Dextra Suomen parhaita työpaikkoja - Mahdollisuus vaikuttaa ja välittävä ilmapiiri veivät menestykseen

Lääkärikeskus Dextra on ansainnut 12. sijan Suomen parhaat työpaikat 2010 tutkimuksessa suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikallaan. Dextra on panostanut hyvään vuorovaikutukseen sekä henkilöstönsä mahdollisuuksiin vaikuttaa työhönsä ja päätöksentekoon yrityksessä. Dextra on ensimmäinen terveydenhuoltoalan yritys, joka on palkittu Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa. Dextran tavoitteena on tarjota henkilöstölle ja asiakkaille vain parasta. Siihen Dextra pyrkii pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella työllä: se huolehtii henkilöstöstä muun muassa henkilöstöstrategian, -suunnitelman, -politiikan ja -tilinpäätöksen sekä työhyvinvointistrategian avulla. – Henkilöstölle ei ole selvillä vain yrityksen päämäärä, vaan myös keinot päämäärän saavuttamiseksi. Näin takaamme yhdenmukaisen, reilun ja tasapuolisen johtamisen sekä henkilöstönkehittämisen. Dextra haluaa olla edelläkävijä omalla alallaan ja se koskee myös henkilöstömme hyvinvointia, toimitusjohtaja Leena Niemistö sanoo. Vuorovaikutuksellinen viestintä johdon ja muun henkilöstön kesken on Dextrassa avainasemassa. Henkilöstöllä on monia kanavia viestiä. Lisäksi matala organisaatio ja johtajien läsnäolo arjessa mahdollistavat päivittäisen vuoropuhelun. Dextrassa henkilöstön palautteisiin ja aloitteisiin myös reagoidaan nopeasti. Henkilöstölle annetaan säännöllisesti tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Dextra palkitsee henkilöstään monin tavoin kuten kannustepalkkauksella, terveydenhoidolla ja virkistystoiminnalla. Työntekijöiden osaamista tuetaan ja kehitetään muun muassa koulutuksin ja työnkierrolla. Dextran sitoutumisesta henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen kertoo myös se, että sille on myönnetty työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti ensimmäisenä terveydenhuollon palveluntuottajana Suomessa. Viime marraskuussa Dextralle myönnettiin Suomen laatupalkinto – samoin alan ensimmäinen. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Leena Niemistö gsm 050 5979505; leena.niemisto@dextra.fi www.dextra.fi Helsingin Munkkivuoressa toimiva Oy Dextra Ab on täydenpalvelun moderni lääkäriasema ja sairaala. Dextrassa toimii noin kaksisataa yleis-, erikois- ja hammaslääkäriä sekä satakunta terveydenhuollon muuta ammattilaista. Korkeatasoinen osaaminen ja nykyaikaiset laboratorio-, kuvantamis- sekä sairaalapalvelut muodostavat nopean ja tehokkaan hoitoketjun sen jokaisessa vaiheessa. Dextra toimii Suomen yhtenä suurimpana päivystyspalveluna 24 tuntia 7 päivänä viikossa. Dextra on perustettu vuonna 1964 ja sen sairaalatoiminta 1989. Suomen parhaat työpaikat valitaan vuosittain Great Place to Work Institute Finlandin tutkimuksen pohjalta. Great Place to Work Instituten mukaan hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät luottavat organisaation johtoon, ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät ja nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelemisestä. Parhaat työpaikat valitaan ennen muuta yritysten työntekijöiden omien mielipiteiden perusteella. Dextra osallistui tutkimukseen yleisessä sarjassa, johon voivat osallistua 50–500 henkilön organisaatiot. Tutkimus järjestettiin nyt kahdeksatta kertaa ja siihen osallistui ennätykselliset 113 organisaatiota.

Yrityksestä

Povitasku suunnittelee ja toteuttaa viestintää asiakkaan tarpeisiin. Yksi tiedote voi olla yhtä tärkeä kuin vuosikertomus. Kohderyhmän täytyy olla kirkkaana mielessä, esimerkiksi asiakaslehden tulee olla lahja lukijalleen, ei tilaajalleen. Viestintä syntyy aina tarpeesta. Yhteinen tavoite saavutetaan palveluasenteella. Ei nöyristellen, vaan jokaisen osaamista arvostaen ja hyödyntäen.