Matkapuhelimen käyttö halpenee EU:n alueella matkustettaessa

Matkapuhelut ja tekstiviestit halpenevat 1.7.2011 lähtien Euroopan unionin alueella matkustettaessa. Hintojen aleneminen perustuu muutokseen Euroopan unionin verkkovierailuasetuksessa, joka määrittää muun muassa hintakatot EU:n alueella soitettuihin puheluihin ja lähetettyihin tekstiviesteihin. Verkkovierailuasetuksen muutoksen ansiosta alenevat teleyritysten sekä toisiltaan että loppuasiakkailtaan perimät enimmäishinnat.

EU:n sisällä loppuasiakkailta peritty enimmäishinta on 1.7.2011 lähtien korkeintaan

0,4305 euroa minuutissa/ulkomailta soitettu puhelu
0,1353 euroa minuutissa/ulkomailla vastaanotettu puhelu
0,1353 euroa/ulkomailta lähetetty tekstiviesti

Edellä mainitut hinnat ovat voimassa ainoastaan EU:n alueella. Muualla kuin EU:n sisällä matkustettaessa kannattaa telepalveluiden hinnat tarkistaa omalta operaattorilta.

Mobiilidatan hinta alenee

Verkkovierailuasetuksen muutoksen johdosta alenee mobiilidatan tukkuhintojen hintakatto Euroopan unionin alueella 0,80 eurosta 0,50 euroon/megatavu 1.7.2011 lähtien. Hintakaton alenemisen ansiosta odotetaan myös mobiilidatasta perittävien loppuasiakashintojen laskevan.

Lisätietoja EU-alueen hintakatoista on Viestintäviraston internetsivuilla osoitteessa www.viestintavirasto.fi.

Saldorajapalvelu suojaa yllättäviltä jättilaskuilta

Teleyritysten on Euroopan unionin verkkovierailuasetukseen perustuen tarjottava asiakkailleen saldorajapalvelua ulkomailla tapahtuvaan tiedonsiirtoon. Palvelu lisää kuluttajien mahdollisuuksia hallita datapalvelujen käytöstä aiheutuvia kuluja ulkomailla matkustettaessa. Mobiilidatapalveluita ovat esimerkiksi sähköpostin tai www-sivustojen lataaminen kännykkään tai muuhun mobiililaitteeseen.

Lisätietoja saldorajapalvelusta ulkomailla matkustettaessa on Viestintäviraston tiedotteessa "Teleyritysten tarjottava ulkomaan datapalveluihin saldorajaa".


Lisätietoja:
Lakimies Mari Österberg, p. 09 6966 306, 040 524 5368

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.

Tilaa