FSP FINNISH STEEL PAINTING OY UUSII ORGANISAATIOTAAN

Yksi Pohjois-Euroopan suurimmista pintakäsittelypalveluihin erikoistuneista yrityksistä FSP Finnish Steel Painting Oy uudistaa liiketoimintarakennettaan ja keskittyy toimintatapojen tehostamiseen sekä kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen.

"Yhä kasvavat pintakäsittelyiden markkinat avaavat meille uusia kasvumahdollisuuksia niin pintakäsittelylaitoksissamme kattavasti ympäri Suomen kuin telakoilla ja vientiprojekteissamme ulkomailla. Kokonaisvastuulliset pintakäsittelyprojektit luovat muutosmahdollisuuksia. Uusi organisaatio yhtenäistää henkilöiden nimikkeitä ja keskittää tehtäviä sekä vastuualueita entistä vahvemmin. Uskomme, että hyödynnämme näin entistä voimakkaammin markkinamuutosta ja selkeytämme toimintojamme”, sanoo FSP Finnish Steel Painting Oy:n toimitusjohtaja Pentti Virtanen.

Neljä vahvaa liiketoimintayksikköä

Uudessa organisaatiossa FSP Finnish Steel Painting Oy on tehnyt seuraavat nimitykset neljässä liiketoimintayksikössään. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2009. Strategiajohtaminen-yksikkö vastaa yhtiön strategiavalintojen noudattamisesta hallituksen päättämien suuntaviivojen mukaisesti. Yksikköä johtaa toimitusjohtaja Pentti Virtanen, joka raportoi hallituksen puheenjohtajalle.

Talous- ja henkilöstö -yksikkö koordinoi talous- ja henkilöstöhallintoa. Yksikköä johtaa talousjohtaja Bernadette Fougstedt, joka raportoi toimitusjohtajalle. Henkilöstöpäälliköksi on nimitetty Mari Rajamäki, controlleriksi Marika Ranta ja laskutuspäälliköksi Marja-Liisa Pyysalo, joka vastaa myös tietohallinnosta.

Asiakas- ja sidosryhmät -yksikkö vastaa keskitetysti yhtiön sidosryhmä- ja asiakassuhteiden kehittämisestä. Yksikköä johtaa kaupallinen johtaja Niko Perttula, joka raportoi toimitusjohtajalle. Nykyinen kehityspäällikkö Sanna Leino on nimitetty markkinointijohtajaksi ja Anni Huttunen hankintainsinööriksi.

Liiketoimintojen johtaminen -yksikkö kattaa neljän toimialan liiketoiminnan, palvelutuotannon ja sen kehittämisen. Yksikössä toimitusjohtaja Pentti Virtanen vastaa ulkomaan toiminnoista, toimialajohtaja Jukka Kinnunen pintakäsittelylaitoksista, toimialajohtaja Jukka Lähde telakoista ja toimialajohtaja Esa Parkkila projekteista. Kinnunen, Lähde ja Parkkila raportoivat toimitusjohtajalle.

Maantieteellisesti pintakäsittelylaitoksien toiminnoista vastaa tuotantopäällikkö Petri Rautiainen Itä-Suomessa, tuotantopäällikkö Miikka Kuutilo Lounais-Suomessa, tuotantopäällikkö Aki Rahnasto Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa sekä tuotantopäällikkö Raine Kuusisto Etelä-Suomessa ja Virossa. Toistaiseksi toimialajohtaja Jukka Kinnunen vastaa Länsi-Suomesta.

FSP Finnish Steel Painting Oy odottaa uuden organisaation mahdollistavan entistä asiakaslähtöisemmän toiminnan. Lisäksi yhtiö odottaa, että uusi organisaatio asemoi yhtiötä vahvemmin kansainvälisissä liiketoiminnoissa ja mahdollistaa entistä kokonaisvastuullisempien pintakäsittelypalveluiden tarjoamisen asiakkaille.

LIITTEET: Henkilöiden valokuvat jpg-muodossa

FSP FINNISH STEEL PAINTING OY
Vuonna 1964 perustettu FSP Finnish Steel Painting Oy on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista pintakäsittelyalan yrityksistä. Erikoisosaamisena ovat pintakäsittelykohteiden ja asiakastoimialojen tuntemus yli neljän vuosikymmenen takaa. Yhtiön palveluksessa on lähes 400 alan ammattilaista ja liikevaihto oli noin 36 miljoonaa euroa vuonna 2007. Yrityksellä on yli 30 toimipaikkaa kattavasti ympäri Suomen, lisäksi tytäryhtiöt sijaitsevat Venäjällä ja Virossa. www.fspoy.com/

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Pentti Virtanen, FSP Finnish Steel Painting Oy, puh. 0400 811 674.
Markkinointijohtaja Sanna Leino, FSP Finnish Steel Painting Oy, puh. 040 532 2157.


Yrityksestä

Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen kattavat markkinointiviestinnän palvelut. VCA palvelee viestinnän, mainonnan, julkaisujen sekä verkkomarkkinoinnin sovellusten alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös valmennus ja tutkimus. VCA:lla on vahva toimialaosaaminen muun muassa julkishallinnon, asunto- ja kiinteistöklusterin, yhteisöjen sekä teollisuuden, kaupan ja logistiikan toimialoilta.