Basware ennustaa: Vuodesta 2014 tulee sähköisen verkostumisen vuosi

-          ajureina sosiaaliset ja mobiilit työtavat ja -palvelut sekä pilvi

Espoo, 19.12.2013 – Globaalin talouden hitaasta elpymisestä huolimatta organisaatioilla on edelleen paineita parantaa kassavirtaa sekä etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita. Näin ennustaa johtava verkkolasku- ja hankinnasta maksuun -ratkaisujen toimittaja Basware tulevan vuoden talous- ja hankintatrendeistä. Nopeasti etenevät sosiaaliset-, mobiili- sekä pilvipalvelut vauhdittavat verkkolaskujen sekä e-maksamisen -ratkaisuja tulevana vuonna. Sisäistä ja ulkoista yhteistyötä ohjaavat ostoreskontra sekä reaaliaikainen analytiikka.

”Vuonna 2014 talous- ja hankintaosastot etsivät uusia verkostoja ja tapoja parantaakseen talouden hallintaansa sekä lisätäkseen sisäisten sidosryhmiensä asiakkaidensa sekä toimittajiensa reaktiivisuutta. Nämä trendit tulevat johtamaan aikaisempaa parempaan näkyvyyteen, tehokkaampiin prosesseihin sekä lisääntyneeseen yhteistyöhön”, kertoo Baswaren toimitusjohtaja Esa Tihilä.

”Tänä vuonna yritykset keskittyivät parantamaan kassavirtaansa ja odotamme saman ilmiön jatkuvan myös tulevana vuonna. Tehokkaat maksustrategiat tulevat olemaan eturintamassa, kun yritykset pyrkivät maksimoimaan käyttöpääomansa ja varmistamaan toimittajiensa taloudellisen vakauden.”

Basware ennustaa tulevalle vuodelle neljä tärkeintä elementtiä, jotka tulevat muuttamaan B2B-kaupankäyntiä:

Vuosi 2014 on ”e-vuosi”

Tämän päivän reaaliaikaisessa sosiaalisessa, mobiilissa ja pilveen perustuvassa ympäristössä ihmiset vaativat jatkuvaa ja välitöntä pääsyä tietoon sekä erilaisten toimintojen suorittamiseen. Talous- ja hankinta-alan ammattilaiset tulevat huomaamaan äärimmäisen nopean verkkolaskutuksen, e-tilaamisen ja e-maksamisen palveluiden kasvun, jotka vastaavat edellä mainittuihin tarpeisiin ja odotuksiin. Käyttäjät odottavat palveluilta nyt helppokäyttöisyyden lisäksi koukuttavaa digitaalista elämystä.

Toimittajat ovat alkaneet ymmärtää, kuinka virtaviivaistettu ja vauhditettu laskutus parantaa yrityksen kassavirtaa ja tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää saatavilla olevaa reaaliaikaista taloudellista dataa. Vuonna 2014 toimittajat ottavat yhä enemmän käyttöönsä erilaisia portaaleja sekä yhteyspalveluja, jotka parantavat laskutuksen nopeutta ja täsmällisyyttä. Paikalliset hallitukset tulevat jatkamaan tärkeää työtään kansallisten talouksien siirtämisessä verkkolaskutuksen piiriin.

Avain kaikkeen ”e-toimintaan” sekä taloudellisen menestyksen saavuttamiseen vuonna 2014 on verkottuminen. Erilaiset verkostot tunkeutuvat ennennäkemättömällä tavalla ihmisten jokapäiväiseen elämään, joten on pelkästään loogista, että sama kehitys etenee myös työpaikoille. Liiketoiminnan verkostoilla tulee olemaan merkittävä vaikutus myös hankinnan ja maksamisen tapojen kehittymiseen.

Verkostoituneen liiketoiminnan aikakaudella ne yritykset, jotka käyttävät yhteisöllisiä teknologioita yhdistämään työntekijänsä asiakkaisiin, toimittajiin ja kumppaneihin, tulevat todennäköisimmin olemaan markkinajohtajia, saavuttamaan uusia markkinaosuuksia ja toimimaan tehokkaammin sekä lisäämään myyntiään.

