Vakuutusyhtiö Genworth: Työttömyyden varalle otettujen maksuturvavakuutusten korvausten määrä kasvanut Suomessa vuoden 2013 aikana

Kotitalouksien talousvaikeuksia suojaavilla vakuutuksilla, kuten työttömyyden varalle otetuilla vapaaehtoisilla maksuturvavakuutuksilla, tulisi olla suurempi rooli hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen tukena ja aukkojen paikkaajana.

Työttömyyden varalle otettujen vapaaehtoisten maksuturvavakuutusten korvausten määrä kasvoi 55 prosenttia Suomessa vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana edellisvuoteen verrattuna, kertoo globaali vakuutusyhtiö Genworth Financial. Sama suuntaus on nähtävissä myös Ruotsissa, jossa korvausten määrä on kasvanut viimeisen 8 kuukauden aikana 26 prosenttia. Vastaavasti pitkällisen ja syvän taantuman kourissa kamppailevassa Etelä-Euroopassa korvausten määrä on laskenut 13 prosenttia vastaavana aikana.

Genworthin vakuutuskorvausluvut heijastelevat Suomen työllisyystilanteen yleistä kuvaa. Tilastokeskuksen tuoreen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2013 elokuussa 40 000 vähemmän ja työvoiman ulkopuolella olevia 60 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 44 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Heikko työmarkkinatilanne ei kannusta aktiiviseen työnhakuun. Tämä näkyy myös työvoiman ulkopuolella olevien määrän kasvuna. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 7,3 prosenttia.

Samansuuntainen kehitys oli nähtävissä Genworthin aiemmin tänä vuonna julkaisemassa Genworth Index -tutkimuksessa, joka tarkasteli kotitalouksien haavoittuvuutta. Vaikka kotitaloudet kaikissa Pohjoismaissa ovat selkeästi taloudellisesti turvatumpia kuin Etelä- Euroopan maissa, on suomalaisten kotitalouksien luottamus omaan talouteen muita Pohjoismaita alhaisempi. Tutkimuksen mukaan 48 prosenttia suomalaisista kotitalouksista kertoi kohdanneensa usein tai joskus taloudellisia vaikeuksia. Genworth Index -tutkimukseen vastasi 13 000 kuluttajaa 20 maasta Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa.

“Suomen talous on toipumassa toisesta taantumasta neljän vuoden aikana. Supistukset ovat pakottaneet yritykset irtisanomisiin, mikä osaltaan pienentää valtion verotuloja ja kasvattaa työttömyyskorvausten määrää. Vaikkakin viimeisessä budjetin kehysriihessä hallitus teki rohkaisevia päätöksiä tukeakseen työllisyyttä, investointeja ja yrittäjyyttä (mukaan lukien yritysveroasteen lasku 4,5 prosentilla alkaen vuonna 2014), valtionvarainministeriö ennustaa talouden jatkavan hitaan kasvun tiellä tänä vuonna ja ennakoi ensi vuoden bruttokansantuotteen kasvavan 1,2 prosenttia”, sanoo Genworth Financialin Suomen toimitusjohtaja Erja Virtaneva.

”Huolimatta rohkaisevista kasvun merkeistä, on selvää, että hyvinvointivaltion etuudet eivät enää palaa taantumaa edeltävälle tasolleen. Samaisessa budjettiriihen julkilausumassa, hallitus kertoi pitkäjänteisestä suunnitelmastaan leikata hyvinvointivaltion palveluja hitaasta talouskehityksestä ja ikääntyvästä väestöstä johtuen. Näinä taloudellisesti epävarmoina aikoina vakuutuksilla, kuten työttömyyden varalle otetuilla vapaaehtoisilla maksuturvavakuutuksilla, tulisi olla suurempi rooli hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen tukena ja aukkojen paikkaajana. Niiden avulla perheet voivat edelleen kantaa taloudelliset vastuunsa ja ylläpitää elintasoaan kohdatessaan yllättäviä talousvaikeuksia”, Virtaneva jatkaa.

“Tukeakseen vapaaehtoisten vakuutusten roolia, hallituksen tulisi myöntää korvauksille verohelpotus, kuten Ruotsissa, Tanskassa ja Baltian maissa on tehty. Vapaaehtoisen maksuturvavakuutuksen verovapaa vakuutuskorvaus hyödyttäisi suoraan niitä ihmisiä, jotka ovat taloudellisessa ahdingossa. Tämä myös vähentäisi painetta julkisen sektorin palveluja kohtaan sekä palkitsisi juuri niitä ihmisiä, jotka ovat itse vapaaehtoisesti varautuneet työttömyyden tai pitkäaikaissairauden varalle (Genworthin tapaturmasta tai pitkäaikaisesta sairaudesta johtuvat korvaukset ovat samalla tasolla työttömyyden varalle otettujen vapaaehtoisten maksuturvavakuutusten korvausten kanssa). Vapaaehtoiset maksuturvavakuutukset auttavat myös pankkeja ja muita rahoituslaitoksia suojautumaan luottotappioilta.”

Tietoja Genworthin Lifestyle Protection -vakuutuksista

Genworthin Lifestyle Protection nimellä kulkevat vakuutusuotteet on suunniteltu auttamaan ihmisiä koko heidän elinkaaren aikana. Genworth on toiminut Suomessa vuodesta 1994 lähtien ja auttanut perheitä taloudellisten vastuiden kantamisessa. Genworthin tuotteet sisältävät:

  • Lifestyle protection -vakuutus turvaa vakuutuksenottajan henkilökohtaisen talouden työttömyyden, sairauden, onnettomuuden tai kuoleman sattuessa.
  • Lainaturvavakuutus kattaa asuntolainan, luottokorttimaksut ja muut sovitut maksut työttömyyden, sairauden, vammautumisen tai kuoleman sattuessa.
  • Yritys- ja omaisuusvakuutukset sisältävät ratkaisuja pienille ja keskisuurille yrityksille sekä turvan lisäkustannukselle, jotka saattavat syntyä ajoneuvoon tai laitteisiin kohdistuvasta vahingosta, varkaudesta tai tuhoamisesta.

Genworth Financialin maksuturvavakuutukset liittyvät finanssituotteisiin ja ne suojaavat ja varmistavat tulossa olevat lyhennykset, joita asiakkaalla on maksettavana rahoitusalan yrityksille, seuraavissa tilanteissa: työttömyys, tilapäinen työkyvyttömyys, lopullinen työkyvyttömyys, vakava sairaus tai sairaalahoito, sekä kuolema.

Lisätietoja:

Erja Virtaneva, toimitusjohtaja, Genworth Financial Suomi

Puhelin: +358 50 539 9192

Sähköposti: erja.virtaneva@genworth.com

Genworth Financial

Genworth Financial Inc. on johtava yhdysvaltalainen vakuutusalan yhtiö, jolla on 138 vuoden kokemus vakuutustoiminnasta. Genworth toimii 30 eri maassa, myös Suomessa, ja palvelee yli 15 miljoonaa asiakasta 600 instituution kautta. Innovatiivisten tuotteiden ansiosta yhtiö on johtavassa asemassa kasvavilla henki- ja hoitovakuutus, yksityisten- ja ryhmäeläkevakuutusten sekä raha- ja sijoitustuotteiden sekä Lifestyle Protection - ja asuntolainatakausmarkkinoilla.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa