Haja-asutusalueiden laajakaistaverkkojen rakentaminen etenee nopeasti

Laajakaista 2015 -hankkeen myötä 100 Mbit/s laajakaistaliittymien saatavuus haja-asutusalueilla parani viime vuonna yli 30 000 kotitaloudella.  Kaikkiaan valtion tuki on mahdollistanut nopean laajakaistaliittymän yli 40 000 kotitaloudelle.

Vuoden 2013 loppuun mennessä Viestintävirasto ja ELY-keskukset olivat myöntäneet yhteenlaskettuna 38,4 miljoonaa euroa haja-asutusalueiden laajakaistahankkeisiin. Tästä myönnetystä tuesta oli maksettu 27,8 miljoonaa.

Suurin osa haja-asutusalueiden uusista liittymistä satamegaisia

Vuoden 2013 loppuun mennessä laajakaistaverkkoa on rakennettu yli 6 000 kilometriä eli vuoden aikana verkkoa on rakennettu noin 3 800 kilometriä lisää. Tuen avulla rakennetuista verkoista liittymän on hankkinut noin 10 600 kotitaloutta tai yritystä. Tilatuista liittymistä 55 prosenttia on nopeudeltaan 100 Mbit/s.

Nopea valokuitulaajakaistayhteys mahdollistaa sujuvat tv- ja tilausvideopalvelut useille yhtäaikaisille käyttäjille. Lisäksi yritystoiminnan toimintaedellytykset paranevat nopeiden ja toimintavarmojen yhteyksien avulla.

Tuki haja-asutusalueiden verkon rakentamiseen on välttämätön

Valtion tai EU-tukea haja-asutusalueiden verkon rakentamiseen oli myönnetty noin 6,4 euroa rakennettua verkkometriä kohden. Haja-asutusalueella tilaajat sijaitsevat etäällä toisistaan. Liittymän ottanutta tukikelpoista tilaajaa kohden tukea hankkeisiin kohdistui noin 6 700 euroa per liittymä.

"Ilman valtiontukea investointi olisi todennäköisesti suurelle osalle kotitalouksista liian suuri korvaus tietoyhteiskunnan palvelujen käytöstä ja liittymä jäisi hankkimatta. Käyttäjiltä perityt liittymismaksut vaihtelivat useimmiten 1 000 - 2 000 euron välillä tuetuissa hankkeissa", toteaa päällikkö Päivi Peltola-Ojala Viestintävirastosta. Osa toimijoista tarjoaa liittymiä kuitenkin selvästi edullisemmalla liittymismaksulla, minkä seurauksena liittymiä hankitaan keskimääräistä enemmän näissä hankkeissa.
 
Lisätietoja Laajakaista 2015 -hankkeen etenemisestä

Lisätietoja:

Laajakaista ja media -ryhmän päällikkö Päivi Peltola-Ojala, p. 0295 390 539
Viestintäverkkoasiantuntija Harri Grönroos, puh. 0295 390 608

Viestinvirasto seuraa vuosittain nopean laajakaistan saatavuuden kehitystä koko Suomessa. Viestintävirasto julkaisi nopean laajakaistan saatavuustilanteen 17.3.2014.

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.