Capgemini Consulting selvitti suomalaisten suuryritysten hallitusten digiosaamista

-          Suuryritykset petranneet hallitusjäsenten digitaidoissa kahden vuoden aikana

Espoo 23.1.2015 - Konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoavan Capgeminin konsultointiyksikkö selvitti markkina-arvoltaan 30 suurimman Helsingin pörssiin listatun yrityksen hallitusten jäsenten kokemusta liiketoiminnan digitalisoitumisesta.*

Selvitys osoitti, että valtaosassa (77 %) tarkastelluista yrityksistä on vähintään yksi tai useampi hallitusjäsen, jolla on omakohtaista kokemusta digitalisoituneista toimialoista tai aihetta tarkastelevasta akateemisesta tutkimuksesta. Kaksi vuotta sitten (syksy 2012) tehdyssä tutkimuksessa vastaava luku oli 57 %. Moni suomalainen suuryritys luottaa edelleen Nokian entisten johtoryhmän jäsenten digiosaamiseen ja -kokemukseen. Lisäksi monilla oli kokemusta telekommunikaatioalan, media-alan tai muista korkean teknologian yrityksistä. Tarkasteltujen yritysten hallitusjäsenistä kuitenkin vain vajaalla 19 prosentilla on merkittävää omakohtaista osaamista toimintaympäristön digitalisoitumisesta.

Selvitys osoittaa, että yritykset ovat kehittyneet kahden vuoden aikana parempaan suuntaan kun vertaillaan hallitusjäsenten digiosaamista. Kehitys on kuitenkin edelleen hidasta ja melko epätasaista – toimialojen välillä on nähtävissä merkittäviä eroja.

Selvityksessä tarkastelluista yrityksistä 23 prosentilla ei ole hallituksessaan yhtään jäsentä, jolla on operatiivisen kokemuksen kautta hankittua syvällistä ymmärrystä digitalisoituvasta toimintaympäristöstä.

Tämä on huolestuttavaa, sillä yritykset jotka ovat digitaalisia edelläkävijöitä, ovat huomattavasti kannattavampia kuin ne yritykset jotka eivät vielä hyödynnä digitaalisuuden luomia mahdollisuuksia liiketoiminnassaan. Yrityksen operatiivisella johdolla on heikot edellytykset hyödyntää digitaalisuutta liiketoiminnoissa, ellei yrityksen hallituksella ole valmiuksia ymmärtää digitaalisuuden merkitystä tulevaisuuden menestykselle”, kertoo Capgemini Consultingin konsultti Ilkka Kankare.

Rahoitusala heikoilla – kulutustavarat ja -palvelut edelläkävijöiden joukossa

Kaikkein heikoin tilanne on rahoitusalan ja perusteollisuuden hallitusjäsenten digitaidoissa. Näillä aloilla digitaalista osaamista ei hallituksissa juurikaan ole, ja kehitystä on kahden vuoden aikana tapahtunut vähän jos ollenkaan.

Tämä tulos yllätti”, sanoo Kankare.”Kansainvälisissä vertailuissa rahoitusala on yksi digitaalisuutta parhaiten hyödyntävistä toimialoista. Lisäksi esimerkiksi suomalaispankkien nettipankit olivat aikoinaan digitaalisen kehityksen kärkeä.

Parhaiten ovat kehittyneet teollisuustuotteet ja -palvelut sekä kulutustavarat ja -palvelut. Kulutustuotteiden ja -palveluiden sektorilla jokaisen yrityksen hallituksista löytyy nyt digiosaamista. Selvitys osoittaa myös, että jo aikaisemmin digitaalisuutta tehokkaasti hyödyntäneet teknologia- ja tietoliikennepalvelut ovat vahvistaneet etumatkaansa entisestään.

Selvityksessä kävi ilmi, että hallitusammattilaista alle viidesosalla oli merkittävää digiosaamista. ”Tämä herättää kysymyksen siitä, ovatko kriteerit joilla hallitusammattilaiset tänä päivänä valitaan, linjassa ajan vaatimusten kanssa”, Kankare haastaa. ”Näyttää siltä, että digiosaamista ei vielä pidetä kovin merkittävänä kriteerinä hallitustyöskentelyssä.”, hän jatkaa.

Selvityksessä nousi esiin myös muutamia suuryrityksiä, jotka näyttävät toiminnoissaan konkreettisesti hyödyntävän digitaalisuutta ja sen tuomia mahdollisuuksia, mutta joiden hallitusjäsenillä ei tätä osaamista näytä olevan. Näissä tapauksissa voidaan pohtia, kuinka hyvät eväät näillä hallituksilla on arvioida yrityksen toimintaa ja strategisia valintoja.

Yksikään toimiala ei voi enää ummistaa silmiään digitaalisuudelta ja sen mukanaan tuomilta muutoksilta ja mahdollisuuksilta. Digitaalinen transformaatio koskettaa kaikkia. Erityisesti niillä toimialoilla, joilla digivalmiudet ovat suhteelliset heikot, nousee rohkealle yritykselle esiin mahdollisuus erottautua ja toimia edelläkävijänä. Edelläkävijyys näkyy liiketoiminnan tuloksessa”, Kankare kannustaa.

*Tiedot suomalaisten suuryritysten hallitusjäsenten digiosaamisesta kerättiin julkisia lähteitä, kuten vuosikertomuksia ja www-sivuja, hyödyntäen.

Lisätietoja:

Leena Lahti, viestintäpäällikkö, Capgemini Finland

P.:050 367 3304

leena.lahti@capgemini.com


Capgemini

Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti. Yhtiön palveluksessa on yli 140 000 työntekijää, joista yli 1600 tekee töitä suomalaisille asiakkaille. Capgeminillä on toimipisteitä 44 maassa muodostaen kattavan verkoston maailmanlaajuiselle Rightshore®-toimitusmallille. Se mahdollistaa asiakkaillemme optimoidut ratkaisut huippuosaamisen ja kustannustehokkuuden ansiosta. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli 10,1 miljardia euroa.

Lisätietoa osoitteista www.capgemini.com ja www.fi.capgemini.com.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa