Neljä merkittävää tekijää työmotivaation synnylle

Aavan työterveyshuollon ylilääkärin Timo Vänttisen mukaan suomalaisilla työpaikoilla pitäisi tehokkuuden sijaan lisätä motivaatiota. 

Tekemätön työ on merkittävä kustannuserä Suomen työelämässä. Koko yksityissektorilla kustannukset nousevat jo arviolta 4,3 miljardiin euroon vuodessa. Lääkärikeskus Aavan työterveyshuollon ylilääkärin Timo Vänttisen mukaan kustannuksia voitaisiin hilata alemmas, jos fyysisen terveydentilan mittaamisen sijaan keskityttäisiin työntekijän motivaatioon. 

– Vaikka henkilö olisi perinteisten työterveydenhuollon mittareiden mukaan työkyvytön, voi hän olla äärimmäisen motivoitunut ja innostunut työstään. Esimerkkinä vaikkapa maailmankuulu fyysikko Stephen Hawking, Vänttinen sanoo.

Vänttinen on perehtynyt motivaation merkitykseen suomalaisilla työpaikoilla. Hyvinvointi ja motivaatio syntyvät autonomian tunteesta, työn merkityksellisyydestä, koetusta kyvykkyydestä ja yhteisöllisyydestä. Monissa organisaatioissa tästä ollaan kuitenkin vielä kaukana. 

Esimerkkejä onnistumisistakin onneksi löytyy. Työpaikoilla, joissa ollaan motivoituneita, on vähemmän sairauspoissaoloja ja sairauslomilta palataan töihin nopeammin. Tämä ei välttämättä tarkoita, että näillä työpaikoilla olisi vähemmän sairauksia. 

– Kehittämällä henkilökunnan motivaatiota voitaisiin siis muuttaa suomalaista työkulttuuria tehokkaamaakksi ja paremmin voivaksi, Vänttinen summaa. 


Lisätietoja:

Timo Vänttinen

Työterveyshuollon ylilääkäri, lääkärikeskus Aava

timo.vanttinen@aava.fi

p. 010 380 3838 (Aavan vaihde)

Tilaa