ISÄNNÖINTIYRITYKSET PALKKAAVAT TÄNÄ VUONNA NELJÄ SATAA UUTTA OSAAJAA

Teknisen asiantuntemuksen kasvu ja suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle kiihdyttävät rajusti uusien isännöitsijöiden palkkaamista ja innostaa Isännöintiliittoa yhteistyökumppaneineen käynnistämään ennennäkemättömän suuren rekrytointihankkeen. Lokakuussa 2008 käynnistyvän Isännöitsijäksi!-kampanjan tavoitteena on helpottaa alan kasvua haittaavaa osaajapulaa. Isännöintiliiton valtakunnallisen barometrikyselyn mukaan maamme isännöintiyritykset aikovat rekrytoida tänä vuonna 100 uutta isännöitsijää ja 75 uutta teknistä asiantuntijaa. Tämän lisäksi yritykset paikkaavat eläkkeelle jäämisen aiheuttamaa vajetta palkkaamalla noin 200 isännöitsijää.

Selvitysten mukaan isännöintialan tunnettuus ja kiinnostavuus on ollut heikko erityisesti nuorten kohderyhmässä. Lisääntyneet isännöintialan opiskelu- ja työmahdollisuudet ovat tuoneet mukanaan haasteen uudistaa alan kuvaa markkinointiviestinnän keinoin. Työn toteuttajaksi on valittu markkinointiviestintään keskittynyt helsinkiläinen Viisikko-Communica Communications VCA Oy. Isännöintiliiton lisäksi kampanjan takana on ryhmä isännöintialan johtavia yrityksiä.

”Barometrin tulokset osoittavat, että isännöitsijöillä olisi jäsenyrityksissämme koko ajan tarjolla enemmän töitä kuin mitä osaajia löytyy. Osaajapula heikentää yritysten kasvua ja rapauttaa myös kansantalouttamme, koska noin puolet 560 miljardin kansallisvarallisuudestamme muodostuu asuinrakennuksista ja muista rakennuksista. Hyvästä isännöinnistä hyötyvät sekä kiinteistönomistaja että yhteiskunta”, sanoo Suomen Isännöintiliitto ry:n toimitusjohtaja Tero Heikkilä.

Tulosten mukaan aikeet rekrytoida teknisiä asiantuntijoita lisääntyvät tämän vuoden aikaan suhteessa enemmän kuin aikeet palkata isännöitsijöitä. Tutkimuksen mukaan teknisten asiantuntijoiden määrä alan yrityksissä kasvaa 31 prosenttia edellisvuodesta ja isännöitsijöiden neljä prosenttia. Tällä hetkellä isännöintiyrityksissä on keskimäärin yksi tekninen asiantuntija kuutta isännöitsijää kohden.

”Teknisen asiantuntemuksen kysyntää työmarkkinoilla lisäävät peruskorjaukset kuten putkiurakat. Sähköiset asiointipalvelut ovat tulossa myös alalle voimakkaasti. Tästä syystä rekrytoinnin toivelistan kärkeen nousevat erityisesti ammattikorkeakoulutetut ja tietotekniikan taitavat nuoret sekä alalle uudelleenkoulutettavat. Uskomme, että löydämme www.isannoitsijaksi.fi -kampanjasivuston kautta nuoria tälle hyvin palkatulle ja arvostetulle alalle”, Heikkilä jatkaa.

Isännoitsijaksi!-kampanjan tavoitteena on varmistaa isännöintialalle riittävän määrän osaajia myös tulevaisuudessa. www.isannoitsijaksi.fi-kampanjamedia on suunnattu opintosuunta- ja ammattivalintojaan tekeville nuorille. Verkkosivujen lisäksi kampanjaa markkinoidaan omalla lehdellä ja oppilaitosten tapahtumilla.

Isännöintiliiton valtakunnallisen barometrikyselyn vastaajina oli 136 liiton jäsenyritystä. Isännöintiliiton 212 jäsenyritystä huolehtivat noin miljoonan suomalaisen kodista. Promenade Research Oy toteutti valtakunnallisen barometrikyselyn kesällä 2008 Isännöintiliiton toimeksiannosta. Vastaajien keskimääräinen liikevaihto oli 796 000 euroa ja mediaani 277 000.

Lisätietoja:

Tero Heikkilä, Toimitusjohtaja, Suomen Isännöintiliitto ry, puh. 0400 160342.
Marjut Joensuu, Viestintä- ja koulutuspäällikkö, Suomen Isännöintiliitto ry, puh. 040 500 2828.
Jukka Aarnio, Toimitusjohtaja, Viisikko-Communica Communications VCA, puh. 045 635 5004.

Suomen Isännöintiliitto ry
Isännöintiliitto edustaa maassamme ainoana organisaationa isännöintitoimialaa Suomessa. Se vaikuttaa toimialan yleisiin toimintaedellytyksiin ja julkiseen kuvaan yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Isännöintiliitto edistää isännöinnin kehittämistä ja kehittää kiinteistöalaa yhteistyössä asiakkaiden ja palveluntuottajien liittojen kanssa. Lokakuussa 2008 Isännöintiliittoon kuului 212 yritysjäsentä ja 22 jäsenyhdistystä. www.isannointiliitto.fi

VCA
Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen integroidusti viestinnän ja mainonnan ratkaisut. Erikoisosaaminen keskittyy julkishallinnon, asunto- ja kiinteistöklusterin, yhteisöjen sekä teollisuuden, kaupan ja logistiikan markkinointiviestintään. Kansainvälisen Public Relations Network –viestintätoimistoverkoston jäsenenä VCA toteuttaa ketjupartnereidensa kanssa toimeksiantoja niin yksittäisillä markkinoilla kuin kansainvälisinä kampanjoina. VCA:lle on myönnetty MTL:n laatusertifikaatti ja yhtiö käyttää MTL-viestintätoimistot -laatujärjestelmää. www.vca.fi


Yrityksestä

Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen kattavat markkinointiviestinnän palvelut. VCA palvelee viestinnän, mainonnan, julkaisujen sekä verkkomarkkinoinnin sovellusten alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös valmennus ja tutkimus. VCA:lla on vahva toimialaosaaminen muun muassa julkishallinnon, asunto- ja kiinteistöklusterin, yhteisöjen sekä teollisuuden, kaupan ja logistiikan toimialoilta.