Haamutyöntekijät ovat merkittävä tietoturvariski ja lisäkustannus yrityksille

– muun muassa kesätyöntekijät lisäävät haamukäyttäjien määrää yritysten tietojärjestelmissä

Suomalaisen käyttöoikeuksien hallintaan keskittyneen Panorama Partnersin mukaan niin sanotut haamutyöntekijät muodostavat tietoturvariskin yrityksille. Haamutyöntekijöiksi kutsutaan henkilöitä, jotka eivät ole enää yrityksen palveluksessa tai jotka ovat vaihtaneet tehtäviä yrityksen sisällä, mutta heidän käyttöoikeuksiaan yrityksen tietojärjestelmiin ei ole poistettu tai päivitetty. Tunnuksilla pääsee edelleen käsiksi yrityksen tietoihin, mikä muodostaa merkittävän tietoturvariskin työnantajalle. Haamukäyttäjistä koituu yrityksille myös kustannuksia, sillä ne joutuvat maksamaan haamukäyttäjänkin ohjelmistolisenssin.

On selvää, että työntekijä tarvitsee kulkuoikeudet tai avaimet kiinteistöön, jossa työtä tehdään. Kun työsuhde päättyy tai muuttuu avaimet ja kulkukortti palautetaan tai vaihdetaan. Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien kohdalla näin ei useinkaan ole.

”Yritysten järjestelmiin syntyy jatkuvasti haamukäyttäjiä. Entisten ja uusiin tehtäviin siirtyneiden työntekijöiden tunnuksia ei poisteta tai uuden työntekijän annetaan käyttää järjestelmiä poistuneen työntekijän tunnuksilla. Yrityksissä kukaan ei välttämättä tiedä mitä oikeuksia työntekijöillä on järjestelmiin. Silloin ei myöskään tiedetä, kuka järjestelmiä on käyttänyt”, sanoo Panorama Partnersin toimitusjohtaja Olli Heikkilä.

Heikkilän mukaan kesätyöntekijät perinteisesti lisäävät haamutyöntekijöiden määrää yrityksissä. Usein kesätyöntekijöiden työskentelyaika organisaatiossa on niin nopea pyrähdys, että kukaan ei ehdi ajatella heidän käyttöoikeuksiensa hallintaa.

”Totta kai on yrityksiä, joissa haamutyöntekijöiden aiheuttama riski on hallinnassa. Tällöin käyttöoikeudet perustuvat työntekijän ja organisaation väliseen työsopimukseen. Näitä sopimuksia solmitaan ja seurataan, ja siten myös käyttöoikeudet ovat hallinnassa organisaation operatiivisissa perusprosesseissa, kuten henkilöstöhallinnossa”, Heikkilä summaa.

Lisätietoja:

Olli Heikkilä, toimitusjohtaja, Panorama Partners Oy

Puhelin: 040 849 1001

Sähköposti: olli.heikkila(at)panoramapartners.fi

Panorama Partners lyhyesti

Panorama Partners Oy on käyttöoikeuksien hallinnan ratkaisuihin keskittynyt suomalainen asiantuntijayritys. Osaamme nivoa käyttöoikeuksien hallinnan osaksi organisaation ydinprosesseja. Olemme konsultoineet ja toteuttaneet projekteja menestyksekkäästi jo yli 60 asiakkaalle sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Panorama Partnersin palveluksessa on 27 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli 2,7 miljoonaa euroa. Lisätietoja: http://www.panoramapartners.fi/

Avainsanat:

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa