Uuden tutkimuksen mukaan eurooppalaiset verkkolaskupalveluyritykset käsittelivät jo yli 800 miljoonaa verkkolaskua

Espoo 26.6.2014 – Euroopan verkkolaskupalvelutarjoajien yhdistyksen EESPA:n uusi tutkimus selvittää verkkolaskutuksen tuoreita kasvulukuja. Suoraan jäsenyrityksiltä kootun tiedon mukaan käsiteltävien verkkolaskujen määrä kohosi viime vuonna 840 miljoonaan. 

Euroopan verkkolaskutarjoajien yhdistyksen jäsenyritykset prosessoivat ja välittivät vuonna 2013 noin 840 miljoona verkkolaskua, ilmenee EESPA:n (European E-Invoicing Service Providers Association) kesäkuussa valmistuneesta, uudesta tutkimuksesta. Luvut osoittavat selvää kasvua – edellisestä vuodesta verkkolaskutus kasvoi 19 prosentilla 706 miljoonasta 840 miljoonaan laskuun.

EESPA:n jäsenyritysten keskuudessa teetetyn tutkimuksen tavoitteena on tukea verkkolaskujen käytön yleistymistä ja kasvua ja seurata markkinan kehitystä säännöllisesti. Tutkimuksen toteutti ulkopuolinen taho, ja sitä varten kerättiin vuosien 2012 ja 2013 transaktiomäärät suoraan EESPA:n omilta jäseniltä.

Vuoden 2013 verkkolaskuista valtaosa, 603 miljoonaa, oli yritysten (B2B eli Business-to-Business) tai yritysten ja julkishallinnon (B2G eli Business-to-Government) välisiä laskuja. Kuluttajalaskujen (B2C eli Business-to-Consumer) osuus laskutransaktioista oli 237 miljoonaa.

B2B sekä B2G 2012 2013 Kasvua
Suorat laskut – Asiakkaille toimitetut verkkolaskut 390,494,710 463,512,001 18.70%
Epäsuorat laskut – Ei-EESPAn jäsenyrityksille toimitetut laskut tai tutkimukseen osallistumatttomat EESPAn jäsenet 126,837,404 139,513,992 9.99%
Total 517,332,114 603,025,993 16.56%
B2C
Suorat laskut – Asiakkaille toimitetut verkkolaskut 157,670,684 174,493,368 10.67%
Epäsuorat laskut – Ei-EESPAn jäsenyrityksille toimitetut laskut tai tutkimukseen osallistumatttomat EESPAn jäsenet 30,968,673 63,216,762 104.13%
Yhteensä 188,639,357 237,710,130 26.01%
Kaikki yhteensä 705,971,471 840,736,123 19.09%

EESPAn jäsenyrityksiä pyydettiin raportoimaan kaikista verkkolaskuista, jotka he toimittivat joko oman verkostonsa asiakkaille tai oman palvelunsa kautta. Lisäksi heitä pyydettiin antamaan määrät verkkolaskuista, jotka toimitettiin EESPAn verkoston ulkopuolelle. Tutkimukseen hyväksyttiin vain niin kutsutut aidot verkkolaskut huolimatta siitä, mitä kautta lasku prosessoitiin tai laskudata kerättiin.

Tutkimuksen luvut osoittavat selvästi EESPAn jäsenyritysten merkityksen nopeasti kasvaneessa verkkolaskumarkkinassa, joka vähentää perinteisten paperidokumenttien ja laskujen määrää sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Verkkolaskupalveluntarjoajien verkostoilla sekä myyjille ja ostajille tarjottavilla palveluilla on oleellinen ja jatkuvasti kasvava merkitys verkkolaskujen kokonaisliikenteessä. Nämä palvelut yhä useammin yhdistävät ostajat ja myyjät suoraan toisiinsa – yhteistyö, joka muuten voisi olla hankalaa ja työlästä toteuttaa ja joka jättäisi verkoston tarjoamat hyödyt konkretisoitumatta.

EESPAn oma arvio perustuu sen jäsenyritysten verkkolaskuvolyymien vertailuun koko Euroopan volyymien kanssa. EESPAn jäsenyritykset toimittavat yli 50 prosenttia kaikista Euroopan B2B ja B2G-verkkolaskuista. Vertailussa on huomioitu myös jäsenyritysten Euroopan ulkopuolelle toimittamat laskut sekä yritykset, jotka eivät osallistuneet tutkimukseen tänä vuonna.

Tutkimus keräsi tiedot myös niistä laskuista, jotka toimitettiin muiden palveluntarjoajien yhdysliikennesopimusten perusteella. Näissä tapauksissa laskut toimitettiin ostajille muun kuin palveluntarjoajan oman verkoston kautta. Tällaisten B2B tai B2G -laskujen osuus vuonna 2013 oli 140 miljoona laskua (vuonna 2012 127 miljoonaa). Nämä tapaukset osoittavat markkinan yleistäkin kasvua nopeampaa kasvua. Tutkimus osoitti myös hieman yllättäen B2C-laskujen erittäin nopean kasvuvauhdin. Yhdysliikenteenkasvun myötä EESPA on valmistellut yhdysliikennesopimuksen joka otettiin käyttöön vuonna 2012. Tämä on löytänyt palvelulle laajan käyttäjäkunnan jäsenyritysten keskuudessa.

”Tutkimus osoittaa selvästi verkkolaskutuksen yleistymisen sekä laskujen määrän huomattavan kasvun. Uskomme verkkolaskun suosion kasvavan entistäkin nopeammin sekä Euroopassa että myös muualla maailmassa. Kasvu syntyy, kun verkkolaskutuksen hyödyt konkretisoituvat entistä tehokkaammin erilaisten lainsäädännöllisten standardien ja verkkolaskutusta tukevien infrastuktuurien myötä”, sanoo Esa Tihilä, Baswaren toimitusjohtaja ja EESPA:n puheenjohtaja. ”Palveluntarjoajina pystymme auttamaan sekä asiakkaitamme että lainsäätäjiä tarjoamalla asiantuntemustamme erilaisista rajoituksista ja käytännöistä, sekä tarjoamalla helppokäyttöisiä ratkaisuja ja avoimia verkostoja.”

”EESPA:n jäsenyritykset käsittelevät vähintään puolet kaikista Euroopan verkkolaskuista. Meidän jäsenyhteisöllämme on merkittävä rooli, kun puhutaan hankintaketjujen automatisoinnista sekä kustannus-, tehokkuus- ja likviditeettihyödyistä. Jäsentemme tekemä työ antaa uskottavuutta, jota verkkolaskutukseen siirtyvät asiakkaat arvostavat”, sanoo Charles Bryant, EESPA:n toinen puheenjohtaja ja Tungsten Networkin Eurooppa-asioiden neuvonantaja. ”Alan jäsenyritysten välisen toimialayhteistyön myötä voimme jatkossakin tutkia ja seurata verkkolaskutuksen muutosvauhtia ja tarjota luotettavaa tietoa suoraan verkkolaskutoimialan sisältä.”

EESPA perustettiin vuonna 2011 kansainväliseksi, voittoa tavoittelemattomaksi yhdistykseksi. Se toimii toimialayhdistyksenä Euroopan tasolla ja edustaa suurta ja elinvoimaista verkkolaskupalveluntarjoajien yhteisöä. EESPA koostuu yrityksistä, jotka tarjoavat liiketoimintaverkostoja, liiketoiminnan ulkoistuksia, rahoitus-, teknologia ja EDI (Electronic Data Interchange) -palveluja. EESPA keskittyy yleisiin poliittisiin aiheisiin, yhteentoimivan ekosysteemin luomiseen sekä tuomaan esiin verkkolaskutuksen hyötyjä talouden tehostamiseksi ja kasvattamiseksi.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja, EESPA Esa Tihilä                                                                                       Puheenjohtaja, EESPA Charles Bryant

www.eespa.eu
www.twitter.com/EESPA_EU

Mediatiedustelut:

Sirje Ahvenlampi

Senior Communications Manager, Basware

Sirje.Ahvenlampi@basware.com

+358 50 557 3822

Basware
Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella autamme asiakkaitamme menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Commerce Network on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot nousevat uudelle tasolle kulukontrollissaan ja tehokkuudessaan, muodostaen tiiviitä kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Baswaren ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat kassavirtaa täysin uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.

Lue lisää Baswaren tavasta tehostaa rahankiertoa sekä liiketoimintaa: www.basware.fi.

www.twitter.com/BaswareFinland
www.facebook.com/BaswareCorporation
www.linkedin.com/company/basware

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa

Liitteet & linkit