Rakennuslupien sähköinen neuvontapalvelu valtakunnallisessa käytössä

-          Palvelu tarjoaa rakentajalle aikatauluista vapaan sekä hakijaa ohjaavan luvanhakemisen kanavan

23.10.2013 – Rakennuslupien sähköinen asiointikanava Lupapiste.fi on nyt neuvontapalveluiden osalta valtakunnallisessa käytössä kaikissa suomalaisissa kunnissa. Vaikka kunnan varsinaista rakennuslupa-asiointia ei vielä olisikaan sähköistetty, voi viranomaiselle tarkoitettuja neuvontapyyntöjä jo lähettää Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Lupapiste.fi -palvelua voi käyttää kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeen aloittamista. Palvelu neuvoo ja opastaa luvanhakijaa muun muassa siitä, onko suunniteltu hanke luvanvarainen ja millaisia lupia se tarvitsee.

Lupapisteen neuvontapalvelu ohjaa luvantarvitsijaa hakemaan rakennushankkeen sijainnin kartalta ja kuvaamaan lupa-asian yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Laadukkaat ja oikeat tiedot sisältävät pyynnöt helpottavat myös vastaanottavaa viranomaista asian käsittelyssä. Palvelun kautta sähköisesti asioiva luvanhakija saa henkilökohtaista palvelua asiasta vastaavalta viranomaiselta.

”Palvelun käyttäjä voi asioida palvelussa silloin, kun hänelle itselleen parhaiten sopii. Tämä vapauttaa hakijan virastoaikatauluista ja sujuvoittaa ja nopeuttaa asioiden käsittelyä. Lupapisteen kautta hoidetuissa neuvontapyynnöissä myös kaikki asiaan liittyvä viestintä on nähtävissä ja tallennettuna yhteen paikkaan”, kertoo Jani Muhonen Lupapistettä operoivasta Solita Oy:stä.

Henkilökohtainen palvelu paranee

Neuvontapalvelu on avoinna kaikille rakentamista suunnitteleville kuntalaisille ja se on maksuton. Palveluun rekisteröidytään helposti pankkitunnuksilla.

”Palvelu helpottaa ja selkeyttää luvanhakemista ja siihen liittyvää viestintää kaikkien osapuolien kannalta. Sähköiset palvelut ja digitalisointi eivät tarkoita henkilökohtaisuuden katoamista vaan päinvastoin lisäävät sitä. Kun rutiiniasiat siirtyvät verkkoon, jää viranomaiselle enemmän aikaa parempaan palveluun. Kunnan kannattaakin ehdottomasti ohjata kuntalaisiaan keskittämään aikaisemmin puhelimitse ja sähköpostitse tulleet kyselyt pääasiallisesti Lupapisteeseen. Uusi kanava ei lisää pyyntöjen määrää, mutta parantaa niiden laatua oleellisesti”, Muhonen kannustaa.

Lupapiste on valtakunnallinen asiointipalvelu, jossa voi hakea rakentamisen lupia, rakentamiseen liittyviä neuvoja ja hoitaa koko rakentamiseen liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijat sekä muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Neuvontapyyntöpalvelu ei edellytä erityisiä toimenpiteitä asioijien ja lupaviranomaisten tiedottamista lukuun ottamatta.

Kuntien on mahdollista ottaa Lupapiste myös laajempaan käyttöön, joka tarkoittaa rakennus- ja toimenpidelupien sähköisen asioinnin lisäksi myös poikkeamispäätösten sekä kuntien ympäristö-, sijoitus- ja kaivulupien sekä yleisten alueiden lupien valmistelun ja hakemisen sähköistämistä. Palvelu on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe). Palvelun tilaajana on ympäristöministeriö ja sen toteuttaa Solita.

Lisätietoja:

Solita Oy, Jani Muhonen, jani.muhonen@solita.fi, puh. 0400 191646

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa