Markkinointiviestinnän viikon kyselyn tulokset julki: MARKKINOINTIPÄÄTTÄJÄT PANOSTAVAT ENITEN DIGI- JA YHTEISÖMEDIOIHIN VUONNA 2010

Yhä lisääntynyt kuluttajien Internet-käyttö kasvattaa edelleen digitaalisia ja yhteisöllisiä markkinointiviestintäpanostuksia ensi vuoden aikana. Markkinointiviestinnän Viikolla tehdyn kyselytutkimuksen mukaan vuoden 2010 aikana kahdeksan kymmenestä suomalaispäättäjästä aikoo lisätä digitaalista (78 %) ja yhteisömedian (75 %) markkinointiaan edellisvuodesta. Suosituimmaksi hittiviestintäkanavaksi ovat nousemassa web-videotuotannot. Voimakkaita panostusaikeita päättäjät näkevät myös ulkoisessa viestinnässä (56 %) ja sisäisessä viestinnässä (55 %). Sosiaaliset mediat ovat ensi vuoden aikana lyömässä läpi markkinointikanavana. Verrattaessa vuosien 2008 ja 2009 kasvukehityksen saldolukemia toisiinsa suhteellisesti voimakkaimmin kasvavat sosiaalisen median ratkaisut (44 %). Kotimaisten markkinointipäättäjien arvioita selvitettiin 27.-28.10.2009 Markkinointiviestinnän Viikolla Wanhassa Satamassa Viestintätoimisto Viisikko-Communica VCA:n toteuttamassa kyselyssä. Siihen vastasi yhteensä 515 julkishallinnon ja yksityisen sektorin markkinointiviestintäpalvelujen ostajaa, jotka hankkivat alan palveluita sekä viestintä- että mainostoimistoista.

”Markkinointiviestinnän Viikon kyselymme tulokset kertovat odotetusti, että markkinoijat hakevat entistä enemmän kustannustehokkaita, kohdennettavia ja nopeita ratkaisuja käydä dialogia asiakkaiden kanssa. Markkinoijat näkevät myös mahdollisuuden erottautua kilpailijoista, kun ne käyttävät kanavinaan digitaalisia ja yhteisöllisiä medioita”, sanoo VCA:n tutkimustoiminnasta vastaava viestintäkonsultti Marko Karttunen. ”Tulosten mukaan erääksi hittiviestintäkanavaksi ovat nousemassa web-videotuotannot. Myös kansainvälisten selvitystemme mukaan kolme neljästä eurooppalaisesta markkinointipäättäjästä aikoo panostaa niihin ensi vuoden aikana”, Karttunen jatkaa. Vastaavasti hitaampaa kasvua päättäjät näkevät perinteisessä julkaisutuotannossa. Melkein joka viides päättäjä aikoo lisätä lehtien, advertoriaalien, vuosikertomusten tai esitteiden tuotantoa. Onko taantuma jo ohi, melkein joka toinen lisää viestintäbudjettiaan vuonna 2010 Vastaajilta kysyttiin myös, miten kokonaisuutena markkinointiviestinnän budjetit kehittyvät vuonna 2010. Suurin osa vastaajista eli 41 prosenttia arvioi panostuksiensa kasvavan edellisvuodesta. Joka kolmas (37 %) ennusti budjettiensa pysyvän samansuuruisina. Vain joka kymmenes (11 %) aikoo supistaa panostuksiaan. ”Suomalaiset markkinoijat näyttävät reagoivan myönteisesti markkinatilanteeseen lisäämällä panostuksiaan ensi vuoden aikana. Hyötyjä haetaan muun muassa digimarkkinoinnin eri muodoin kuten hakukoneoptimoinnilla, kampanjasivustoilla, uutiskirjeillä ja web-videoilla. Myönteiset panostusnäkymät ovat kasvaneet viime syksystä, jolloin teimme vastaavan selvityksen Markkinointiviestinnän Viikolla”, Karttunen sanoo. Päättäjiltä kysyttiin myös, kuinka tärkeinä annetut väittämät vaikuttavat valittaessa markkinointiviestinnän palvelujentarjoajaa. Kärkisijoille nousivat laadukas toteutus (94 %), markkinointipalvelujen myyjän kyky kuunnella ja ymmärtää ostajan tarpeet (93 %), aikataulujen pitävyys (91 %) ja luovuus (89 %). Yllättäen edullinen hinta (37 %) ei noussut markkinointipäättäjien silmissä kärkipäähän. VCA selvitti kotimaisten markkinointipäättäjien arvioita samalla kysymyspatteristolla Markkinointiviestinnän Viikolla sekä 28.-29.10.2008 ja 27.-28.10.2009 Wanhassa Satamassa. Yhteensä kyselyihin vastasi 839 julkishallinnon ja yksityisen sektorin markkinointiviestintäpalvelujen ostajaa, jotka hankkivat alan palveluita sekä viestintä- että mainostoimistoista. LIITTEET: LIITE 1: Markkinointiviestinnän panostusnäkymien kehitys vuonna 2010, % LIITE 2: Tärkeimmät markkinointiviestinnän palveluntarjoajan ominaisuudet, % LIITE 3: Kasvunäkymien kehitys vuosina 2008 ja 2009, % Lisätietoja: Marko Karttunen, viestintäkonsultti, Viisikko-Communica Communications VCA, puh. 045 1290 940 VCA Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen integroidusti viestinnän, mainonnan, julkaisut ja verkkoratkaisut. Kansainvälisen Public Relations Network -viestintätoimistoverkoston jäsenenä VCA toteuttaa ketjupartnereidensa kanssa toimeksiantoja niin yksittäisillä markkinoilla kuin kansainvälisinä kampanjoina. VCA:lle on myönnetty MTL:n laatusertifikaatti ja yhtiö käyttää MTL-viestintätoimistot -laatujärjestelmää. www.vca.fi

Yrityksestä

Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen kattavat markkinointiviestinnän palvelut. VCA palvelee viestinnän, mainonnan, julkaisujen sekä verkkomarkkinoinnin sovellusten alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös valmennus ja tutkimus. VCA:lla on vahva toimialaosaaminen muun muassa julkishallinnon, asunto- ja kiinteistöklusterin, yhteisöjen sekä teollisuuden, kaupan ja logistiikan toimialoilta.

Tilaa

Liitteet & linkit