PÄÄTTÄJÄTUTKIMUS: 70 PROSENTTIA KOTIMAISISTA PR-AMMATTILAISISTA MITTAA VIESTINTÄINVESTOINTIENSA TEHOA TÄLLÄ HETKELLÄ

Haastava talousympäristö innostaa kotimaisia alan päättäjiä arvioimaan markkinointiviestintäpanostuksiensa tehokkuutta. Tällä hetkellä 70 prosenttia kotimaisista yhteisöistä mittaa viestinnän tehoa edes jollakin osa-alueella. Ylivoimaisesti suurimmaksi syyksi nousi haastava talousympäristö (84 %). Tulosten mukaan Suomi kuuluu peränpitäjien joukkoon viestintäinvestoinnin takaisinmaksun (ROI:n) mittaamisessa. Yllättäen vain joka neljäs suomalainen yhteisö mittaa kampanjansa takaisinmaksua, kun tuoreen 34 maata kattavan selvityksen mukaan ROI-mittaria käyttää keskimäärin joka toinen eurooppalainen yhteisö. Kotimaisten markkinointipäättäjien arvioita selvitettiin 19.-23.10.2009 Viestintätoimisto Viisikko-Communica VCA Oy:n toteuttamassa kyselyssä. Siihen vastasi 91 julkishallinnon ja yksityisen sektorin markkinointiviestintäpalvelujen päättäjää.

Suomalaiset viestijät luottavat edelleen suuressa määriin perinteisiin asiakastyytyväisyys- ja mediaosumaselvityksiin. Suosituimmiksi ulkoisen viestinnän mittaamistavoiksi kohosivat asiakastyytyväisyysselvitykset (74 %), mediaosumat (69 %), sidosryhmien asennetutkimukset (52 %) ja brändiselvitykset (27 %). Tulosten mukaan käytetyimmäksi sisäisen viestinnän mittaamistavaksi nousi henkilöstön tyytyväisyystutkimus (72 %). Tämä viestii siitä, että kotimaiset työyhteisöt ymmärtävät yhteyden henkilöstön ilmapiirin ja tuloksentekokyvyn välillä. Jos henkilöstö jaksaa huonosti, se näkyy laiskana myyntisuorituksena tai asiakaspalveluna. ”Maassamme kysytään entistä enemmän viestinnän mittaamispalveluja seuraavan vuoden aikana. Syynä on erityisesti taloustaantuma, jonka myötä päättäjät hakevat entistä kustannustehokkaampaa markkinointia. Helpottavaa on se, että tarjolla on useita mittareita ja työkaluja tuloksellisuuden mittaamiseen. Yhteisön pitää kartoittaa tulevat toimenpiteet ja odotukset. Tuloksia on hyvä verrata tavoitteisiin, odotuksiin, kilpailijoiden menestymiseen ja pidemmän aikavälin kehitykseen”, sanoo Viisikko-Communica VCA Oy:n viestintäkonsultti, tutkija Marko Karttunen. Tunnelmat eri mittaamisen osa-alueilla näyttävät olevan samansuuntaisia sekä julkishallinnossa että yksityisellä sektorilla. Yleisesti ottaen teollisuudessa ja julkishallinnossa on kuitenkin hieman voimakkaammat aikeet mitata viestintäinvestointeja kuin muualla yksityisellä sektorilla. Päättäjiltä kysyttiin myös, kuinka tärkeinä annetut väittämät vaikuttavat halukkuuteen mitata viestintäinvestointien tehokkuutta. Kärkisijoille nousivat viestinnän mittaamisen kyky selvittää yhteisön viestintäfunktion arvo (69 %) ja viestinnän investoinnin takaisinmaksu, jonka laskeminen auttaa budjetin suunnittelussa (49 %). Yllättäen päättäjät tunnustavat, että viestinnän mittaustavat saattavat vaatia asiantuntemusta (86 %) ja olla kalliita (55 %). Suomalaisten markkinointiviestintäpäättäjien mittaamisaikeita selvitettiin lokakuussa 2009 VCA:n tutkimusyksikön toteuttamassa kyselytutkimuksessa, joihin vastasi 91 suomalaista markkinointiviestintäalan ylintä johtoa, toimihenkilöä tai asiantuntijaa. Kansainvälinen tutkimusaineisto pohjautuu 34 maata kattavaan European Communication Monitor 2009 -selvitykseen, joka kysyi mielipiteitä viestinnän mittaamisesta 1 850 vastaajalta. Lisätietoja: Marko Karttunen, viestintäkonsultti, Viisikko-Communica Communications VCA, puh. 045 1290 940 VCA Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen integroidusti viestinnän, mainonnan, julkaisut ja verkkoratkaisut. Kansainvälisen Public Relations Network -viestintätoimistoverkoston jäsenenä VCA toteuttaa ketjupartnereidensa kanssa toimeksiantoja niin yksittäisillä markkinoilla kuin kansainvälisinä kampanjoina. VCA:lle on myönnetty MTL:n laatusertifikaatti ja yhtiö käyttää MTL-viestintätoimistot -laatujärjestelmää. www.vca.fi

Yrityksestä

Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen kattavat markkinointiviestinnän palvelut. VCA palvelee viestinnän, mainonnan, julkaisujen sekä verkkomarkkinoinnin sovellusten alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös valmennus ja tutkimus. VCA:lla on vahva toimialaosaaminen muun muassa julkishallinnon, asunto- ja kiinteistöklusterin, yhteisöjen sekä teollisuuden, kaupan ja logistiikan toimialoilta.

Tilaa