Kirjejakelun määrissä ei suurta pudotusta

Kirjejakelun kokonaismäärä väheni Suomessa 1,4 prosenttia vuonna 2010. Vähennys on sama kuin vuonna 2009. Sanomalehtien jakelun määrä väheni myös 1,4 prosenttia. Sen sijaan aikakauslehtien jakelu supistui 8,4 prosenttia. Kirjeitä ja lehtiä jaetaan Suomessa molempia vähän yli miljardi vuodessa.

Pakettijakelun kokonaismäärä kasvoi 1,8 prosenttia vuonna 2010. Kasvu johtui ulkomailta Suomeen tuoduista paketeista, joiden määrä kasvoi noin 20 prosenttia. Pakettien kokonaismäärä oli viime vuonna 46 miljoonaa.

Osoitteettomien lähetysten määrä jatkoi tasaista kasvuaan 3,3 prosentilla. Osoitteettomia lähetyksiä jaetaan Suomessa vuosittain lähes kaksi miljardia.

Kirjeet, lehdet, paketit ja osoitteettomat lähetykset muodostavat Suomen postilähetysmarkkinan. Sen liikevaihto oli vuonna 2010 noin 1,1 miljardia euroa ilman ulkomaanlähetyksiä. Vähennystä edelliseen vuoteen oli noin viisi prosenttia. Kirjelähetykset muodostavat liikevaihdosta suurimman osan, vähän yli 40 prosenttia. Osoitteettoman jakelun osuus on vajaat 10 prosenttia. Pakettijakelu ja lehtijakelu muodostavat kumpikin noin 25 prosenttia.

Postilähetyspalvelututkimus 2010 löytyy Viestintäviraston internetsivuilta www.ficora.fi.

Postilähetyspalvelututkimuksen tausta

Postilähetyspalvelututkimuksen on toteuttanut Nordic Adviser Group Viestintäviraston toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää postilähetyspalvelujen kappalemäärät ja liikevaihto vuonna 2010. Tutkimuksella kartoitettiin myös postilähetyslajeittain suurimmat palveluja tarjoavat toimijat sekä selvitettiin pakettilähetyspalveluiden hinnoittelua.

Lisätietoja antavat:
Viestintämarkkina-asiantuntija Torsti Alhava, p. 09 6966 461,050 514 8285
Viestintämarkkina-asiantuntija Jukka-Pekka Juutinen, p. 09 6966 433, 040 359 1091

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.

Tilaa