Green & Company kannustaa yrityksiä vihreään talouteen

Mainostoimisto, ilmastoasiantuntija ja tutkimusyritys julkaisivat vihreän talouden palvelun

Yrityksille tarkoitettu vihreän talouden palvelu, Green & Company haluaa muuttaa yritysten ympäristölupaukset teoiksi, tiedoksi, tarinoiksi ja menestykseksi. Green & Company perustuu yritysten tekemiin todellisiin ympäristötekoihin, niistä kertomiseen ja liiketoiminnassa havaittavien vaikutusten mittaamiseen. Green & Company mittaa yrityksen, tuotteen tai palvelun hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaikutuksia sekä auttaa ohjaamaan niiden pienentämisessä ja menestymisessä vihreän talouden markkinoilla. Palvelu parantaa yrityksen ekotehokkuutta, kilpailukykyä ja ympäristövastuullista toimintaa tutkimusten, ympäristötekojen ja viestinnän keinoin. Mainostoimisto Tasku, ilmastoasiantuntija Natural Interest ja markkinatutkimusyritys Value Clinic julkaisivat vihreämpään yhteiskuntaan tähtäävän palvelun tänä syksynä. Palvelu tuo uuden näkökulman yritysten ympäristövastuullisuuteen: ympäristöä hyödyttävät teot ovat osa kannattavaa liiketoimintaa ja auttavat yritystä menestymään markkinakilpailussa. Ympäristötekoja, joista on syytä pitää ääntä Green & Companyn perustajat uskovat, että suomalaisillakin yrityksillä ovat edessä vihreämmät markkinat. Vihreä asenne on järkevää myös bisnesnäkökulmasta. – Monet yritykset antavat jo nyt vihreitä, ympäristömyönteisiä lupauksia, mutta teot puuttuvat. Toiset taas tekevät ympäristötoimenpiteitä, mutteivät hyödynnä niitä markkinointiviestinnässään. Tekemällä konkreettisia ympäristötekoja yritys sekä erottuu, tehostuu että vähentää päästöjään, Mainostoimisto Taskun toimitusjohtaja Antti Leskinen sanoo. Hiilijalanjälki ohjaa vähäpäästöisemmäksi menestyjäksi Tutkimusten mukaan yritykset haluavat kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Maailma muuttuu ja yritystenkin on muututtava. Yksi tapa muuttua on tehdä oikeita asioita. – Hiilijalanjäljestä on tullut suosittu tapa mitata organisaation, henkilön, tuotteen tai vaikkapa kunnan aiheuttamat kasvihuonepäästöt. Mittaaminen puolestaan auttaa ohjaamaan päästöjen pienentämisessä ja vihreys voidaan todistaa, ilmastoasiantuntija Natural Interestin toimitusjohtaja Jonne Hellgren sanoo. Palvelu auttaa yritystä tai brändiä erottumaan vihreiden myyntiargumenttien joukosta. – Tutkimusten avulla analysoidaan ja parannetaan yritysten ja yhteisöjen sijoittumista markkinoilla. Tutkimus paljastaa myös, mikä kuluttajia ja yrityspäättäjiä kiinnostaa, mikä vaikuttaa ostopäätökseen ja miten muut reagoivat liiketoimintaympäristön vihertymiseen, markkinatutkimusyritys Value Clinicin toimitusjohtaja Teemu Rennola sanoo. Työkalu liiketoiminnan johtamiseen Green & Company on suunniteltu yritysten ylimmän johdon, markkinointi-, viestintä- ja hr-vastaavien sekä ympäristövaikutuksia ohjaavien ammattilaisten työvälineeksi nykyaikaisen liiketoimintastrategian johtamiseen. Se kannustaa eri toimialoja yhteisiin tekoihin ja sitouttaa henkilöstöä toimimaan ympäristöstrategian mukaisesti. – Tietääksemme Suomessa ei ole toista vastaavaa yritysten ekotehokkaan liiketoiminnan parantamiseen tähtäävää palvelua. Saimme ajatuksen kolmen alan asiantuntijuuksien yhdistämisestä samaan pakettiin. Meillä on kolme näkökulmaa ja yksi tavoite: ympäristöteot, jotka parantavat bisnestä, Antti Leskinen sanoo.

Avainsanat:

Yrityksestä

Povitasku suunnittelee ja toteuttaa viestintää asiakkaan tarpeisiin. Yksi tiedote voi olla yhtä tärkeä kuin vuosikertomus. Kohderyhmän täytyy olla kirkkaana mielessä, esimerkiksi asiakaslehden tulee olla lahja lukijalleen, ei tilaajalleen. Viestintä syntyy aina tarpeesta. Yhteinen tavoite saavutetaan palveluasenteella. Ei nöyristellen, vaan jokaisen osaamista arvostaen ja hyödyntäen.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit