Kansainvälinen laatuselvitys: Sovellusten testaus ja laadunvarmistus syö neljänneksen yritysten IT-investoinneista

Organisaatioiden siirtyessä digitaaliaikaan, nousee sovellusten laadunvarmistus strategisesti tärkeäksi tekijäksi. Kuitenkin moni yritys on edelleen jälkijunassa mobiilitestauksen sekä investointien tuoton osoittamisen suhteen

Espoo, 12.9.2013 – Konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoava Capgemini ja ohjelmistotestaukseen keskittyvä Sogeti ovat julkistaneet viidennen vuotuisen laatuselvityksensä, World Quality Reportin[1]. HP:n kanssa yhteistyössä toteutettu selvitys paljastaa, että sovellusten testaus ja laadunvarmistus näyttelee noin neljännestä yritysten IT-kuluista. Moni yritys käy läpi digitaalisuuden mukanaan tuomaa muutosprosessia, ja luotettavat sovellukset ja applikaatiot koetaan äärimmäisen kriittisiksi sekä maineelle että toiminnoille.


[1] World Quality Report 2013–14 on globaali sovellustestauksen laatua ja testausmenetelmiä kartoittava tutkimus, joka kattaa useita eri toimialoja eri maissa.

Sovellusten laadun merkityksen kasvaessa ovat yritysten keskimääräiset laadun varmistukseen käytetyt IT-budjetit kasvaneet viime vuoden 18 prosentista 23 prosenttiin. Tästä huolimatta monet organisaatiot kamppailevat voidakseen myös osoittaa sovellustestauksen todellisen arvon liiketoiminnolle. Huolimatta siitä, että mobiili on monelle työntekijälle ja asiakkaalle jo nyt ensisijainen yhteyskanava, lähes puolet (45 %) ei riittävästi huomioi laitteiden ja sovellusten toiminnallisuuksia, suorituskykyä tai tietoturvaa. Huolimatta siitä, että raportti korostaa mobiilitestauksen nopeaa kasvua (31 prosentista viime vuonna 55 prosenttiin vuonna 2013), yli puolella vastaajista (56 %) suurimpana syynä testauksen puutteeseen on sopivien menetelmien puute. Lisäksi vastaajista 48 prosenttia kertoi, ettei heillä ole mobiilitestauksen asiantuntijoita.

Organisaatiot ovat yhä riippuvaisempia IT-systeemeistä ja sovelluksista, jotka tukevat niiden tärkeimpiä liiketoimintafunktioita. Moni onkin nyt ottamassa entistä strategisempaa, keskitetympää ja liiketoimintalähtöisempää lähestymistapaa IT:n laadunvarmistukseen. Tutkimukseen vastanneista 26 prosenttia oli päivittänyt laadunvarmistustoimintonsa joko projektikohtaisesti, liiketoimintayksiköittäin tai koko yrityksen osalta. Viime vuonna vastaava luku oli kahdeksan prosenttia. Lähes joka viides (19 %) ilmoitti, että heillä on toimiva testausosasto, joka palvelee liiketoiminnan tarpeita. Luku nousi selvästi viime vuoden kuudesta prosentista. Tämä osoittaa, että testauksesta on tulossa yrityksissä entistä keskitetympi prosessi. Lähes kaksi kolmasosaa (63 %) haastatelluista johtajista kertoi, että liiketoiminnan ymmärrys ja toimialatuntemus ovat testaajille erittäin tärkeitä ominaisuuksia, kun testauksella pyritään saavuttamaan entistä strategisempia toimenpiteitä ja tuloksia.

”Tämän vuoden tulokset osoittavat jälleen, kuinka IT:n testaamisesta ja laadunvarmistuksesta on tulossa yhä strategisempaa ja liiketoiminnallisesti tärkeämpää. Kriittisellä otteella toteutettuna se varmistaa, että operationaaliset liiketoimintatavoitteet saavutetaan ja asiakkaiden odotukset täytetään”, kertoo Michel de Meijer, Leader Global Service Line Testing Capgemini & Sogeti. ”Erilaiset teknologia-applikaatiot tarjoavat tärkeimmät rajapinnat liiketoiminnan ja asiakkaiden välille yhä enenevissä määrin. Useiden laitteiden ja kanavien myötä loppukäyttäjät eivät enää siedä huonosti toimivia välineitä tai kanavia, huonoa käytettävyyttä ja tietoturvaongelmia tai -vaaroja.”

Laadunvarmistuksen kasvattaessa strategista merkitystään, tämän vuoden tutkimus osoittaa myös, kuinka osa yrityksistä tekee uranuurtajan työtä osoittaakseen laadunvarmistuksen tärkeyden myös liiketoiminnoille. Nämä yritykset liittävät laadunvarmistukseen mittarit, jotka liittyvät laajempiin liiketoimintojen tuoton takaisinmaksun osoittamiseen. Tavoitteena on osoittaa, kuinka laadunvarmistuksen myötä se tehostaa ajankäyttöä ja vähentää virheitä. Kaikesta huolimatta monet yritykset eivät edelleenkään hyödynnä laadunvarmistuksen liiketoiminta-arvoa laajemmin, vaan kerätty tieto on pitkälti operationaalista, kuten virhemääriä (73 %) tai tapauskohtaisia testihintoja (55 %). Lisäksi 45 prosenttia vastaajista aloittaa testausprosessin liian myöhäisessä vaiheessa vaikuttaakseen aidosti sovellusten laatuun, eikä vain virheiden etsimiseen ja korjaamiseen.

