Sähköisen viestinnän edistäjän tunnustus Tekesin Trial-ohjelmalle

Viestintäviraston Radiotaajuuspäivässä jaettiin 13.12. Sähköisen viestinnän edistäjän tunnustus vuodelle 2013. Palkinto myönnettiin Tekesin "Trial - Kognitiivisen radion ja verkon kokeiluympäristö" -ohjelmalle, jonka päämäärä on lisätä taajuuksien tehokasta ja joustavaa käyttöä. Palkinnon lunasti Tekesin ohjelmapäällikkö Katja Ahola.

Trial-ohjelma on tällä hetkellä merkittävin suomalainen radiotekniikkaan liittyvä kansainvälisen tason tutkimusohjelma, ja se on ansioitunut erityisesti älykkäiden radiojärjestelmien ja algoritmien tutkimuksessa. Ohjelman keskeinen tavoite on "varmistaa Suomen asema älykkään verkkoteknologian kehityksen eturintamassa ja kansainvälisesti merkittävänä osaamiskeskittymänä".

Viestintäviraston mielestä hanke on onnistunut tavoitteessaan hyvin - tutkimusprojekteissa saatuja tuloksia on käytetty aktiivisesti Suomen kantojen ja näkemysten edistämiseen niin eurooppalaisessa kuin maailmanlaajuisessakin sääntelytyössä. Projektien edustajat ovat yhdessä Viestintäviraston kanssa tehneet aktiivista työtä muun muassa CEPTin (Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssi) ja ITU-R:n (Kansainvälinen televiestintäliitto / taajuudet) työryhmissä.

Kognitiivinen radio mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan

Kognitiivinen radio on älykäs radioteknologia, joka osaa havainnoida ympäristöään ja pystyy mukautumaan siihen.  Näiden ominaisuuksien avulla voidaan joustavasti ja tehokkaasti hyödyntää niitä taajuuksia, jotka eivät ole tietyllä hetkellä ja tietyssä paikassa muiden radioverkkojen käytössä. Kognitiivinen radio käyttää kulloinkin sopivinta vapaata radiotaajuutta tai radioverkkoa langattoman tietoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Tällä tavoin taajuuksien kokonaiskäyttö tehostuu, koska monien taajuusalueiden kuormitus on hetkellisesti ja paikallisesti melko vähäistä. Teknologia tuo alan nykyisille ja uusille toimijoille uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Trialin alaiset tutkimusprojektit edistävät niin oppilaitosten, tutkimuslaitosten, yritysten kuin julkishallinnon toimijoiden verkostoitumista ja tiedonvaihtoa. Ohjelma käynnistyi tammikuussa 2011 ja päättyy vuoden 2014 lopussa.

Sähköisen viestinnän edistäjän tunnustus myönnetään vuosittain taholle, joka on merkittävästi edistänyt sähköisen viestinnän kehittymistä ja leviämistä maassamme ja sitä kautta vaikuttanut positiivisesti viestintämarkkinoiden ja -palvelujen kehittymiseen niin yritysten kuin kansalaisten hyväksi. Tunnustus liittyy Viestintäviraston rooliin viestintämarkkinoiden ja -palveluiden paitsi valvojana, myös edistäjänä maassamme.

Lisätietoja Trial-ohjelmasta Tekesin sivuilta

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jan Engelberg, Viestintävirasto, p. 0295 390 438

ohjelmapäällikkö Katja Ahola, Tekes, p. 029 505 5815

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.