Vammaisten viestintäpalvelut edellyttävät parempia internetyhteyksiä

Viestintävirasto on julkaissut selvityksen esteettömien puhelin- ja hätäpalveluiden toteuttamisesta kaikille käyttäjille. Selvityksessä on kartoitettu, miten erityisesti vammaisille viestintäpalveluiden käyttäjille voidaan tarjota heidän tarpeitaan vastaavat perustasoiset puhelinpalvelut. Lisäksi selvityksessä on kuvattu ratkaisuja teleyritysten asiakaspalvelun esteettömyyden parantamiseksi.

Selvityksen perusteella erityisesti kuulo- ja puhevammaisten tarvitsemat videopuhelu- ja etätulkkauspalvelut edellyttävät nykyistä parempaa palvelutasoa yleispalveluliittymiltä. Käytännössä näiden palveluiden moitteeton toiminta edellyttää symmetristä, tasalaatuista ja riittävän nopeaa internetyhteyttä.

25.5.2011 voimaan tulleen viestintämarkkinalain uudistuksen myötä kaikille viestintäpalvelujen käyttäjille, vammaiset käyttäjät mukaan lukien, on taattava perustasoiset yleispalveluun kuuluvat viestintäpalvelut. Käyttäjäryhmistä ja heidän erityistarpeistaan yleispalveluvelvollisuuden puitteissa säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella. Tämän jälkeen Viestintävirasto selvittää palveluiden saatavuuden ja nimeää tarvittaessa niiden tarjontaan velvolliset yleispalveluyritykset.

Selvitys viestintäpalveluiden esteettömyydestä on valmisteltu yhteistyössä tietoliikennetoimialan edustajien, eri käyttäjäryhmiä edustavien järjestöjen sekä aihealueen keskeisten viranomaisten kanssa.

Selvitys eri käyttäjäryhmien erityistarpeista yleispalvelussa

Lisätietoja antavat:

Viestintäverkkoasiantuntija Klaus Nieminen, p. 09 6966 634, 050 303 8211
Lakimies Saara Punkka, p. 09 6966 390, 040 719 7276

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.

Tilaa