VoIP-puheliittymien käyttö ei ole yleistynyt Suomessa

Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, VoIP-liittymien eli laajakaistayhteyden kautta tarjottavien puhelinliittymien käyttö ei ole yleistynyt Suomessa. VoIP-liittymien määrä ei ole koskaan ylittänyt Suomessa 50 000 liittymän rajaa ja nyt määrä on jo vähenemässä. Esimerkiksi Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa VoIP-liittymiä oli vuoden 2011 lopussa vähintään 10 liittymää 100:aa kansalaista kohden.

"VoIP-liittymien vähäistä käyttöä selittää osaltaan se, että Suomessa matkapuhelinliittymien käyttö on ollut huomattavasti yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa. VoIP-liittymää ei myöskään ole tarjottu laajakaistaliittymien kylkiäisenä, kuten esimerkiksi monessa muussa Euroopan maassa. Matkapuhelinliittymä on korvannut kiinteän verkon puhelinliittymän käytön suurimmassa osassa suomalaisia kotitalouksia, eikä juuri kenelläkään ole halua hankkia uutta kiinteän verkon puhelinliittymää laajakaistaliittymän kautta", arvioi viestintämarkkina-asiantuntija Jukka-Pekka Juutinen Viestintävirastosta.

Matkaviestinpalvelujen käytössä Suomi on lähes poikkeuksetta Pohjoismaiden kärkimaa kaikilla indikaattoreilla mitattuna. Ainoastaan teksti- ja multimediaviestien käytössä ja matkaviestinverkossa siirretyssä datamäärässä Suomi ei sijoitu kärkipaikalle. Matkaviestinverkossa siirretyssä datamäärässä Suomi on toisella sijalla heti Ruotsin jälkeen, mutta teksti- ja multimediaviestien lähettämisessä Suomi sijoittuu jaetulle viimeiselle sijalle Islannin kanssa. Vastakohtana matkaviestinpalvelujen käytölle, kiinteän verkon palvelujen ja erityisesti nopeiden laajakaistaliittymien käytössä, Suomi jää hännille pohjoismaisessa vertailussa.

"Matkaviestinverkon tiedonsiirtopalvelujen käytön yleistyminen näkyy Pohjoismaista erityisesti Suomessa, jossa matkaviestinverkon tiedonsiirtopalvelujen käyttö on vaikuttanut kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrän selkeään vähenemiseen vuoden 2008 jälkeen. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä on tosin kääntynyt Suomessa kasvuun muutaman vuoden pudotuksen jälkeen. Muissa Pohjoismaissa kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä on pääasiassa kasvanut koko ajan", toteaa Juutinen.

Pohjoismaisen televertailun tausta

Tiedot ilmenevät yhteispohjoismaisesta Telecommunication Markets in the Nordic Countries -tilastojulkaisusta. Yhteinen tiedote ja julkaisu ovat luettavissa englanniksi Viestintäviraston internetsivuilla.

Julkaisu taustamateriaaleineen on myös Ruotsin televalvontaviranomaisen (PTS) tilastopalvelussa.

Telecommunication Markets in the Nordic Countries on Viestintäviraston ja muiden pohjoismaisten viestintämarkkinoita sääntelevien viranomaisten yhteinen julkaisu, jonka tiedot perustuvat sääntelyviranomaisten yhteisesti ylläpitämään tietokantaan. Tiedot ovat peräisin sääntelyviranomaisten omista tietokannoista sekä kansallisten tilastokeskusten tilastoista.

Lisätiedot:
Viestintämarkkina-asiantuntija Jukka-Pekka Juutinen, p. 09 6966 433, 040 359 1091
Viestintämarkkina-asiantuntija Joonas Orkola, p. 09 6966 734, 040 486 6018

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.

Tilaa