HBM panostaa optisen mittausteknologian kehitykseen

Ainoa toimittaja maailmassa, joka tarjoaa täydellisen optisen mittausketjun

Testaus- ja mittausteknologian markkinajohtaja HBM laajentaa optisen mittausteknologian tuotevalikoimaansa. Tuotteita käytetään pääasiassa kevyiden materiaalien rakenteelliseen testaukseen ja kehitykseen, kun jännitystasot ovat korkeat ja kuormitusjaksoja esiintyy paljon. Hyötyjä ovat lyhyt järjestelmän seisokkiaika, korkea vakavuus ja mittauslaitteiston kompakti mitoitus.

Hankittuaan portugalilaisen optiikan alan yrityksen Fibersensing S.A. vuonna 2014 HBM on nyt entistäkin paremmassa asemassa optisen mittausteknologian kehittäjänä. Uuden kohdealueen ansiosta HBM on nyt ainoa täydellisen optisen mittausketjun toimittaja maailmassa. Tämä sisältää kuituoptisia Bragg-antureita, kuten venymäliuskat, venymä-, lämpötila- ja kallistusanturit, kiihtyvyysanturit ja interrogaattorit, jotka voidaan liittää TCP/IP-yhteyden kautta mihin tahansa Ethernet-liitännällä varustettuun tietokoneeseen. 

Kevytrakenteisia materiaaleja käytetään enenevässä määrin kuljetus- ja rakennusalalla, mekaanisessa koneenrakennuksessa ja energiateollisuudessa nimenomaisesti painon vähentämistä varten. Optisen mittausteknologian tunnuspiirteitä ovat kompakti geometrinen mitoitus ja korkea mittalaitteen vakavuus, mikä tarjoaa monia hyötyjä materiaalien testaukseen korkeilla jännitystasoilla ja suurilla kuormitusjaksojen lukumäärillä. Sähköisistä venymäliuskoista poiketen optiset anturit ovat vähemmän herkkiä näille vaikutuksille ja ovat lisäksi ensisijainen vaihtoehto ympäristöissä, joissa esiintyy myös voimakkaita sähkömagneettisia häiriöitä.

Järjestelmän seisokkiaika on merkittävästi lyhyempi optisten mittausketjujen korkealuokkaisen vakavuuden ja pitkän käyttöiän sekä muiden edellä mainittujen hyötyjen ansiosta, kun testataan esimerkiksi tuulivoimaloiden turbiinien roottorisiipiä. Näin ollen aiemmin turvallisuussyistä vaaditut etävirtalähteet ovat mennyttä aikaa.

HBM Nordic Project Engineering on paikallinen teknisten asiantuntijoiden ryhmä, joka on erikoistunut antureiden ja venymäliuskojen asennukseen. He ovat valmiina palvelemaan asiakkaita Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Koko mittausketju sisältää palveluja ammattiasennuksista luotettaviin mittaustuloksiin. Sen lisäksi Nordic team tarjoaa nyt myös rakenteellista kunnon valvontaa HBM FiberSensingin kehittämään Fiber Bragg -hilatekniikkaan perustuvien mittausratkaisujen avulla.

Lisätietoa: 


Jyri Niinistö, HBM Finland.  

Puhelin: 050 301 5621

Sähköposti: jyri.niinisto(at)hbm.com 

Harri Kammonen, viestintätoimisto Manifesto, lehdistökontaktit 

Puhelin: + 358 40 500 1120 

Sähköposti: harri.kammonen(at)manifesto.fi 

HBM Test and Measurement 

Vuonna 1950 Saksassa perustettu Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM Test and Measurement) on testaus- ja mittaustoimialan teknologia- ja markkinajohtaja. HBM:n tuotevalikoima sisältää ratkaisuja kaikkiin mittausketjun vaiheisiin virtuaalisesta testauksesta fyysiseen testaukseen. HBM:llä on tuotantolaitoksia Saksassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa, ja yhtiön palveluksessa on 1 700 työntekijää. HBM on perustettu vuonna 1950 Saksassa ja  se on edustettuna 80 maassa eri puolilla maailmaa, myös Suomessa. Lisätietoja: www.hbm.com

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia