Rakennusalan uudet urakkalaskujen tiedonantovelvoitteet ohjaavat siirtymään verkkolaskuun

Espoo 12.6.2014 - Heinäkuun alusta voimaan tuleva lakimuutos lisää rakentamispalveluita tilaavien organisaatioiden ja rakennustyömaiden tiedonantovelvoitteita. Jokaiselta työmaalta tulee kuukausittain raportoida kirjatut urakkahinnat ja toteutunut urakkalaskutus, mikäli kokonaisuuden arvo on yli 15 000 euroa. Uusi käytäntö ohjaa rakennusalaa siirtymään enenevässä määrin verkkolaskuun, josta tarvittavat tiedot on helppo poimia ja raportoida verottajalle. Johtava verkkolasku ja hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja Basware kehottaa kaikkia rakennuspalveluja tilaavia yrityksiä varautumaan uusiin säännöksiin välittömästi.

Urakkatietojen osalta tiedonantovelvollisia ovat rakentamispalvelua tilaavat yritykset, yhteisöt ja ammatinharjoittajat. Lakimuutos on osa valtion harmaan talouden kitkemistavoitetta.

”Meidän käsityksemme mukaan yritykset ovat varautuneet tähän uuteen, jo muutaman viikon päästä voimaan astuvaan lakimuutokseen heikosti. Rakennusalalla, erityisesti pienissä yrityksissä käytetään vielä paljon paperilaskuja. Tulevaisuudessa vaadittavien tietojen kokoaminen paperilaskuista ja sähköinen raportointi verottajalle tulee olemaan erittäin työlästä, toteaa Baswaren verkkolaskun palveluhallinnasta vastaava Pauliina Kulla. ”Verkkolaskujen avulla on mahdollista helpottaa raportointia merkittävästi, sillä verkkolaskuun voidaan lisätä työmaakohtainen tunniste, jonka avulla voidaan poimia eri työmaiden urakkalaskujen tiedot tarvittavaa raportointia varten.

Urakkalaskujen tiedonantovelvoite ohjaa yrityksiä pois koontilaskuista, sillä niitä on hankalampi käsitellä tietojen keräämiseksi. Verottajaa varten tarvittava työmaatunniste tai työmaa-avain voidaan lisätä verkkolaskun lisäksi myös paperilaskulle ja esimerkiksi ne asiakkaat, joilla on käytössä laskujen Baswaren skannauspalvelu, voivat sopia tietojen poimimisen skannauksen yhteydessä.

”Kaikkein tärkeintä rakennuspalveluja tilaaville yritykselle on se, että sillä on käytössään ostolaskujen käsittelyjärjestelmä tai muu automatisoitu tapa urakkalaskutietojen keräämiseen. Esimerkiksi Baswaren eOffice ja InvoiceReady mahdollistavat tilaajalle sähköisen raportoinnin verottajan palveluun. Mikäli ostolaskujen käsittelyä ei ole automatisoitu, joutuu yritys manuaalisesti poimimaan paperilaskuilta tarvittavat tiedot ja syöttämään ne manuaalisesti verottajan järjestelmään, sillä verottaja ottaa vastaan ainoastaan sähköisiä raportteja”, Kulla huomauttaa.

Verkkolasku keino harmaan talouden kitkemiseen

Valtioiden tasolla on selvästi havaittavissa trendi erilaisten raportointitietojen vaatimuksista ja tämä yleistynee jatkossa myös Suomessa. Esimerkiksi Brasiliassa ja Etelä-Amerikassa on jo käytäntö, että valtio vaatii kaikilta yrityksiltä verkkolaskuja. Laskut kiertävät julkishallinnon järjestelmien kautta veronkierron välttämiseksi.

”Uskon, että tämäntyyppiset vaatimukset tulevat vain lisääntymään, ja se tulee kasvattamaan verkkolaskun suosiota – myös rakennusalalla. Verkkolasku helpottaa merkittävästi erilaisia raportointivaatimuksia ja siten myös harmaan talouden kitkemistä”, Kulla toteaa.

Verkkolasku auttaa yrityksiä omalta osaltaan tarvittavien raportointitietojen keräämisessä, mutta koska kyseessä on laajempi kokonaisuus, tekee Basware yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa varmistaakseen asiakaskunnalleen mahdollisimman helpon siirtymisen uusiin vaatimuksiin.

”Tärkeintä on, että rakennusala ja kaikki rakentamispalveluja tilaavat nyt havahtuvat näihin uusiin vaatimuksiin ja laittavat omat laskutuskäytäntönsä siihen kuntoon, että kuukausittaiset raportointivelvollisuudet voidaan täyttää. Raportoimatta jättämisestä voidaan määrätä laiminlyöntisakko.”

Lisätietoja:

Pauliina Kulla, senior business manager, pauliina.kulla@basware.com, puh.

Basware
Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella autamme asiakkaitamme menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Commerce Network on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot nousevat uudelle tasolle kulukontrollissaan ja tehokkuudessaan, muodostaen tiiviitä kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Baswaren ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat kassavirtaa täysin uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.

Lue lisää Baswaren tavasta tehostaa rahankiertoa sekä liiketoimintaa: www.basware.fi.

www.twitter.com/BaswareFinland
www.facebook.com/BaswareCorporation
www.linkedin.com/company/basware

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa