Kilpilahden tiesuunnitelma valmistuu lokakuussa

Kilpilahden uuden tieyhteyden suunnittelua on jatkettu kesäkuussa tehtyjen periaateratkaisujen pohjalta. Tiesuunnitelmaratkaisut esitellään Kulloon Byagårdenissa 10.9.2008, jolloin niistä voi vielä antaa palautetta.

Hankeryhmä kokoontui 18.6.2008 käsittelemään tiesuunnitelman periaateratkaisuja. Sito Oy oli valmistellut vaihtoehtovertailut ja hankeryhmä esitti omat näkemyksenä vaihtoehdoista.

Ratkaisuja käsiteltiin muun muassa liikenneturvallisuuden, ympäristön ja myös rakennuskustannusten näkökulmasta. Suunnittelua on jatkettu tehtyjen päätösten pohjalta.

Kokouksessa päätettiin mm. seuraavista periaateratkaisuista:

· Päätien linjauksen suunnittelua hankkeen pohjoispäässä maantien 170 ja valtatie 7:n välillä päätettiin jatkaa yleissuunnitelman mukaisen ratkaisun pohjalta. Yleissuunnitelman mukainen linjaus tukee parhaiten Porvoon ja Sipoon rajan tuntumaan suunniteltujen työpaikka-alueiden liikenteellisiä tarpeita.

· Kevyen liikenteen suunnitelmaan päätettiin sisällyttää jalankulku- ja pyörätie välille maantie 148 – Borealis.

· Svartbäckin alueen yksityistie Y7 poistettiin tiesuunnitelmasta. Tien suunnittelu ja toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi, mikäli nykyinen yhteys teollisuusalueen läpi katkeaa.

Tiesuunnitelma valmistuu lokakuussa. Suunnitelmaratkaisut esitellään yleisötilaisuudessa, jossa niistä voi antaa vielä palautetta.

Esittelytilaisuus järjestetään Byagårdenissa keskiviikkona 10.9.2008 klo 17.00–19.00, osoite Kulloon kartanon tie 18. Tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.


Lisätietoja antavat Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin puolesta projektikonsultti Tore Granskog, LandPro Oy, puh. 040 835 0341 sekä suunnitelmaa laativassa konsulttitoimistossa Sito Oy:ssä Paavo Mero, puh. 0207 47 6134.
Hankkeen internet-sivut: www.tiehallinto.fi/kilpilahti

Yrityksestä

Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen kattavat markkinointiviestinnän palvelut. VCA palvelee viestinnän, mainonnan, julkaisujen sekä verkkomarkkinoinnin sovellusten alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös valmennus ja tutkimus. VCA:lla on vahva toimialaosaaminen muun muassa julkishallinnon, asunto- ja kiinteistöklusterin, yhteisöjen sekä teollisuuden, kaupan ja logistiikan toimialoilta.

Liitteet & linkit