Kasvien vieraslajeja torjutaan nyt talkoilla

Vieraslajit ovat Suomen luontoon kuulumattomia kasveja, jotka ovat usein tehokkaita leviämään ja tukahduttavat alkuperäiset lajit. Tehokkaimmat tavat vieraslajien torjuntaan ja hävittämiseen ovat mekaaninen niitto, peittäminen ja asianmukainen torjunta-aineen käyttö. Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Transmeri Oy toimivat yhteistyössä jättiputken torjumiseksi Satakunnan ja Lounais-Suomen alueilla.

– Päätimme lähteä mukaan talkooperiaatteella Lounais-Suomen ympäristökeskuksen "jättiputki kuriin" -projekteihin. Lahjoitimme Roundup Garden -rikkakasvien torjunta-ainetta tarpeellisen määrän välitettäväksi eteenpäin haitallisimpien jättiputkiesiintymi-en parissa kamppaileville maanomistajille. Ympäristökeskus järjestää lisäksi tilaisuuk-sia, joissa kerrotaan hävitystyöstä ja torjunta-aineiden käytöstä. Vieraslajien tuhoami-nen on pitkäjännitteistä työtä ja vaatii usean vuoden jatkoseurannan. Vesistöjen välit-tömässä läheisyydessä ei saa käyttää torjunta-aineita, vaan siellä vieraslajien hävittämi-seen suositellaan torjunta-aineen sijasta kasvuston kattamista mustalla peitteellä, tuote-päällikkö Laura Lukinmaa Transmeri Oy:stä kertoo. Jättiputki vaarallinen iholle Pelkkä kasvin hipaisu saattaa aiheuttaa iholle reaktion, joka voimistuu auringonvalon vaikutuksesta. Iholle nousee palovamman kaltainen vaurio noin 15 minuutista kahteen tuntiin kosketuksen jälkeen. Jättiputken vaikutukset, kuten pigmenttimuutokset, voivat kestää kuukausia ja valoherkkyys jopa vuosia. Erityisesti lapset kuuluvat riskiryhmään, mutta myös aikuisten kannattaa käyttää kitkiessä suojakäsineitä ja suojaavia vaatteita. Tehokas leviämään Jättiputki lisääntyy siementämällä valtavat määrät yhtä kasviyksilöä kohti. Siemenet voivat säilyä itämiskelpoisina jopa vuosia. Jättiputki lähtee kasvuun keväällä ensim-mäisten kasvien joukossa ja se saa jo silloin etumatkan valon ja ravinteiden suhteen muihin kasveihin verrattuna. Siksi jättiputki valloittaa nopeasti suuriakin alueita. Tuhoa jo taimena Kitkeminen yhdistettynä glyfosaattia sisältävän Roundupin käyttöön on tehokkain ja edullisin keino jättiputken tuhoamiseen. Käsittely kannattaa tehdä heti keväällä, kun taimet ovat vasta 20-50 senttimetrin mittaisia, ja suihkuttaminen suoraan lehdille on-nistuu. Uusintakäsittely tehdään noin kuukauden kuluttua, jolloin varmistetaan uusista siemenistä itävien taimien tuhoaminen. Käsiteltyä aluetta kannattaa seurata vielä muu-taman vuoden ajan. Näin varmistutaan siitä, että kaikki jättiputken taimet on todellakin tuhottu. Vastuullista torjuntaa Torjunta-aineita täytyy aina käyttää ohjeiden mukaisesti. Oikein käytettynä Roundup on turvallinen ympäristölle eikä siitä jää jäämiä maaperään. Roundupin sisältämä gly-fosaatti hajoaa maassa luonnon omiksi aineiksi eli hiileksi, vedyksi, typeksi, hapeksi ja fosforiksi. Roundupin teho perustuu glyfosaatin imeytymiseen kasvin lehdiltä juuriin estäen lehtivihreän tuotannon. Sen seurauksena kasvi kellastuu ja kuihtuu juurakkoa myöten. Vieraslajien torjuntatalkoot Ensi vuodelle haetaan talkookohdetta netissä osoitteessa www.roundup.fi, josta löyty-vät tarkemmat ohjeet vuoden 2010 kohteen valintaa varten. Lisätietoja: Transmeri Oy Tuotepäällikkö Laura Lukinmaa Puh. 09-476 50 217 E-mail: laura.lukinmaa@transmeri.fi Lounais-Suomen ympäristökeskus Projektikoordinaattori Natalia Räikkönen Puh. 040-769 9043 E-mail: natalia.raikkonen@ymparisto.fi Transmeri on asiantuntija elintarvike-, kosmetiikka-, hygienia- sekä pesu- ja puhdistus-tuotteiden markkinoinnissa. Toimintamme perustuu pitkäjänteisyyteen sekä vahvoihin merkkituotteisiin. Monet nykyisinkin edustamistamme päämiehistä ovat olleet yhteis-työkumppaneitamme jo yrityksen alkutaipaleelta lähtien: SC Johnson Wax vuodesta 1931 ja Chanel vuodesta 1933. Transmeri on myös aikoinaan tuonut Suomen markki-noille mm. Fairyn, Spick & Spanin, Airwickin ja Tampaxin. Tehdaskiinteistömme tuo-tanto- ja varastotoimintoineen sijaitsee Vantaan Piispankylässä. Omalle tuotannollem-me on tunnusomaista laaja tuotevalikoima ja lyhyet sarjat. Joustava tuotantotapa antaa mahdollisuuden myös erikoistuotteiden vientiin. Raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja valmiiden tuotteiden laaduntarkastuksen tekevät kokeneet kemistimme omassa labora-toriossamme.

Yrityksestä

Povitasku suunnittelee ja toteuttaa viestintää asiakkaan tarpeisiin. Yksi tiedote voi olla yhtä tärkeä kuin vuosikertomus. Kohderyhmän täytyy olla kirkkaana mielessä, esimerkiksi asiakaslehden tulee olla lahja lukijalleen, ei tilaajalleen. Viestintä syntyy aina tarpeesta. Yhteinen tavoite saavutetaan palveluasenteella. Ei nöyristellen, vaan jokaisen osaamista arvostaen ja hyödyntäen.

Liitteet & linkit