Dextralle Suomen laatupalkinto - ensimmäisenä terveydenhuollon alalla

Lääkärikeskus Dextralle on myönnetty Suomen laatupalkinto. Palkinto luovutettiin Dextran toimitusjohtaja Leena Niemistölle ja laatupäällikkö Liisa Pajarille torstaina 12.11. Helsingin Kalastajatorpalla pidetyssä gaalassa. Suomen laatupalkintoa tavoitteli tänä vuonna poikkeuksellisen kovatasoiset yritykset. Yritysten keskimääräinen pistetaso oli 446 pistettä. Tämä oli toinen kerta viimeisen 15 vuoden aikana, kun taso on näin korkealla. Dextran pistealueeksi Suomen laatupalkinnon asteikolla tuli peräti lähes 550 pistettä. Dextran sarjassa palkinto jaettiin vasta kolmannen kerran tällä vuosituhannella. Systemaattista toimintaa Kilpailun arviointiryhmän mukaan Dextran keskeisiä vahvuuksia ovat muun muassa johtaminen ja kehittäminen. Dextran johtamistapaa kiitettiin päämäärätietoiseksi ja johdonmukaiseksi. Yritystä johdetaan vahvan strategian avulla systemaattisesti ja joustavasti. Dextran johto on jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Sekä asiakkaiden että muiden sidosryhmien toiveita kartoitetaan ja ennakoidaan tulevia tarpeita. Organisaatio on matala ja ylin johto osallistuu päivittäiseen toimintaan. Toiminnan kehittämiseen on luotu systemaattinen prosessi ja yrityksen johto on sitoutunut laadun kehittämiseen. Dextralla on sekä laatu-, ympäristö- että työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät. Dextran henkilöstö nousi myös yhdeksi vahvuudeksi. Henkilöstöasioissakin Dextra toimii systemaattisesti: käytössä on henkilöstöstrategia, -suunnitelma, -politiikka ja -tilinpäätös. Työntekijät pidetään ajan tasalla käyttämällä useita viestintäkanavia. Arvioissa kiinnitettiin huomiota Dextran esimerkilliseen tapaan palkita henkilöstöään monin tavoin kuten kannustepalkkauksella, terveydenhoidolla ja virkistystoiminnalla. Arvokas välikiitos Leena Niemistön mukaan Suomen laatupalkinto on tunnustus Dextran pitkäjänteisestä ja systemaattisesta laatutyöstä. – Palkinto on asiakkaillemme lupaus siitä, että Dextran palvelut täyttävät kovatkin kriteerit. Hyvä laatu ei saa olla sattumaa. Palkinto myös velvoittaa jatkamaan työtä entistäkin paremman laadun hyväksi, Leena Niemistö toteaa. – Tämä on tavallaan välikiitos, joka antaa pontta jatkaa eteenpäin, Liisa Pajari lisää. – Suuri kiitos kuuluu koko Dextran henkilökunnalle. Kaikki ovat tehneet oman osuutensa ja yhteinen työ jatkuu. Palkinto on todella dextralaisten itse ansaitsema, sillä kaikki siihen liittyvä työ on tehty ilman ulkopuolista apua, toteavat Niemistö ja Pajari. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Leena Niemistö gsm 050 5979505; leena.niemisto@dextra.fi Laatupäällikkö Liisa Pajari puh (09) 5601 6232 liisa.pajari@dextra.fi www.dextra.fi Helsingin Munkkivuoressa toimiva Oy Dextra Ab on täydenpalvelun moderni lääkäriasema ja sairaala. Dextrassa toimii noin kaksisataa yleis-, erikois- ja hammaslääkäriä sekä satakunta terveydenhuollon muuta ammattilaista. Korkeatasoinen osaaminen ja nykyaikaiset laboratorio-, kuvantamis- sekä sairaalapalvelut muodostavat nopean ja tehokkaan hoitoketjun sen jokaisessa vaiheessa. Dextra toimii Suomen yhtenä suurimpana päivystyspalveluna 24 tuntia 7 päivänä viikossa. Dextra on perustettu vuonna 1964 ja sen sairaalatoiminta 1989.

Yrityksestä

Povitasku suunnittelee ja toteuttaa viestintää asiakkaan tarpeisiin. Yksi tiedote voi olla yhtä tärkeä kuin vuosikertomus. Kohderyhmän täytyy olla kirkkaana mielessä, esimerkiksi asiakaslehden tulee olla lahja lukijalleen, ei tilaajalleen. Viestintä syntyy aina tarpeesta. Yhteinen tavoite saavutetaan palveluasenteella. Ei nöyristellen, vaan jokaisen osaamista arvostaen ja hyödyntäen.

Tilaa