POLITIIKAN TOIMITTAJIEN KYSELY NOSTAA PERUSSUOMALAISET KUNTAVAALIEN SUURIMMAKSI VAALIVOITTAJAKSI, KOKOOMUS PEESAA

Perussuomalaiset on kotimaisten politiikan toimittajien kyselyssä nousemassa ensi viikonlopun kuntavaalien todennäköisesti suurimmaksi vaalivoittajaksi. Kaksi kolmesta (66 %) toimittajasta uskoi perussuomalaisten olevan ylivoimainen vaalivoittaja verrattuna edellisvaaleihin. Kysely povaa myös Kokoomukselle vaalimenestystä. Joka viides (22 %) toimittaja ennusti Kokoomukselle ylämäkeä. Joka kymmenes uskoi kahden muun pääpuolueen, SDP:n ja Keskustan, nousevan paalupaikalle.

Kotimaisten politiikan toimittajien mielipiteitä kuntavaaleista ja puoluejohtajien mainetekijöistä selvitettiin viime viikolla Viestintätoimisto Viisikko-Communica VCA Oy:n toteuttamassa valtakunnallisessa kyselyssä. Siihen vastasi yhteensä 32 sanoma- ja aikakausilehden sekä television ja radion toimittajaa, jotka seuraavat ammatikseen politiikkaa ja talouspolitiikkaa.

Tulosten mukaan puoluejohtajan hyvän maineen keskeiset ainekset ovat toimittajien mielestä uskottavuus, hyvät kommunikointitaidot ja luotettavuus. Yllättäen rehellisyyttä, hyvää koulutusta ja kielitaitoa sekä korkeata moraalia ei pidetty puoluejohtajien menestymisen kannalta lainkaan tärkeinä tekijöinä.

”Tulokset osoittavat sen, että myös politiikassa keskeistä on lupausten pitäminen. Katteettomia lupauksia on turha esittää. Jos puoluejohtajalla ei ole uskottavuutta ja mediataitoja, menestystä ei voi seurata. Yksi hyvän puoluejohtajan menestymisen kannalta tärkeä tekijä on kyvyt kommunikoida puolueen visio, arvot ja perusviestit sekä median suuntaan että myös puolueen sisällä”, tulkitsee Viisikko-Communica VCA Oy:n viestintäkonsultti ja tutkija Marko Karttunen.

Vastaajilta kysyttiin myös, miten hyvin maineväittämät kuvaavat toimittajan näkemystä maamme kolmen suurimman puolueen johtajasta. Vastaajien mukaan strateginen näkemys, pitkäjänteisyys ja vahva politiikan osaaminen kuvaavat erittäin hyvin Keskustan puoluejohtaja Matti Vanhasta. Vastaavasti joka viides (29 %) toimittaja katsoi ihmisläheisyyden sopivan erittäin huonosti keskustajohtajaan.

Toimittajat näkivät väittämät hyvistä kommunikointi- ja johtamistaidoista sekä rehellisyydestä sopivan erittäin hyvin Kokoomuksen puoluejohtaja Jyrki Kataiseen. Joka kymmenes (13 %) toimittaja kuitenkin kertoi, että väittämä korkeasta moraalista ja etiikasta sopii erittäin huonosti kokoomusjohtajaan. Vastaavasti ihmisläheisyys ja hyvät kommunikointitaidot sopivat erittäin hyvin SDP:n puoluejohtaja Jutta Urpilaiseen. Rukkasia tuli kuitenkin vahvasta politiikan osaamisesta, jonka toimittajat näkivät sopivan erittäin huonosti demarijohtajaan.

Kuntavaalien agendan kärkiteemaksi politiikan toimittajat arvottivat äänestäjien kotikuntien talouden ja velkaantumisen. Kakkosteemaksi nousivat koulujen määrärahat ja kolmoseksi lasten päivähoito. Vain joka kymmenes valitsi kärkiteemaksi kuntalaisten verotuksen tai joukkoliikenteen.

Viestintätoimisto Viisikko-Communica VCA Oy:n kyselyssä vastaajilta kysyttiin, minkä puolueen tai muun ryhmittymän uskotte olevan vaalien ylivoimainen voittaja verrattuna edellisvaaleihin, jos kuntavaalit pidettäisiin nyt. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeinä pidätte puoluejohtajan menestymisen kannalta erinäisiä mainetekijöitä. Lisäksi miten hyvin erinäiset väittämät sopivat kuvaamaan näkemystä kolmen pääpuolueen johtajasta.

LIITTEET:
LIITE 1: Graafi ennusteesta kuntavaalien suurimmasta vaalivoittajasta
LIITE 2: Graafi puoluejohtajan tärkeimmistä TOP 10 -mainetekijöistä

Lisätietoja:

Marko Karttunen, Viestintäkonsultti, Viisikko-Communica Communications VCA, puh. 045 1290 940.

VCA
Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen integroidusti viestinnän ja mainonnan ratkaisut. Erikoisosaaminen keskittyy julkishallinnon, asunto- ja kiinteistöklusterin, yhteisöjen sekä teollisuuden, kaupan ja logistiikan markkinointiviestintään. Kansainvälisen Public Relations Network –viestintätoimistoverkoston jäsenenä VCA toteuttaa ketjupartnereidensa kanssa toimeksiantoja niin yksittäisillä markkinoilla kuin kansainvälisinä kampanjoina. VCA:lle on myönnetty MTL:n laatusertifikaatti ja yhtiö käyttää MTL-viestintätoimistot -laatujärjestelmää. www.vca.fi

Yrityksestä

Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen kattavat markkinointiviestinnän palvelut. VCA palvelee viestinnän, mainonnan, julkaisujen sekä verkkomarkkinoinnin sovellusten alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös valmennus ja tutkimus. VCA:lla on vahva toimialaosaaminen muun muassa julkishallinnon, asunto- ja kiinteistöklusterin, yhteisöjen sekä teollisuuden, kaupan ja logistiikan toimialoilta.