Capgeminiltä SAP-sovellusten elinkaarenhallintaa tilauspohjaisena palveluna

Uusi palvelu tarjoaa joustavan SAP-sovellusten päivityksen alhaisin kustannuksin

Konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoava Capgemini on tuonut markkinoille uuden, innovatiivisen SAP Lifecycle -palvelukonseptin. Kyseessä on tilauspohjainen palvelu, jonka avulla Capgeminin asiakas saa käyttöönsä uusimmat SAP-liiketoimintasovellusten toiminnallisuudet jatkuvana päivityspalveluna korvaten perinteiset sovellusten implementointiprojektit. Uusi palvelukonsepti tarjoaa asiakkaalle paremman kontrollin sekä kustannuksiin että käyttämänsä SAP-sovelluskokonaisuuden laajuuteen nähden. Palvelukonsepti optimoi SAP Business Suite -sovellusten käyttöä ja tarjoaa merkittäviä kustannussäästöjä sovellusten elinkaaren hallintaan. Samalla sovellusten käyttöönottoon kuluva aika lyhenee ja asiakkaalla on jatkuva pääsy SAP-sovellusten uusiin toiminnallisuuksiin ja päivityksiin. Asiakas voi valita tarvitsemansa palvelut valmiiksi määritellyltä listalta ja hallita palvelujen käyttöä haluamallaan tavalla.

Sovellusten ylläpito on tämän päivän yrityksille merkittävä kuluerä. Haasteita aiheuttaa myös yhä monimutkaisemmaksi käyvät sovelluskokonaisuudet. Siksi Capgemini näkee markkinoilla tarpeen ratkaisulle, joka mahdollistaa uusien ohjelmistotoiminnallisuuksien yksinkertaisemman implementoinnin ja käytön tavalla, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän keskeytyksiä liiketoiminnalle. Uuden palvelun avulla Capgeminin tavoitteena on lisätä tehokkuutta ja ennakoitavuutta sekä tarjota merkittäviä kustannussäästöjä. SAP Lifecycle -palvelukonsepti on uusi komponentti Capgeminin globaalissa sovellusten elinkaaren hallinnan palvelujen liiketoiminnassa (Application Lifecycle Services), joka lanseerattiin joulukuussa 2009. Sen tavoitteena on auttaa asiakkaita hallitsemaan koko sovellusten elinkaari aina kehityksestä ylläpitoon sisältäen testauksen, implementoinnin ja optimoinnin.

Palvelukokonaisuuden lanseeraus oli merkki markkinamuutoksesta, jossa perinteinen tapa ottaa käyttöön sovelluksia implementointiprojektin kautta korvataan yhtenäisellä elinkaaren hallinnalla. Asiakas saa Capgeminin palvelukonseptin käyttöönsä tilauspohjaisena palveluna, jolloin yrityksen kustannuksia voidaan tasapainottaa ja ennakoida 3–5 vuoden ajanjaksolle.

SAP Lifecycle -palvelukonsepti voidaan toimittaa asiakkaalle perinteisellä tavalla tai palveluna (Software as a Service) . Asiakkaan saamat keskeiset hyödyt ovat:

1) Omistamiseen liittyvien kustannusten karsiminen tehokkaan toimitusmallien kautta. Asiakas voi hyödyntää Capgeminin globaalia Rightshore®-toimitusmallia ja Collaborative Business Experience -lähestymistapaa varmistaakseen parhaan osaamisen oikeasta paikasta tarpeen mukaan.

2) Käyttöönoton nopeutuminen (time-to-market) – innovatiivisen tilauslistan avulla asiakkaat voivat valita ohjelmistokomponentteja palveluineen kiinteään hintaan ja ennalta sovittuun implementointiaikatauluun.

3) Taloudellisen arvon parantaminen ohjelmistoratkaisun joustavuuden ansiosta.

4) Tilauspohjainen hinnoittelu tarkoittaa, että palvelulla on ennakoitavissa oleva kuukausittainen kiinteä hinta kaikille vakioiduille palveluille.

Capgemini on jo pilotoinut uutta palvelua useiden asiakkaidensa kanssa maailmanlaajuisesti. Näitä ovat muun muassa Fiat Group, toimitilasuunnittelua tekevä Steelcase ja pakkausvalmistaja Sidel.

"Muutamme perusteellisesti tapaamme tarjota SAP-palveluja yksittäisistä integraatioprojekteista tilauspohjaiseen malliin. Tämä ei tarkoita ainoastaan ennakoitavissa olevia kustannuksia, vaan myös suurempaa joustavuutta innovoida, mikä tarkoittaa, että voimme tarjota "innovaatioita palveluna". Asiakkaat hyötyvät uusista toiminnallisuuksista, sillä ne toimitetaan Capgeminin pilvipalvelun kautta. Valikkolistan tyyppinen palvelu tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden kontrolloida SAP-implementointinsa kustannuksia ja laajuutta", sanoo John Brahim, joka on Capgeminin Application Lifecycle Services -palvelujen globaali johtaja.

Lisätietoja Capgemini:
Piia Pietilä
Puh.:+358 (0)40 1623 805
Sähköposti: piia.pietila@capgemini.com

Capgemini
Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti. Yhtiön palveluksessa on 100 000 työntekijää, joista yli 1000 tekee töitä suomalaisille asiakkaille. Capgeminillä on toimipisteitä yli 35 maassa muodostaen kattavan verkoston maailmanlaajuiselle Rightshore®-toimitusmallille. Se mahdollistaa asiakkaillemme optimoidut ratkaisut huippuosaamisen ja kustannustehokkuuden ansiosta. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009 oli 8,4 miljardia euroa. Lisätietoa osoitteista www.capgemini.com ja www.fi.capgemini.com.

Rightshore® on Capgeminin rekisteröimä tavaramerkki.

Avainsanat:

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa