Lemminkäinen soveltaa tietohallinnon palveluprosesseja myös muissa tukitoiminnoissaan - ITIL-käytännöt käytössä tietohallinnon ulkopuolella

Rakennusyhtiö Lemminkäinen on automatisoinut sisäisten palvelupyyntöjen lähettämisen tukitoimintoihin henkilöstöhallintoon, markkinointiin ja taloushallintoon. Perustetussa sisäisessä palvelukeskuksessa noudatetaan ensimmäistä kertaa alun perin tietohallinnon tarpeisiin kehitettyjä ITIL-käytäntöjä myös muihin, kuin it-prosesseihin. Järjestelmä on toteutettu Suomeen Rubik Solutionsin kautta etabloituvan Servicenow.com:n pilvipalvelumallilla.

Projektin taustalla on Lemminkäisen strateginen kehitystyö, jossa muun muassa keskitetään liiketoimintoja ja tehostetaan tukifunktioita. Tukitoiminnoissa siirrytään itsepalvelupohjaiseen toimintamalliin, jolloin työntekijät tekevät järjestelmän kautta tilauksen palveluista. Automatisoimalla pyyntöjen lähettämisen ja käsittelyn niitä pystytään seuraamaan, aikatauluttamaan, resursoimaan ja analysoimaan tehokkaasti.

”ITIL-viitekehys on laajasti käytössä tietohallinnossa ympäri maailman”, kertoo Lemminkäisen tietohallintojohtaja Tapio Vähämäki. ”Tietohallinnossa käytetyt ja koetellut palveluprosessit soveltuvat myös muiden tukitoimintojen käyttöön. Hyödynnämme jo luotuja hyviä käytäntöjä, ja kehitämme niiden avulla omaa sisäistä palvelukulttuuriamme. Se, että ratkaisu on saatavissa pilvipalveluna, oli selkeä etu. Käyttöönotto oli nopea, järjestelmä joustaa käyttäjämäärien mukaan eikä meidän tarvitse huolehtia laitteiston hallinnasta tai versiopäivityksistä.”

Käytännössä Lemminkäinen ottaa käyttöönsä keskitetyt palvelukatalogit, joista sisäinen asiakas valitsee toivomansa palvelun. Standardimuotoinen pyyntö välittyy järjestelmässä sitä käsittelevälle henkilölle. Hankkeen tavoitteena on lisätä sisäistä asiakastyytyväisyyttä sekä tarjota tukifunktioissa työskenteleville mielekkäitä työtehtäviä irti rutiineista. Palvelupyyntöjen systematisoinnilla voidaan analysoida mitä ne pitävät sisällään, mitkä ovat suosituimpia palveluita ja ohjata resurssit tämän mukaan.

Seuraavassa vaiheessa Lemminkäinen ottaa palvelupyyntöjen käsittelyjärjestelmän käyttöön tietohallinnossaan. ”Tietohallinnossa järjestelmä otetaan käyttöön laajemmin, kuin muissa tukitoiminnoissa”, kertoo Tapio Vähämäki. ”Tulemme keskittämään tällä hetkellä melko hajanaiset palvelupyynnöt service desk -toiminnolle, jolloin saamme aiempaa paremmin hallintaan koko laite- ja ohjelmistokantamme. Järjestelmään kertyvän analyysitiedon avulla saamme ongelmien ratkaisun kokonaisvaltaisesti hallintaan.”

Palvelupyyntöjen käsittelyjärjestelmää käyttää Lemminkäisellä tällä hetkellä noin 200 työntekijää.

Rubik Solutions on Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa auktorisoitu Servicenow.com-jälleenmyyjä. ”Servicenow.com on yksi tämän hetken nopeimmin kasvavia ja kiinnostavimpia it-yrityksiä”, sanoo Harri Hornborg, Rubik Solutions Suomen maajohtaja. ”Servicenow.comin konsepti on kuin it-infrastruktuurin toiminnanohjausjärjestelmä pilvipalveluna toteutettuna. Kysyntää tällaiselle tietohallinnon palvelunhallintasovellukselle on, ja kuten Lemminkäiselle toteuttamamme projekti osoittaa, on tietohallinnon palveluprosesseista saatu oppi hyödynnettävissä myös muihin tukitoimintoihin kuin tietohallintoon.”

Lisätietoja:

Lemminkäinen, tietohallintojohtaja Tapio Vähämäki, puh. 040 759 3213, tapio.vahamaki@lemminkainen.fi

Rubik Solutions, maajohtaja Harri Hornborg, puh. 040 5277 208, hho@rubiksolutions.com

Lemminkäinen

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet. 1.1.2011 alkaen rakennustuotteet-toimialan liiketoiminnot siirretään osaksi infrarakentaminen-toimialaa. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin viidennes. Konsernin palveluksessa on noin 8 600 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

Rubik Solutions

Rubik Solutions toimittaa ratkaisuja tietohallinnon strategiseen johtamiseen ja suunnitteluun sekä IT-palvelujen hallintaan Pohjoismaissa ja Benelux-maissa. Ratkaisut ovat ITIL-prosessien mukaisia, ja ne perustuvat alan parhaisiin käytäntöihin. Rubikin asiakkaita ovat muun muassa palvelutuottajat, tietoliikenneoperaattorit sekä teollisuuden ja julkisen alan suuret organisaatiot. Sovelluskumppanimme on maailman nopeimmin kasvava teknologiayritys Service-Now.com, jonka ratkaisuja käyttää yli 700 asiakasta ympäri maailmaa. Rubikin palveluksessa työskentelee yli sata sovellusasiantuntijaa, -arkkitehtia ja konsulttia, joilla kaikilla on usean vuoden kokemus IT:n palvelun hallinnan sovellusten kehittämisestä ja implementoinnista. http://www.rubiksolutions.com/

Avainsanat:

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa