Kyselytutkimus: Omistusasunto on saavuttamaton tavoite yli puolelle suomalaisista

Lehdistötiedote 26.3.2014 - Globaalin vakuutusyhtiön Genworth Financialin toteuttama kyselytutkimus paljastaa, että 61 % suomalaisista toivoisi omistavansa omistusasunnon seuraavan 1-3 vuoden sisällä, mutta 53 prosenttia ei usko saavuttavansa tavoitetta. Kyselytutkimukseen vastasi 1 012 yli 18-vuotiasta suomalaista vuoden 2014 alussa. Tutkimuksen toteutti Genworthin toimeksiannosta tutkimusyhtiö SMG Insight. Genworth on yksi maailman suurimmista asuntolainatakauksia myöntävistä yrityksistä.

Globaalin vakuutusyhtiön Genworth Financialin toteuttama kyselytutkimus paljastaa, että 61 % suomalaisista toivoisi omistavansa omistusasunnon seuraavan 1-3 vuoden sisällä, mutta 53 prosenttia ei usko saavuttavansa tavoitetta. Kyselytutkimukseen vastasi 1 012 yli 18-vuotiasta suomalaista vuoden 2014 alussa. Tutkimuksen toteutti Genworthin toimeksiannosta tutkimusyhtiö SMG Insight. Genworth on yksi maailman suurimmista asuntolainatakauksia myöntävistä yrityksistä.

Omistusasunnon hankinnan estäviksi tekijöiksi 25 % vastaajista ilmoitti matalan tulotason, 20 % kyvyttömyyden säästää tarvittava käsiraha ja 15 % epävarman työtilanteen.

Ensiasunnon ostajilla vaikeuksia käsirahan kanssa

Suurin osa kaikista kyselyyn vastanneista (84 %) ilmoitti, että käsirahan säästäminen erityisesti ensiasuntoa varten on vaikeaa. Kaikista ikäryhmistä nuoret, 18-34-vuotiaat, uskovat kaikkein vahvimmin (51 prosenttia) käsirahan säästämisen olevan vaikeaa ensiasuntoa varten. Ensiasunnon ostajilla on merkittävä vaikutus terveeseen asuntomarkkinaan. Vastaajista keskimäärin 67 prosenttia (75 % Pohjois- ja Itä-Suomessa) olivat sitä mieltä, että Suomen asuntomarkkina voi taantua ilman ensiasunnonostajien pääsyä markkinoille.

Huoli omistusasumisen eriarvoistumisesta

Vastaajista 52 prosenttia kertoi omistusasuminen olevan tärkeä osoitus menestymisestä elämässä sekä vakaasta elämäntilanteesta. Kyselyyn vastanneista nuorista (18-34-vuotiaat) 40 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän vanhemmillaan oli paljon helpompaa hankkia ensiasunto. Koko vastaajakunnasta 72 % oli sitä mieltä, että yhteiskunnalle on haitallista, jos vain vanhemmilta käsirahan saavilla on mahdollisuus saada lainaa ensiasuntoa varten. Vastaajista 71 % ilmoitti, että lainanantajalla on oltava mahdollisuus tehdä lainapäätökset sen mukaan, mikä on lainanottajan maksukyky.

“On tärkeää, että Suomessa huomioidaan ihmisten toiveet ja esteet omistusasumiselle, kun keskustelua asuntolainakatosta tällä hetkellä käydään. Halu omistusasumiseen on edelleen suuri suomalaisten keskuudessa, mutta ilmassa on huoli ensiasunnon ostajien mahdollisuuksista hankkia ensimmäinen oma koti. Siksi kaikkia toimenpiteitä, jotka rajoittavat lainanantoa pienen käsirahan omaaville ihmisille, tulisi miettiä huolellisesti ja arvioida varsinkin niiden vaikutukset ensiasunnon ostajille. Tämä koskee myös tiukan lainakaton käyttöä”, sanoo Genworth Financialin Suomen toimitusjohtaja Erja Virtaneva.

”On oikein, että nykyinen ehdotus lainakatosta antaa mahdollisuuden myöntää hakijalle lainaa 90-95 prosenttia hyväksyttyjen vakuuksien käyvästä arvosta. Asunnonostajalla olisi oltava vähintään 5-10 prosentin omarahoitusosuus. Aktiiviset vakuudet, kuten asuntolainatakaukset, lisäävät lainan laatua, koska niitä myöntävät kansainvälisiä standardeja noudattavat vakuutusyhtiöt.Tällöin asuntolainatakauksia myöntävät yhtiöt edellyttävät lainalta vastuullisia ja ennaltahyväksyttyjä luotonmyöntökriteerejä, joita myös auditoidaan. Mielestämme tällaiset aktiiviset vakuudet ovat Suomen kannalta parempi vaihtoehto kuin passiiviset vakuudet, kuten omaisuus, jonka arvo voi vaihdella ajan myötä eikä paranna lainan laatua”, kommentoi Virtaneva.

”Toteutettu kysely korostaa omistusasumisen merkitystä Suomessa ja siten myös tasapainoista lähestymistapaa luototusasteen sääntelylle, jota Suomen hallitus ja eduskunta parhaillaan edistävät. Aktiivisten vakuuksien käyttö yhdessä luototusasteen sääntelyn kanssa tarjoaa erinomaiset keinot makrotason vakauden varmistamiseksi, kuten rahoitusmarkkinoiden vakausfoorumi Financial Stability Board esittää ja mikä on myös todistettu käytännössä kansainvälisesti”, Virtaneva sanoo.

 Lisätietoja:

Erja Virtaneva, toimitusjohtaja, Genworth Financial Suomi

Puhelin: +358 50 539 9192

Sähköposti: erja.virtaneva@genworth.com

Genworth Financial

Genworth Financial Inc. on johtava yhdysvaltalainen vakuutusalan yhtiö, jolla on 138 vuoden kokemus vakuutustoiminnasta. Genworth toimii 30 eri maassa, myös Suomessa, ja palvelee yli 15 miljoonaa asiakasta 600 instituution kautta. Innovatiivisten tuotteiden ansiosta yhtiö on johtavassa asemassa kasvavilla henki- ja hoitovakuutus-, yksityisten- ja ryhmäeläkevakuutusten sekä Lifestyle Protection - ja asuntolainatakausmarkkinoilla.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa

Liitteet & linkit