Laajakaistan tiedonsiirtonopeutta koskevissa sopimusehdoissa edelleen runsaasti puutteita

Useat teleyritykset tarjoavat edelleen kiinteitä laajakaistapalveluja lainvastaisilla sopimusehdoilla. Monissa sopimuksissa nopeuden vaihteluväli on ilmoitettu epämääräisesti tai liian väljästi. Useissa sopimuksissa myös rajoitetaan kohtuuttomasti teleyrityksen vastuuta palvelun puutteellisesta toiminnasta. Tällaiset ehdot vaikeuttavat kuluttajien mahdollisuuksia vertailla tarjottuja palveluja tai saada korvausta laajakaistapalvelun virheistä.

Viestintävirasto on tarkastanut yhteensä 12 teleyrityksen kiinteitä laajakaistayhteyksiä koskevat sopimusehdot. Vain Anvian, Mikkelin Puhelimen, Pietarsaaren Seudun Puhelimen ja TeliaSonera Finlandin ehdot olivat tältä osin täysin kunnossa. "Laajakaistan nopeuden vaihteluväliä koskeva lainsäädäntö ja Viestintäviraston linjaukset on annettu jo yli kaksi vuotta sitten. Teleyrityksillä on ollut runsaasti aikaa laittaa sopimusehdot kuntoon", ihmettelee päällikkö Merja Saari Viestintävirastosta.

Tarkastelluista yrityksistä DNA ei sitoutunut vapaaehtoisesti muuttamaan sopimusehtojaan. Viestintävirasto on antanut DNA:lle päätöksen, jolla se velvoitetaan saattamaan sopimusehtonsa lainmukaisiksi. Muut tarkastelussa mukana olleet teleyritykset ovat sitoutuneet muuttamaan sopimusehtojaan Viestintäviraston vaatimusten mukaisesti. Muutosten tavoitteena on helpottaa kuluttajien mahdollisuutta vertailla tarjottuja laajakaistapalveluja ja parantaa kuluttajien oikeusturvaa palvelun virhetilanteissa. Sopimusehtomuutosten on tultava voimaan viimeistään 1.3.2014.

Laajakaistapalvelua tarjoavilla yrityksillä on lakiin perustuva velvollisuus ilmoittaa laajakaistan tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli sopimusehdoissaan. Vaihteluväli tulee ilmoittaa sopimusehdoissa joko keskiarvona tai nopeuden vaihteluvälinä yksiselitteisine ylä- ja alarajoineen. Sopimusehdoissa luvattu tiedonsiirtonopeuden keskiarvo tai alaraja ei saa olla kohtuuttoman alhainen suhteessa ilmoitettuun nimellisnopeuteen.

Viestintävirasto valvoo teleyritysten käyttämien yleisten kuluttajasopimusehtojen lainmukaisuutta ja kohtuullisuutta. Nopeuden vaihteluvälin tarkentamisen lisäksi Viestintävirasto on edellyttänyt, että teleyritykset poistavat sopimusehdoistaan kohtuuttomat vastuunrajoitukset, joita teleyritykset käyttävät vapautuakseen virhevastuusta.

Kiinteiden laajakaistapalvelujen sopimusehtoja koskevan selvittelyn kohde ja tulokset

DNA:lle annettu päätös: Päätös kuluttajille tarjottavien kiinteiden laajakaistaliittymien tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin ilmoittamisen lainmukaisuudesta

Viestintäviraston kannanotto laajakaistan tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin kohtuullisuudesta 14.10.2011

Lisätietoja:

Päällikkö Merja Saari p. 0295 390 541

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.