Euroopan komissio esti Viestintäviraston ehdottaman sääntelyn purkamisen

Euroopan komissio on estänyt Viestintäviraston aikeet poistaa Suomesta ennakkosääntely kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilta*. Sääntelyn poistaminen olisi ollut ennakkotapaus Euroopassa. 

Viestintävirasto esitti alkusyksystä Euroopan komissiolle ehdotuksen sääntelyn purkamisesta kiinteään verkkoon laskevan puhelinliikenteen tukkumarkkinoilla. Virasto katsoi, ettei sääntelylle ole enää tarvetta, koska teleyritykset eivät voi asettaa tukkuhintojaan muista toimijoista ja loppuasiakkaista riippumattomasti. Tämä johtuu siitä, että Suomessa matkapuhelinliittymät ovat lankapuhelinliittymiä huomattavasti halvempia ja houkuttelevampia käyttää, ja kuluttajat voivat soittaa lähes aina lankapuhelimen sijasta matkapuhelinliittymään.

Suurin osa suomalaisista on siirtynyt käyttämään ainoastaan matkapuhelinliittymiä jo kauan sitten. Suomen tilanne on poikkeuksellinen, sillä lankapuhelinliittymät ovat edelleen yleisiä suurimmassa osassa Eurooppaa.

Markkinoiden taloudellisen ennakkosääntelyn tulisi olla poikkeuksellista ja väliaikaista. Sääntely tulisi poistaa silloin, kun sen poistamisesta ei ole suurimmalle osalle loppuasiakkaista haittaa. – Näyttää siltä, ettei komissio ymmärrä Suomen muusta Euroopasta poikkeavaa markkinatilannetta ja sen vaikutuksia sääntelytarpeeseen, sanoo Viestintäviraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Euroopan komission julkaisee päätöksensä verkkosivuillaan lähiaikoina.

Euroopan komission lehdistötiedote

Lisätietoja:
Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, p. 0295 390 400
Johtaja Johanna Juusela, p. 0295 390 402
Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen, p. 0295 390 523

* Soitettaessa kiinteän puhelinverkon numeroon puhelu ohjautuu soittajan käyttämän teleyrityksen verkosta puhelun vastaanottajan käyttämän teleyrityksen kiinteään puhelinverkkoon. Teleyritys perii omaan verkkoonsa ohjautuvasta liikenteestä maksun soittajan teleyritykseltä. Tätä maksua kutsutaan kiinteään puhelinverkkoon laskevan puhelinliikenteen maksuksi eli kiinteän verkon terminointimaksuksi.

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.