Maailman rikkaiden määrä ja omaisuus ylittivät lamaa edeltävän tason

Suomessa varakkaiden henkilöiden määrä kasvoi 15 prosenttia

Varakkaiden ihmisten ja heidän omaisuutensa määrä kasvoivat lähes kaikkialla maailmassa vuonna 2010. Varakkaiden ihmisten määrä kasvoi viime vuonna 10,9 miljoonaan henkilöön, mikä on 8,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (vuonna 2009: 10 miljoonaa). Suomessa varakkaiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 15 prosenttia ollen nyt 25 800 henkilöä (2009: 22 400 henkilöä).

Varakkaiden ihmisten yhteenlaskettu omaisuus kasvoi 9,7 prosenttia 42 700 miljardiin dollariin (2009: 39 000 miljardia dollaria). Sekä varakkaiden ihmisten määrä että heidän omaisuutensa arvo kasvoivat viime vuonna vakaasti ja ylittivät taantumaa edeltävät, vuoden 2007 vastaavat luvut.

Tiedot käyvät ilmi konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti tarjoavan Capgeminin ja finanssikonserni Merrill Lynchin tekemästä maailman varallisuutta tarkastelevasta World Wealth Report -tutkimuksesta, joka toteutettiin nyt 15. kerran. Tutkimus luokittelee varakkaiksi (high net worth individuals, HNWI) henkilöt, joilla on varallisuutta vähintään miljoona dollaria ensisijainen asunto, keräilyesineet, kulutushyödykkeet ja kestokulutushyödykkeet pois lukien.

Erittäin varakkaat henkilöt (Ultra-HNWI), joilla on varallisuutta yli 30 miljoonan dollarin arvosta ensisijainen asunto, keräilyesineet, kulutushyödykkeet ja kestokulutushyödykkeet pois lukien, kasvattivat omaisuuttaan 11,5 prosenttia vuonna 2010. Erittäin varakkaiden henkilöiden määrä kasvoi maailmanlaajuisesti 10,2 prosentilla.

Aasian ja Tyynenmeren maissa ensimmäistä kertaa enemmän varakkaita kuin Euroopassa

Maailman vauraus on edelleen keskittynyt Yhdysvaltoihin, Japaniin ja Saksaan, joissa asuu 53 prosenttia maailman rikkaimmista ihmisistä. Eniten varakkaita henkilöitä asuu Yhdysvalloissa, jossa heidän määränsä on 3,1 miljoonaa eli 28,6 prosenttia kaikista maailman rikkaista.

Aasian ja Tyynenmeren alue ylitti Euroopan tason varallisuuden määrässä jo vuonna 2009, mutta vuonna 2010 se ohitti Euroopan myös rikkaiden ihmisten lukumäärässä. Aasiassa ja Tyynenmeren maissa varakkaiden määrä kasvoi 9,7 prosentilla 3,3 miljoonaan henkilöön, kun taas Euroopassa kasvu oli 6,3 prosenttia 3,1 miljoonaan henkilöön. Aasian ja Tyynenmeren rikkaiden varallisuuden määrä kasvoi 12,1 prosentilla 10 800 miljardiin dollariin. Euroopassa omaisuudelle kertyi kasvua 7,2 prosenttia, yhteensä 10 200 miljardia dollaria.

Mitattaessa sekä varakkaiden henkilöiden että varallisuuden määrää, Aasian ja Tyynenmeren alue on nyt toisella sijalla heti Yhdysvaltojen jälkeen. Intiassa rikkaiden määrä kasvoi viime vuonna, minkä ansiosta maa nousi varakkaiden henkilöiden määrässä listan 12. sijalle.

Maailman rikkaat ottivat hallittuja riskejä tavoitellessaan parempaa tuottoa vuonna 2010

Maailmantalouden toipuessa suhteellisen vakaasti, tosin alueellisesti epätasaisesti, säilyttivät osakkeet ja kulutushyödykkeet, samoin kuin kiinteistöt (erityisesti Aasiassa ja Tyynenmeren alueella) suosionsa sijoituskohteina vuonna 2010.

Vuoden 2010 lopussa 33 prosenttia varakkaiden omaisuudesta oli kiinni osakkeissa (2009: 29 prosenttia). Käteistalletukset laskivat 14 prosenttiin aiemman vuoden 17 prosentista, samoin kiinteätuottoiset sijoitukset laskivat 31 prosentista 29 prosenttiin. Muista sijoituskohteista suosittuja olivat kulutushyödykkeet. Ne edustivat 22 prosenttia varakkaiden muista sijoituskohteista, kun vuonna 2009 osuus oli 16 prosenttia.

Aasian ja Tyynenmeren alueen varakkaat, pois lukien Japani, sijoittivat edelleen kiinteistöihin, jotka muodostivatkin 31 prosenttia heidän kokonaisportfoliostaan vuonna 2010 (2009: 28 prosenttia). Maailmanlaajuinen keskiarvo oli 19 prosenttia.

Investoinnit kehittyville markkinoille tarjosivat hyviä mahdollisuuksia tuottoa hakeville varakkaille. Vuoden 2010 ensimmäisten 11 kuukauden aikana sijoittajat investoivat ennätysmäisesti juuri kehittyvien markkinoiden osakkeisiin ja arvopaperirahastoihin kerätäkseen voitot vuoden lopussa.

Vuonna 2012 maailman rikkaiden odotetaan edelleen kasvattavan osakkeiden ja kulutushyödykkeiden osuutta investoinneistaan, kun taas kiinteistöjen ja käteistalletusten osuus tulee pienenemään. Aluekohtaisia eroja on vaikea ennustaa, sillä se riippuu kehittyvien markkinoiden imusta ja kasvuvoimasta.

Englanninkielinen tutkimusraportti on luettavissa Capgeminin kansainväliseltä sivustolta:

www.capgemini.com/worldwealthreport

Lisätietoja:

Leena Lahti, Capgemini Finland Oy, viestintä

Puhelin: 050 367 3304

Sähköposti: leena.lahti@capgemini.com

Capgemini

Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti. Yhtiön palveluksessa on 112 000 työntekijää, joista yli 1000 tekee töitä suomalaisille asiakkaille. Capgeminillä on toimipisteitä yli 40 maassa muodostaen kattavan verkoston maailmanlaajuiselle Rightshore®-toimitusmallille. Se mahdollistaa asiakkaillemme optimoidut ratkaisut huippuosaamisen ja kustannustehokkuuden ansiosta. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2010 oli 8,7 miljardia euroa. Lisätietoa osoitteista www.capgemini.com ja www.fi.capgemini.com.

Lisätietoa Merrill Lynchistä osoitteessa www.ml.com.

Avainsanat:

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa