Tietojärjestelmien sekamelska digitalisoitumisen tiellä

Ylitsepursuava sovellusympäristö vaikeuttaa IT-osastojen työtä ja rapauttaa erityisesti länsimaisten yritysten kilpailuetua

18.3.2014 – Konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluita tarjoavan Capgeminin globaalissa Application Landscape Report¹ -tutkimuksessa haastateltiin yli tuhatta tietohallintojohtajaa ja IT-päättäjää. Tutkimus osoittaa, että IT-sovellusten sekamelska ja monimutkaisuus rasittavat kansainvälisten yritysten tietohallintoa ja haittaavat aidon digitaalisuuden etenemistä. Suomessa yli puolessa organisaatioista on käytössä liian paljon erilaisia sovelluksia.

Yrityksillä on käytössään useampia sovelluksia kuin todellisuudessa tarvitaan. Tätä mieltä olevien tietohallintojohtajien määrä on kasvanut kolmen viimeisen vuoden aikana, kertoo Capgeminin tuore tutkimus. Kolme vuotta sitten kaikista tutkimukseen osallistuneista vastaajista 34 prosenttia uskoi sovelluksia olevan liikaa, nyt määrä on noussut lähes puolella, 48 prosenttiin. Suomalaisista vastaajista peräti yli puolet (52 %) raportoi turhan suuresta sovellusmäärästä. Vain 32 prosentissa kotimaisista organisaatiosta katsotaan, että sovelluksia on juuri sopiva määrä.

Kaikista tutkimukseen vastanneista ainoastaan 37 prosenttia pitää valtaosaa organisaationsa käytössä olevista sovelluksista kriittisen tärkeinä liiketoiminnalle. Lähes kolme neljästä (73 %) uskoo, että vähintään viidennes käytössä olevista sovelluksista sisältää samantapaisia toiminnallisuuksia, ja että ne voitaisiin hyvin yhdistää. Yli puolet (57 %) on sitä mieltä, että ainakin viidennes olemassa olevista sovelluksista voitaisiin poistaa joko kokonaan käytöstä tai korvata.

Sovellusten sekamelska ei siis ole vain IT:n, vaan koko liiketoiminnan ongelma. Tutkimuksen mukaan 60 prosenttia IT-päättäjistä on sitä meiltä, että heidän osastonsa tärkein tehtävä on uusien teknologioiden käyttöönotto omassa yrityksessä. Merkittävä osa onkin jo ottanut käyttöön pilvipalveluja (56 %), mobiiliratkaisuja (54 %), sosiaalisia sovelluksia (41 %) sekä big data -ratkaisuja (34 %). Vastaajat kuitenkin kokevat, että ilman modernisoitua sovellusympäristöä IT-osasto ei kykene tuottamaan näillä teknologioilla kilpailuetua omalle yritykselleen. Tästä syystä ei olekaan ihme, että 76 prosenttia uskoo järkeistämisen olevan tärkeää yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomalaisista vastaajista 44 prosenttia kokee, että IT:n lisäarvo liiketoiminnoille syntyy uusien teknologioiden käyttöönotosta. Tärkeinä toimintoina pidetään lisäksi sovellusten uudistamista (40 %) sekä niiden järkeistämistä (36 %). Suomalaisissa organisaatioissa 76 prosenttia vastaajista kokee sovellusten modernisoinnin olevan tärkeää liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Huomattavaa on se, että suomalaisista vastaajista yksikään ei esittänyt päinvastaista mielipidettä.

Huonosti organisoitu, ylikuormitettu ja vanhentunut sovellusympäristö kuulostaa IT-osaston murheelta, joka vaikeuttaa työtä ja tuhlaa rahaa, mutta ei kuitenkaan valvota yritysjohtoa”, sanoo Ron Tolido, Capgeminin sovellusliiketoiminnan teknologiajohtaja Manner-Euroopassa. ”Mutta digitalisoitumisen tullessa ajankohtaiseksi kaikille organisaation toiminnoille - ja kilpailuedun riippuessa nopeasta mobiilin, big datan, sosiaalisten- ja pilviratkaisujen omaksumisesta - järkeistetystä sovellusympäristöstä tuleekin yllättäen strateginen välttämättömyys koko yritykselle.

Kehittyvät markkinat saavat kilpailuetua,

Tutkimus tuo esiin mielenkiintoisen havainnon siitä, että siinä missä länsimaiset organisaatiot natisevat vanhentuneiden, epäkäytännöllisten sovellusten taakan alla, kehittyvät markkinat hyötyvät suhteellisen uusista IT-ympäristöistään. Esimerkiksi Suomessa ja Norjassa IT:n ja liiketoimintojen välinen ymmärrys on tutkimuksen mukaan huonolla tasolla (vain 64 % ja 69 % kertoo suhteen olevan tyydyttävä). Kehittyvissä markkinatalouksissa Brasiliassa, Intiassa ja Kiinassa sen sijaan jopa 92 prosenttia vastaajista kertoo IT:n ja liiketoiminnan yhteisymmärryksen olevan tyydyttävällä tasolla.

Voidaan sanoa, että nopean kasvun markkinat ovat etulyöntiasemassa kun pyritään varmistamaan, että sovellukset ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden ja päämäärien kanssa. Tämä voi antaa niille merkittävää etumatkaa digitalisoitumisessa ja saattaa samalla merkitä huomattavaa kilpailuetua länsimaisiin kilpailijoihin verrattuna”, jatkaa Tolido.

Koko Application Landscape Report -tutkimus sekä muuta materiaalia on ladattavissa osoitteessa: http://www.capgemini.com/news/capgemini-tangled-web-of-it-applications-stunts-digitaltransformation

Lisätietoja:

Leena Lahti

leena.lahti@capgemini.com

P :+358 50 367 3304

¹Capgeminin vuoden 2014 Application Landscape report -tutkimuksen tulokset perustuvat kyselyyn, joka toteutettiin 12 eri kielellä. Vastaajina oli 1116 tietohallintojohtajaa ja ylimmän tason IT-päättäjää erikokoisista yrityksistä ja eri toimialoilta. Maailmanlaajuinen raportti kattaa 16 maata. Vastaajista 73 prosenttia oli kehittyneiltä markkinoilta (Australia, Eurooppa, USA) ja 27 prosenttia nopeasti kehittyvistä maista (Brasilia, Kiina ja Intia). Lisäksi havaintoja on johdettu Capgeminin Wide-Angle Application Rationalization Program (WARP) -osaamiskeskuksen laajamittaisesta työstä. WARP on Capgeminin toimintamalli sovellusten järkeistämiselle ja IT-transformaatiolle. WARP keskittyy tämän tyyppisiin toimeksiantoihin ja on neljän viime vuoden aikana palvellut yli 150 asiakasta ja analysoinut yli 30 000 sovellusta.

About Capgemini

With more than 130,000 people in over 40 countries, Capgemini is one of the world's foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. The Group reported 2013 global revenues of EUR 10.1 billion. Together with its clients, Capgemini creates and delivers business and technology solutions that fit their needs and drive the results they want. A deeply multicultural organization, Capgemini has developed its own way of working, the Collaborative Business ExperienceTM, and draws on Rightshore®, its worldwide delivery model.

Learn more about us at www.capgemini.com.

Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa

Liitteet & linkit