Ratos myy Nebulan Telia Companylle

Ratos on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan se myy kaikki tytäryhtiönsä Nebulan, Suomen suurimman pk-yritysten pilvipalvelutoimittajan, osakkeet Telia Companylle. Velaton kauppahinta on 165 miljoonaa euroa. Yrityskauppa tuo Ratokselle noin 500 miljoonan Ruotsin kruunun (SEK) myyntivoiton. Sijoituksen keskimääräinen vuosituotto (IRR) on noin 37 prosenttia ja tuottokerroin noin 3,3.

Nebula on pilvipalveluiden, hallinnoitujen palveluiden ja verkkopalveluiden markkinajohtaja pk-sektorilla Suomessa. Nebulalla on noin 44 000 asiakasta, 90-prosenttisesti tilauksiin pohjautuva jatkuva liikevaihto sekä alan johtava kannattavuus.

Nelivuotisen aktiivisen omistajuutensa aikana Ratos on toteuttanut Nebulassa useita lisäarvoa tuottavia strategisia hankkeita. Kaksi synergistä yritysostoa ovat vahvistaneet Nebulan markkinajohtajuutta suomalaisten pk-yritysten keskuudessa. Lisäksi tuotekehitykseen sekä yhtiön myynti- ja markkinointiosaamiseen on investoitu. Ratoksen omistajuuden aikana asiakaskanta on kasvanut yli 30 prosentilla ja työntekijöiden määrä 110:sta 145:een. Vuonna 2013 toteutetun Ratoksen Nebula-oston jälkeen yhtiön vuosittainen kasvu on ollut noin 12 prosenttia(*. Myynti 31.3.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla oli 35,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) 10,6 miljoonaa euroa.

– Olemme yhdessä sijoituskumppanimme Rite Venturesin kanssa keskittyneet jatkuvaan kannattavaan kasvuun yhdessä yhtiön johdon kanssa. Strategisten toimenpiteiden ja lisäresurssien avulla olemme vahvistaneet yrityksen markkina-asemaa. Aiempaa parempi tarjonta asiakkaille on taannut hyvät asiakassuhteet ja korkean asiakastyytyväisyyden. Nebula on hyvin johdettu yhtiö, joka on valmiina jatkamaan kasvua, kertoo Ratoksen sijoitusjohtaja Johan Rydmark.

– Telia Company on looginen ostaja, ja keskustelumme heidän kanssaan ovat johtaneet siihen, että he haluavat ostaa Nebulan hinnalla, joka ottaa huomioon yhtiön aseman ja tulevaisuuden näkymät. Näillä ehdoilla olemme sopineet myyvämme ja uskomme ajan olevan sopiva luovuttaa omistajuus uudelle omistajalle. Olemme vakuuttuneita että Nebula ja Telia Company täydentävät toisiaan hyvin ja voivat hyötyä toistensa vahvuuksista, Rydmark jatkaa.

Kaikkien osakkeiden myyntihinta (osakkeiden arvo) on 110 miljoonaa euroa ja yrityksen velaton arvo on 165 miljoonaa euroa. Ratoksen osuus osakkeiden arvosta on noin 78 miljoonaa euroa ja myyntivoitto on noin 500 miljoonaa Ruotsin kruunua 31.3.2017 päättyneen 12 kuukauden jakson mukaan laskettuna. Keskimääräinen vuosittainen tuotto (IRR) on noin 37 prosenttia. Ratoksen omistusosuus Nebulasta on 73 prosenttia. Yrityskauppa odotetaan saatavan päätökseen tilikauden kolmannella neljänneksellä ja kaupan toteutuminen vaatii tavanomaiset viranomaishyväksynnät.

*)  Vuosittainen kasvuprosentti sisältää Sigmatic-yrityskaupan.

Lisätietoja:
Johan Rydmark, sijoitusjohtaja, Ratos, +46 8 700 17 00
Helene Gustafsson, sijoitus- ja mediasuhdejohtaja, Ratos, +46 8 700 17 98

Ratoksen talouskalenteri:
Osavuosikatsaus tammikuu–kesäkuu 2017         17. elokuuta 2017
Osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2017          14. marraskuuta 2017

Ratos on sijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää listaamattomia keskisuuria yrityksiä Pohjoismaissa. Tavoitteenamme on toimia aktiivisena omistajana ja edistää pitkäjänteistä ja kestävää kehitystä yrityksissä, joihin sijoitamme, sekä luoda lisäarvoa transaktioiden kautta. Ratoksen portfoliossa on 17 keskisuurta Pohjoismaista yritystä. Suurimmat sektorit myynnillä mitattuna ovat Rakentaminen, Teollisuus ja Kuluttajahyödykkeet/Kauppa. Ratos on listattu Nasdaq Tukholman pörssissä ja sen henkilöstön määrä on noin 14 200.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa