Kunnollisella sisäverkolla varmistat laadukkaan televisiolähetysten vastaanoton ja nopean laajakaistayhteyden

Toimiva kiinteistön sisäverkko on monipuolisten televisio-, radio- ja laajakaistapalvelujen käytön elinehto. Viestintävirasto on antanut uuden määräyksen, joka auttaa talojen asukkaita, sisäverkkojen suunnittelijoita ja urakoitsijoita rakentamaan nykyajan vaatimukset täyttävän sisäverkon. Määräys tulee voimaan 1.1.2014.

Häiriöttömien televisio- ja radiolähetysten vastaanotto sekä nopean laajakaistan käyttö vaatii nykyaikaisen sisäverkon rakentamista tai vanhan uudistamista. Moderni sisäverkko mahdollistaa uusimpien palvelujen käyttämisen myös tulevaisuudessa. Sisäverkon rakentamiseen kannattaakin panostaa esimerkiksi silloin, kun kiinteistössä suunnitellaan putkiremonttia. Kun sisäverkon rakentaminen tehdään putkiremontin yhteydessä, voivat säästöt olla merkittäviä.

Vähimmäisvaatimukset nykyaikaiselle sisäverkolle

Viestintävirasto on antanut määräyksen sisäverkkojen teknisistä vähimmäisominaisuuksista ja teleurakoinnista eli sisäverkkotöiden tekemisestä. Määräys antaa pohjan nykyaikaisen sisäverkon suunnittelulle, rakentamiselle ja ylläpitämiselle.

Laadukkaan sisäverkon rakentaminen edellyttää erityisosaamista ja kokemusta. Sisäverkon suunnittelijaksi ja urakoitsijaksi onkin syytä valita yritys, joka tuntee ja noudattaa Viestintäviraston määräystä. Tilattaessa sisäverkon suunnittelu- ja rakennusurakkaa on aina hyvä viitata määräyksen vaatimuksiin. Tällöin voi varmistua siitä, että rakennettu sisäverkko täyttää tulevaisuudenkin tarpeet.

Määräys 65 M kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen taustamuistio

Lisätietoja:
Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen, p. 0295 390 523
Viestintäverkkoasiantuntija Jorma Harle, p. 0295 390 512

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.