Niille organisaatiolle, jotka yrittävät parantaa omia sisäisiä laadunvarmistuksen toimintojaan, ratkaisu on usein ulkoistettu palvelu. Vastaajista 12 prosenttia käyttää ulkoistettua palvelua, joka tarjoaa paitsi osaavan työvoiman, myös ammattimaisen osaamisen testausprosesseista sekä täyden työkalupakin, jonka avulla voidaan tehokkaasti todentaa myös sijoitettujen pääomien tuottoprosentit. Esimerkiksi mobiilitestausta ulkoistaessa kaikkien oleellisinta (60 %) on kyky tehdä testit monilla eri alustoilla ja laitteilla. Tämä juontaa juurensa tarpeesta varmistaa sovellusten toimivuus monien erilaisten IT-ympäristöjen kanssa, mitä sisäinen testaus ei usein pysty todentamaan.

”Tutkimus osoittaa, että lähes neljännes yritysten IT-budjeteista allokoidaan testaukseen ja laadunvarmistukseen samalla, kun sijoitetun pääoman mittaaminen niin taloudellisten kuin IT:n toiminnallisuuksien mittareiden kautta tulee koko ajan merkityksellisimmäksi”, sanoo Matt Morgan, vice president, Product Marketing, Software, HP. ”Organisaatiot, jotka ovat ottamassa entistä strategisempaa otetta testaukseen ja laadunvarmistukseen, tarvitsevat aikaisempaan paremman läpinäkyvyyden sekä tehokkaamman raportoinnin osoittaakseen laadunvarmistuksen sekä operationaalisen että liiketoiminnallisen hyödyn.”

Koko World Quality Report 2013–14 on saatavilla: www.worldqualityreport.com

Lisätietoja:

Capgemini, Piia Pietilä, puh. 040 1623805, piia.pietila@capgemini.com

Sogeti Finland Oy, Juha Vaitilo, puh. 040 550 0734, juha.vaitilo@sogeti.fi

HP-webinaari aiheesta “Emerging Trends in Testing: Conclusions from the World Quality Report 2013-14” lokakuun 2. päivä klo 20.00 Suomen aikaa.

About the World Quality Report 2013-14

The World Quality Report 2013-14 is the fifth in a series of surveys examining the state of application quality and testing practises across industries and geographies. Since 2009, the Capgemini Group and HP have published the report to provide insight into the latest trends in application quality, methodologies, tools, and processes. As in previous years, the report includes detailed profiles on the state of QA in a number of specific industries: Consumer Products, Retail, and Distribution; Energy and Utilities, Financial Services; Public Sector; and Telecommunications, Media, and Entertainment. The report also examines IT trends and quality practices from a regional perspective with separate sections covering: Australia and New Zealand; Benelux; Brazil; China; Eastern Europe (Czech Republic, Hungary and Poland); France; Germany; The Nordics (Sweden, Finland, Denmark and Norway); North America and the UK.

The World Quality Report 2013-14 is based on a total of 1,500 detailed telephone interviews across 25 countries undertaken with CIOs, VP of Applications, IT directors/managers and QA directors / managers within private companies, government and public sector organizations.. This data was augmented by in-depth client interviews, and then analysis and commentary carried out by our own testing specialists and subject matter experts. Like last year, this report focuses on the enterprise market only, namely organizations with 1,000 or more employees locally to their region. The key goal of this report is to examine the state of application quality and testing practices across different industries and geographies.

About Capgemini and Sogeti

With more than 125,000 people in 44 countries, Capgemini is one of the world's foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. The Group reported 2012 global revenues of EUR 10.3 billion. Together with its clients, Capgemini creates and delivers business and technology solutions that fit their needs and drive the results they want. A deeply multicultural organization, Capgemini has developed its own way of working, the Collaborative Business Experience™ and draws on Rightshore®, its worldwide delivery model.

Sogeti is a leading provider of technology and software testing, specializing in Application, Infrastructure and Engineering Services. Sogeti offers cutting-edge solutions around Testing, Business Intelligence & Analytics, Mobile, Cloud and Cyber Security. Sogeti brings together more than 20,000 professionals in 15 countries and has a strong local presence in over 100 locations in Europe, USA and India. Sogeti is a wholly-owned subsidiary of Cap Gemini S.A., listed on the Paris Stock Exchange

Together Capgemini and Sogeti have developed innovative, business-driven quality assurance (QA) and Testing services, combining best-in-class testing methodologies (TMap® and TPI®) to help organizations achieve their testing and QA goals. The Capgemini Group has created one of the largest dedicated testing practices in the world, with over 12,000 test professionals (as of June 2013) and a further 14,500 application specialists, notably through a common center of excellence with testing specialists developed in India.

Learn more about us at:

www.capgemini.com/testing

www.sogeti.com/testing

Rightshore® is a registered trademark belonging to Capgemini.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa

Liitteet & linkit