä ruokatottumuksia.

Kouluissa ja päiväkodeissa on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä viime vuosina esimerkiksi liikunnan lisäämisessä. Onnistumisia on jo Suomessa nähty, esimerkiksi Seinäjoella lasten lihavuus on kääntynyt laskuun koko kunnan järjestelmällisellä yhteistyöllä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman kansallisen lihavuusohjelman ”Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta” yhtenä kärkiteemana on lasten lihavuuden ehkäisy. Ohjelmassa korostetaan laajaa yhteistyötä ja esitetään konkreettisia tavoitteita ja toimia lasten lihavuuden ehkäisemiseksi.

Lisätietoja:

Anne Kuusisto
Lapsiperheasiantuntija
Neuvokas perhe, Yksi elämä -terveystalkoot
anne.kuusisto@sydanliitto.fi
puh. 040 5914222

Päivi Mäki
Kehittämispäällikkö
Kansallisen lihavuusohjelman koordinaattori
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
paivi.maki@thl.fi
puh. 029 524 8612

Neuvokas perhe tukee lapsiperheiden hyvinvointia ja antaa ideoita syömiseen, liikkumiseen ja arkeen. Neuvokas perhe on osa Yksi elämä –terveystalkoita. Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton käynnistämien Yksi elämä -terveystalkoiden tavoitteena on terveempi Suomi. Neuvokas perhe –menetelmä elintapaohjaukseen neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon on käytössä yli 100 Suomen kunnassa, joka on noin kolmasosa Suomen kunnista. Verkkosivuiltamme löytyy tietoa ja tukea kaikille lapsiperheille sekä asiallista tietoa lasten ylipainosta.

Lihavuus laskuun -ohjelma on kansallinen yhteistyöohjelma, jolla pyritään ehkäisemään väestön lihomista ja kääntämään lihomiskehitys laskuun. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjelman toisella kaudella 2016 -2018 keskitytään lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyyn, eri toimijoiden välisen yhteistyön tehostamiseen sekä terveyden tasa-arvon edistämiseen. 

Avainsanat:

Tilaa