Capgemini tutki suuryritysten läsnäoloa sosiaalisessa mediassa – pisimmällä hyödyntämisessä Nokia ja Finnair

Espoo, 24.4.2012 – Capgemini Consultingin tutkimuksenˡ mukaan 96 prosenttia suomalaisista suuryrityksistä on mukana sosiaalisessa mediassa. Läsnäoloa eri kanavissa ei kuitenkaan useimmissa tapauksissa koordinoida, ja toimintaa leimaa kokonaisvaltaisen suunnittelun puute. Vuorovaikutuksen rakentamista yrityksille tärkeiden kohderyhmien kanssa vasta opetellaan. Pisimmällä sosiaalisen median hyödyntämisessä on Nokia sekä toimialoista telekommunikaatio-, media- ja viihdeala. Hyödyntäminen painottuu markkinointiin ja viestintään.

Capgemini Consultingin toteuttamassa tutkimuksessa kartoitettiin, miten suurimmat suomalaisyritykset ovat mukana sosiaalisessa mediassa sekä miten ne hyödyntävät sitä markkinoinnissa, myynnissä, viestinnässä, asiakaspalvelussa, rekrytoinnissa ja tutkimustiedon jakamisessa. Tutkimuksen piiriin kuuluivat neljä sosiaalisen median kanavaa: Facebook, LinkedIn, Twitter ja YouTube.

Tulosten perusteella suuret yritykset ovat löytäneet sosiaalisen median. Tutkimuksessa tarkastelluista yrityksistä 96 prosenttia on läsnä vähintään yhdessä tutkimuksen piiriin kuuluneista kanavista. ”Kanavien hyödyntämisessä on kuitenkin vielä parantamisen varaa”, toteaa konsultti Emma Storbacka Capgemini Consultingilta. ”Yritykset hyödyntävät sosiaalisen median kanavia vaihtelevasti ja epätasalaatuisesti. Sosiaalisen median tärkeys on ymmärretty, mutta yritykset eivät osaa vielä strukturoidusti hyödyntää sitä. Nyt näyttää usein käyvän niin, että some-läsnäolon ja sen suunnittelun omistavat markkinointi tai viestintä, jolloin toiminnan painopiste on ensisijaisesti näitä yksiköitä palveleva. Ongelmalliseksi tämä muuttuu, kun asiakaspalvelu luo oman kanavan, rekrytoijat omansa ja myyntiyksiköt vielä omansa. Syntyy monikanavainen ja sekava kokonaisuus, jossa asiakkaan palvelukokemus kärsii”, sanoo Storbacka.

Tutkituista sosiaalisen median kanavista yritykset ovat selvästi aktiivisimpia Facebookissa. Palvelussa on läsnä 67 prosenttia tutkituista yrityksistä, ja sen hyödyntäminen painottuu markkinointiin. LinkedIn-palvelussa on läsnä 96 prosenttia tutkituista yrityksistä, mutta sen aktiivinen hyödyntäminen on huomattavasti Facebookia vähäisempää ja rajoittuu pääasiassa rekrytointiin. Vasta harva suuryritys on valjastanut sosiaalisen median tuomaan myyntiä. ”Myös vuorovaikutuksessa olisi yhä parantamisen varaa lähes kaikissa palveluissa: sidosryhmille tarjotaan liian harvoin mahdollisuus keskusteluun yrityksen kanssa”, Storbacka toteaa.

Harvat ymmärtäneet toimintaympäristön digitalisoitumisen mahdollisuudet

Tutkimuksen mukaan parhaiten sosiaalisen median käytössä ansioituu Nokia, joka hyödyntää sitä kaikilla tutkimuksen tarkastelemilla osa-alueilla. Muita viiden parhaan joukkoon yltäneitä yrityksiä ovat Finnair, Nordea, TeliaSonera ja Kone. Tutkimuksen kärkikymmenikköön mahtuu sekä yrityksiä että kuluttajia palvelevia yrityksiä.

