Capgeminin tutkimus: Asiakkaita ei osata ottaa mukaan yritysten innovointiprosessiin

Sosiaalisen median työkaluista etsitään apua yhteistyöhön

Konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoavan Capgeminin tuoreesta Collaborating for Innovation -tutkimuksesta ilmenee, että johdon tuki innovaatioille on kasvanut yrityksissä maailmanlaajuisesti. Talouden taantuma pakotti yritykset leikkaamaan kulujaan, mutta yritykset ovat jälleen alkaneet keskittyä kasvustrategioihinsa, joissa innovaatioprosessilla on yhä keskeisempi rooli. Haasteellisin osa-alue innovoinnissa on edelleen asiakkaiden ottaminen mukaan innovointiprosessiin.

Tutkimuksessa selvitettiin valmistavan teollisuuden innovaatioprosesseja maailmanlaajuisesti, ja siihen vastasi 189 päällikkö- tai johtotason henkilöä valmistavan teollisuuden yrityksistä 15 eri maassa. Edellinen vastaava tutkimus toteutettiin vuonna 2008.

Tutkimukseen vastanneista 65 prosenttia ilmoitti, että johdon tuki innovoinnille on kasvanut, kun vuonna 2008 vastaava luku oli 50 prosenttia. Johdon tuki innovaatioille on kasvanut myös Suomessa. Moni valmistavan teollisuuden yritys on nimittänyt innovaatiojohtajan tai innovaatioasiamiehen, jonka vastuulla innovaatioprosessi on. Innovoimiseen panostaminen näkyy myös siten, että yritykset ovat perustaneet keskitettyjä rakenteita innovaatioprosessin tueksi. Innovaatioprosessin tuloksia myös mitataan entistä tarkemmin. Yli puolet yrityksistä käyttää ulkopuolista konsulttia kehittääkseen innovaatioprosessia.

Yritykset ovat jo pitkään ottaneet mukaan innovointiprosessiin omia työntekijöitä eri liiketoimintayksiköistä, alihankkijoita, tavarantoimittajia ja asiakkaita. Asiakasyhteistyö on kuitenkin heikoin yhteistyön osa-alue. Tutkimuksen mukaan keskeinen syy tuotekehityksen epäonnistumiseen on, se että sitä ei ole toteutettu yhteistyössä asiakkaan kanssa. Puolet tutkimuksen vastaajista totesi, että vain alle 20 prosenttia uusista tuotteista on kehitetty asiakkaan ideasta tai palautteesta.

Sosiaalisen median työkalujen koetaan helpottavan innovointiprosessia asiakkaan kanssa. Sosiaalisen median edelläkävijöitä valmistavassa teollisuudessa edustavat tutkimuksen mukaan high tech -yritykset ja kuluttajatuotevalmistajat: noin 30 prosenttia niistä hyödyntää jotain sosiaalisen median työkalua yhteistyöhön asiakkaan kanssa.

"Innovaatioprosessia ei haluta kahlita liikaa, sillä se on luonteeltaan iteratiivinen ja vaikeasti johdettava. Nyt suomalaisissa yrityksissä on kuitenkin alettu rakentaa käytäntöjä ideoiden systemaattiseksi jalostamiseksi. Asiakasyhteistyön merkitys korostuu erityisesti palveluinnovaatioita kehitettäessä. Sosiaalisen median työkaluja suomalaiset valmistavan teollisuuden yritykset hyödyntävät innovaatioprosessissa vielä rajoitetusti. Ensimmäinen askel on hyödyntää paremmin yrityksellä jo olevaa ymmärrystä asiakkaan tarpeista", kertoo johtava konsultti Laura Leinikka Capgemini Consultingista.

Lisätietoja:
Piia Pietilä
Puh. +358 40 1623 805
Sähköposti: piia.pietila@capgemini.com

Laura Leinikka
Puh. +358 400 920 968
Sähköposti: laura.leinikka@capgemini.com

Capgemini
Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti. Yhtiön palveluksessa on 100 000 työntekijää, joista yli 1000 tekee töitä suomalaisille asiakkaille. Capgeminillä on toimipisteitä yli 35 maassa muodostaen kattavan verkoston maailmanlaajuiselle Rightshore®-toimitusmallille. Se mahdollistaa asiakkaillemme optimoidut ratkaisut huippuosaamisen ja kustannustehokkuuden ansiosta. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009 oli 8,4 miljardia euroa. Lisätietoa osoitteista www.capgemini.com ja www.fi.capgemini.com.

Capgemini Consulting tarjoaa konsultointipalveluja, joiden avulla organisaatiot pystyvät kehittämään liiketoimintaansa ja parantamaan kilpailukykyään. Konsultointipalvelujemme perustana on asiakkaiden toimialan, toimintaympäristön ja prosessien syvällinen tuntemus. Konsulttimme ovat mukana asiakasorganisaation strategisessa muutoksessa sen kaikilla tasoilla innostaen henkilöstöä ja varmistaen muutoksen etenemisen käytännössä. Capgemini Consulting työllistää 4000 konsulttia ympäri maailmaa.

Rightshore® on Capgeminin rekisteröimä tavaramerkki.

Avainsanat:

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa