Ensimmäinen valtiontuki myönnetty Miehikkälän laajakaistahankkeelle

Viestintävirasto on antanut ensimmäisen valtiontukipäätöksen haja-asutusalueiden huippunopean laajakaistaverkon rakentamiseen. Miehikkälän kunnassa sijaitsevalle hankkeelle myönnetty tuki on lähes 100 000 euroa. Miehikkälän kunta tukee hanketta vastaavalla summalla. Verkon rakentaa TeliaSonera Finland Oyj.

Hanke on suunniteltu yhteistyössä Miehikkälän kunnan, Kymenlaakson liiton sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Hankealueella on noin 300 vakituista asuntoa.

Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeita on käynnistymässä useita kymmeniä eri puolella Suomea. Osassa hankkeista toteuttaja on jo valittu ja tukihakemus on jätetty Viestintävirastoon. Varsinainen rakentaminen alkaa useammassa hankkeessa kesän 2011 aikana. Viestintävirasto antaa lisää tukipäätöksiä kevään 2011 aikana.

Taustaa haja-asutusalueiden 100 megan laajakaistahankkeesta

100 megan laajakaistahankkeen tavoitteena on mahdollistaa huippunopean laajakaistayhteyden saatavuus haja-asutusalueilla vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi hanketta tuetaan julkisin varoin. Valtio, kunnat ja EU rahoittavat hankkeen tukikelpoisista rakentamiskustannuksista enintään 66 prosenttia. Loppuosan, vähintään 34 prosenttia, rahoittavat verkon rakentavat teleyritykset, joiden omistukseen verkot jäävät. Julkinen tuki on yhteensä noin 130 miljoonaa euroa.

Tuen saajan on sitouduttava tarjoamaan 10 vuoden ajan huippunopeita laajakaistapalveluja tuen avulla rakennetusta verkosta. Lisäksi tuen saajan on mahdollistettava kilpailevan teleyrityksen viestintäpalvelujen tarjonta tarjoamalla tämän käyttöön verkon tukkutuotteita.

Lisätietoa laajakaistahankkeesta


Viestintävirasto: Laajakaista 2015 - Haja-asustusalueiden laajakaistahankkeet

Liikenne- ja viestintäministeriö: Laajakaista kaikille

Lisätietoja antavat:

Yksikön päällikkö Petri Makkonen, Viestintävirasto, p. 09 6966 381, 050 430 0391
Lakimies Kalle Varjola, Viestintävirasto, p. 09 6966 427, 040 164 9590

Vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström, Kymenlaakson Liitto, p. 050 368 3936
Kunnanjohtaja Markku J. Forss, Miehikkälän kunta, p. 050 349 9571
Aluejohtaja Tuomo Puhakainen TeliaSonera Finland Oyj, p. 040 3022439

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.

Tilaa