Toimialoista tutkimuksessa sijoittui parhaiten telekommunikaatio-, media- ja viihdeala, joka on laajasti mukana sosiaalisessa mediassa ja jolla on lisäksi monipuoliset tavat hyödyntää eri kanavia. Seuraavaksi parhaiten sosiaalista mediaa hyödyntävät vähittäiskauppa, palvelut ja jakelu sekä rahoitusala. Nämä ovat laajasti mukana eri kanavissa, mutta aktiivisuus jää telekommunikaatio-, media- ja viihdealaa vähäisemmiksi. Energia- ja yleishyödykealalta sekä valmistavasta teollisuudesta löytyy yksittäisiä menestystarinoita, mutta yleisesti nämä toimialat pärjäävät muita heikommin sosiaalisen median hyödyntämisessä.

”Suurin osa yrityksistä on selvästi vaiheessa, jossa sosiaalisen median kanavia hyödynnetään nykyisten toimintojen tehostamiseksi eli toteutetaan jo aiemmin tehtyjä asioita uusilla työkaluilla”, kertoo Capgemini Consultingin johtava konsultti Hannu Kauppinen. ”Haaste on kuitenkin tunnistaa ne uudet mahdollisuudet, joita toimintaympäristön digitalisoituminen tarjoaa. Telekommunikaatio-, media- ja viihdealan yritykset ovat jo ymmärtäneet tämän kehityksen merkityksen ja ovat siksi edelläkävijöitä uusien mahdollisuuksien hyödyntäjinä. Kaikkien yritysten olisi kuitenkin hyvä jo pohtia muun muassa omaa sosiaalisen median strategiaansa ja esimerkiksi tietohallintojohtajalla voisi olla useissa organisaatioissa sopiva rooli edistää kokonaisvaltaista keskustelua liiketoimintaympäristön digitalisoitumisen vaikutuksista.”

ˡ Tutkimusta varten tutkittiin 49:n suuren suomalaisyrityksen läsnäoloa valituissa sosiaalisen median kanavissa maaliskuussa 2012. Tutkitut yritykset pisteytettiin sekä läsnäolon että eri osa-alueilla tapahtuvan aktiivisuuden osalta. Tutkimuksen tuloksia on visualisoitu liitteenä olevassa infografiikassa sekä osoitteessa:
http://www.fi.capgemini.com/services-and-solutions/capgemini_consulting/social_media_infographic/  

Lisätietoja:
Hannu Kauppinen
Capgemini Consulting
puh. +358 50 3633 098
sähköposti: hannu.kauppinen@capgemini.com

Leena Lahti
Capgemini Finland Oy
puh. +358 50 3673 304
sähköposti: leena.lahti@capgemini.com

Capgemini
Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti. Yhtiön palveluksessa on noin 120 000 työntekijää, joista yli 1000 tekee töitä suomalaisille asiakkaille. Capgeminillä on toimipisteitä 40 maassa muodostaen kattavan verkoston maailmanlaajuiselle Rightshore®-toimitusmallille. Se mahdollistaa asiakkaillemme optimoidut ratkaisut huippuosaamisen ja kustannustehokkuuden ansiosta. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2011 oli 9,7 miljardia euroa.
Lisätietoa osoitteista www.capgemini.fi ja www.capgemini.com.

Capgemini Consulting
Capgemini Consulting tarjoaa konsultointipalveluja, joiden avulla organisaatiot pystyvät kehittämään liiketoimintaansa ja parantamaan kilpailukykyään. Konsultointipalvelujemme perustana on asiakkaiden toimialan, toimintaympäristön ja prosessien syvällinen tuntemus. Konsulttimme ovat mukana asiakasorganisaation strategisessa muutoksessa sen kaikilla tasoilla innostaen henkilöstöä ja varmistaen muutoksen etenemisen käytännössä. Capgemini Consulting työllistää noin 4 000 konsulttia ympäri maailmaa.

Rightshore® on Capgeminin rekisteröimä tavaramerkki

Avainsanat:

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia