Baswaren uusi visuaalinen raportointiratkaisu piirtää uudenlaisen kuvan organisaation taloushallintoon

-          Ratkaisu vähentää ulkopuolisten konsulttien tarvetta

Espoo, 17.6.2014 – Basware on tuonut markkinoille uuden talousohjauksen suunnittelu- ja raportointityökalun, joka tarjoaa täydellisen läpinäkyvyyden kaikkiin talousprosesseihin. Ratkaisu parantaa organisaation omaa kykyä tuottaa luotettavia raportteja ilman ulkopuolista konsulttiapua.

Basware Analytics for FPM on uusi työkalu, joka piirtää talousluvut visuaalisiksi kokonaisuuksiksi, joita on helppo lukea ja hahmottaa. Basware Analytics for FPM auttaa havaitsemaan talousprosessien pullonkaulat sekä seuraamaan samanaikaisesti useita talouden mittareita. Basware Analytics for FPM on osa Baswaren Financial Performance Management (FPM) -talousohjausratkaisukokonaisuutta.

”Uusi Basware Analytics for FPM -ratkaisu lisää merkittävästi taloushallinnon tehokkuutta ja parantaa päätöksenteon hallittavuutta. Basware Analytics for FPM auttaa saavuttamaan täyden läpinäkyvyyden toimintoihin ja hahmottamaan talousprosesseista selkeän kokonaiskuvan. Tietoa ja Basware Analytics for FPM -ratkaisun avulla tehtyjä raportteja voidaan jakaa helposti organisaation eri toimijoiden kesken. Lisäksi se mahdollistaa erilliset ad hoc -raportit yksittäisten työntekijöiden tarpeisiin”, kertoo Baswaren Ilari Nurmi, SVP Products & Services.

Parantaa kannattavuuden hallintaa

Basware Analytics for FPM auttaa hallitsemaan liiketoimintaa havainnollisesti kannattavuusnäkökulmasta. Se auttaa löytämään ja tunnistamaan kulujen, tuottojen ja kannattavuuden ongelmakohdat, ja siten tehostamaan liiketoimintaa. Erilaisten raporttien avulla organisaatio voi seurata erilaisia tunnuslukuja, joiden avulla havaitaan yritystoiminnan pullonkaulat ja akuutit kehityskohteet. Tietoja voidaan suodattaa interaktiivisesti, jolloin niitä voidaan eritellä esimerkiksi maantieteellisen sijainnin tai liiketoimintayksikön mukaan.

”Eri käyttäjien on mahdollista tarkastella ennakkoon laadittujen raporttien tietoja, luoda omia raporttejaan, jakaa niitä eteenpäin ja keskustella niistä. Tämä lisää taloushallinnon avoimuutta ja kommunikointia”, Nurmi toteaa.

Selkeät graafiset raportit ja muut työkalut takaavat sen, että tiedot ovat helposti ymmärrettävässä muodossa. Grafiikoiden avulla voidaan yhdellä silmäyksellä nähdä liiketoiminnan kehitys ja tunnistaa erilaisia trendejä.

Omat raportit organisaation eri toimintojen ja roolien raportointitarpeisiin

”Basware Analytics for FPM ja jaettavat raportit tuovat apua organisaation koko talouden ohjaamiseen ja edistävät siten parempaa osastojen välistä yhteistyötä”, Nurmi huomauttaa.

Tarvittaessa esimerkiksi eri yksiköiden liiketoimintavastaavat voivat verrata omaa budjettiaan suhteessa koko organisaation lukuihin tai myyntijohto voi tutkia myyjäkohtaisia tietoja.

Ratkaisu tuo selkeän näkymän organisaation tunnuslukuihin, myynnin kuluihin, ja kannattavuuteen. Samalla myös liiketoiminnan hallittavuus ja ennustettavuus paranee, kun käytössä on ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi.

”Oleellisinta on, että tämä työkalu vähentää tarvetta käyttää ulkopuolisia konsultteja, silloin kun tarvitaan uutta tietoa. Nyt jokainen voi itse luoda omat raporttinsa ja etsiä tarvitsemansa tiedot silloin, kun haluavat. Tämä tuo organisaatiolle aidon edun liiketoiminnan kasvuun ja kehittämiseen”, Nurmi sanoo.

Basware Financial Performance Management (FPM) on aidosti integroitu liiketoiminnan suunnittelu- ja raportointiratkaisu sekä johdon laskentatoimeen että konsernitilinpäätökseen.

Lisätietoja:

Ilari Nurmi, Senior Vice President, Products & Services
Basware Oyj
puh. 040 577 5084
ilari.nurmi@basware.com

Basware
Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella autamme asiakkaitamme menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Commerce Network on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot nousevat uudelle tasolle kulukontrollissaan ja tehokkuudessaan, muodostaen tiiviitä kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Baswaren ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat kassavirtaa täysin uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.

Lue lisää Baswaren tavasta tehostaa rahankiertoa sekä liiketoimintaa: www.basware.fi.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa