Suomi ja Venäjä yhteisymmärrykseen 800 MHz:n taajuusalueen käytöstä – Uusien matkaviestinverkkojen käyttöönotto mahdollista

Viestintävirasto ja Venäjän taajuushallinto ovat allekirjoittaneet Moskovassa sopimuksen 800 MHz:n taajuusalueen käytöstä maiden välisellä raja-alueella.

Suomi ja Venäjä ovat keskustelleet taajuusalueen käytöstä maiden välisellä raja-alueella jo usean vuoden ajan. Venäjällä 800 MHz:n taajuusalue on ilmailun radionavigointijärjestelmien käytössä. Nyt solmittu sopimus mahdollistaa uusien matkaviestinverkkojen rakentamisen aikataulullisesti etuajassa kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n kyseistä taajuusaluetta koskevaan sääntelyyn verrattuna*.

Uuden taajuussopimuksen ansiosta täysin kattavan matkaviestinverkon rakentaminen 800 MHz:n taajuusalueella on mahdollista 55 kilometrin päähän Venäjän rajasta. Parhaimmassa tapauksessa tukiasema voidaan rakentaa 12 kilometrin etäisyydelle rajasta ja verkon asiakkaat pystyvät käyttämään päätelaitetta neljän kilometrin etäisyydellä rajasta.
 
Taajuussopimukseen sisältyvillä rajoitteilla varmistetaan, ettei Venäjän ilmailun navigointijärjestelmille aiheudu häiriöitä raja-alueella. Sopimuksen tekniset käyttörajoitteet koskevat tasapuolisesti koko matkaviestinverkkojen käyttöön tulevaa taajuusaluetta. Sopimus ei kuitenkaan kata Venäjän nykyisessä käytössä olevia ilmailun radionavigointijärjestelmän asemia, jotka voivat myös rajoittaa matkaviestinjärjestelmien toimintaa Suomessa.

Tärkeä sopimus viestintäalan kehitykselle

Sopimus on merkittävä suomalaiselle viestintäalalle, sillä teleyrityksille ei ole lähitulevaisuudessa näköpiirissä teknis–taloudellisesti yhtä houkuttelevaa taajuuskaistaa. 800 MHz:n taajuusalue soveltuu erittäin hyvin langattoman laajakaistan tarjontaan haja-asutusalueilla.

Suomen ja Venäjän taajuusviranomaiset ovat jo aikaisemmin sopineet, että matkaviestinverkkojen testaus on mahdollista aloittaa 800 MHz:n taajuusalueella. Viestintävirasto myönsi ensimmäiset radioluvat kolmannen sukupolven matkaviestinverkkojen (LTE-verkot) testaukseen heinäkuun alussa.
*Kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n maailman radiokonferenssi (WRC) päätti vuonna 2007, että 800 MHz:n taajuusaluetta voidaan käyttää matkaviestinverkoille vuodesta 2015 alkaen. Maat voivat aikaistaa matkaviestinjärjestelmien käyttöönottoa sopimalla siitä naapurimaiden kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Pasi Toivonen, Viestintävirasto, p. 09 6966 853 tai 040 530 5458,
Johtaja Kirsi Karlamaa, Viestintävirasto, p. 09 6966 477 tai 040 823 2121

 

 

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.