Fiksut ostajat ja toimittajat vapauttavat kassavirtansa

Monilla markkinoilla e-maksut ovat tyypillisesti keskittyneet kuluttajien vähittäismaksuihin, mutta se tulee muuttumaan vuoden 2014 aikana markkinoiden paineen sekä uusien ratkaisujen myötä. Kassavirrasta huolehtiminen on lähtöisin suurista yhtiöistä, jotka pyrkivät laajentamaan maksuehtojaan toimittajiensa kanssa ja vapauttamaan kassavirtaansa yhä tehokkaammaksi. Toteutuneiden maksuaikojen ollessa nyt 60 – 100 vuorokautta, vaikutukset voivat olla hyvin vakavia erityisesti pienille yrityksille. Pitkät maksuajat vaarantavat monien organisaatioiden taloudellisen tasapainon ja luovat riskitekijöitä niiden hankintaketjuun. Basware odottaakin, että ensi vuonna tullaan näkemään uusia innovatiivisia e-maksutapoja, jotka tuovat helpotusta molemminpuolisiin maksuongelmiin: ne nopeuttavat hidasta laskutusprosessia ja laskujen maksua varmistamalla, että toimittajat saavat maksunsa ajoissa ja toisaalta pidentämällä ostajan maksuaikaa. Vielä tärkeämpää on se, että ne tulevat olemaan integroituna suoraan sähköisiin maksujärjestelmiin, ja tuovat näin ollen valtavia mahdollisuuksia sekä myyjille että ostajille.

2014 on ostoreskontran muutosvuosi

Ennakoivat talous- ja hankintajohtajat tulevat käyttämään teknologioita, jotka vähentävät ydinprosessien monimutkaisuutta ja tehottomuutta. He tulevat purkamaan taloutta, hankintaa ja rahoitusta erottavat siilot ja lisäämään työnteon älykkyyttä ottamalla käyttöön automatisoidut ratkaisut, verkkolaskut sekä avoimet kaupankäynnin verkostot.

2014 ostoreskontratiimit, joilla on hallussaan tieto yrityksen todellisista kustannuksista, tulevat lisäämään yhteistyötä ja verkottumista yhtiöiden sisällä. He tulevat myös muuttamaan koko organisaatiota ottamalla käyttöön sosiaalisia, mobiileja ja pilveen perustuvia verkkolasku- ja e-maksuratkaisuja, jotka parantavat oleellisesti tiedon saatavuutta. Kyky mitata tärkeitä lukuja toimii katalysaattorina ostoreskontrajohtajille, joille tarjoutuu mahdollisuus viedä toiminta täysin uudelle tasolle.

Markkinajohtajat ja edelläkävijät kasvattavat kilpailuetua hyödyntämällä analytiikkaa

Yrityksillä on yhä kasvavampi tarve saavuttaa näkyvyys kuluihin, kassavirtaan ja niihin liittyviin tietoihin hallitakseen talouttansa reaaliaikaisesti. Vuonna 2014 yritykset luottavat entistä vahvemmin analytiikkaan paitsi hankinnasta maksuun -prosesseissa, myös ostaja- ja toimittajaverkostojen hallinnoissa ja niihin liittyvässä päätöksenteossa.

Reaaliaikaisen analytiikan käyttö auttaa tunnistamaan taloudelliset pullonkaulat sekä kustannussäästömahdollisuudet. Nykyaikaiset analytiikkaratkaisut mahdollistavat tiedon tehokkaan keruun verkon kautta. Lisäksi sen avulla voidaan tunnistaa trendejä, jotka auttavat parantamaan rahavirran vaihtosyklejä sekä kriittisiä suorituskykymittareita, kuten päivän erääntyneet myynnit tai päivän erääntyneet maksut.

Lisätietoja:

Basware
Sirje Ahvenlampi
Tel: +358 50 557 3822
sirje.ahvenlampi@basware.com

Basware
Basware tarjoaa avoimia, turvallisia, pilvipalveluihin perustuvia ratkaisuja kaikenkokoisille organisaatioille. Ratkaisujen avulla organisaatiot voivat tehostaa hankinta-, ostoreskontra-, laskutus-, maksuliikenne- ja talousohjausprosessejaan.

Eri toimialojen yritykset, pienistä suuryhtiöihin, käyttävät Baswaren ratkaisuja saavuttaakseen huomattavia kustannussäästöjä, parantaakseen rahavirran ennustettavuutta ja tiivistääkseen asiakas-toimittajasuhteita. Basware Commerce -verkoston perustana on avoimuus, joka mahdollistaa erilaisten organisaatioiden välisen kaupankäynnin sähköisen asioinnin ja tekee verkostosta maailman kattavimman. Verkosto yhdistää miljoonia käyttäjiä yli 100 maassa ja 900 000 organisaatiossa.

Basware on maailman johtava helpomman ostamisen ja paremman myymisen ratkaisujen toimittaja. Lue lisää Baswaren tavasta tehostaa talousprosesseja ja kannattavuutta verkkosivuiltamme www.basware.fi.

https://twitter.com/basware
https://twitter.com/BaswareFinland
https://www.facebook.com/BaswareCorporation
http://www.linkedin.com/company/basware

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa