Toukotalkoot-kampanja muistuttaa kuvin ja sanoin: Asukkaan huoltotoimet vaikuttavat energiankulutukseen ja turvallisuuteen

Asukkaan oma vastuu, energiansäästö ja turvallisuus ovat Toukotalkoot 2010 -kampanjan teemoja. Kampanja keskittyy asuntojen talotekniikan kuntoon ja huoltoon, mikä asukkailta helposti unohtuu. Toukotalkoiden tarkistuslistan avulla tavallisimmat asukkaalle kuuluvat tarkistus- ja huoltotoimet on helppo käydä läpi ainakin kerran vuodessa. Tänä vuonna tuotetaan tarkastuslistasta venäjänkielinen versio sekä tarkastustoimiin opastava video.

Toukotalkoot muistuttaa asumiseen liittyvistä helpoista tarkistus- ja huoltotoimista. Nämä toimet ovat kunkin asukkaan omalla vastuulla, ja ne lisäävät asumisen turvallisuutta, terveellisyyttä, energiatehokkuutta ja mukavuutta. Uusi asunto-osakeyhtiölaki tulee voimaan heinäkuussa 2010. Uudessa laissa määritetään nykyistä selvemmin yhteisen päätöksenteon ja osakkeenomistajan itsemääräämisoikeuden sekä yhtiön ja osakkeenomistajan vastuun rajat. Asukkaan velvollisuutena on hoitaa huolellisesti huoneistoaan. Hänen pitää muistaa seurata myös tyhjillään olevan huoneistonsa kuntoa. Jos osakas havaitsee vian, joka kuuluu taloyhtiön vastuulle, on hänen ilmoitettava siitä yhtiölle. – Osakkaan on puhdistettava ja tarvittaessa uusittava huoneistonsa poistoilma-, ulkoilma-, korvausilma- ja raitisilmaventtiilien suodattimet. Lattiakaivojen, hajulukkojen ja liesikuvun rasvasuodattimien puhdistus kuuluvat osakkaalle. Palovaroittimien kunto ja sulakkeet ovat osakkaan vastuulla, muistuttaa Suomen Kiinteistöliiton päälakimies Anu Kärkkäinen. Hoito-ohjeita kaivataan vanhoille pientaloasunnoille Asunnoista hieman yli puolet on pientaloissa, joiden energiankulutuksen valvonta on asukkaiden omalla vastuulla. Vanhojen talojen teknisten laitteiden toiminnan seuranta ja asianmukainen huolto jäävät keskustelussa helposti isojen energiaremonttien varjoon, vaikka henkilökohtaisilla valinnoilla ja käyttäytymisellä on energiankäytössä laaja yhteisvaikutus. – Vanhoissa taloissa perusparannus voi olla teknisestikin hankalaa, mikä korostaa energiaa käyttävien laitteiden sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän kunnossapidon ja huollon merkitystä. Myös vanhemmille rakennuksille kaivattaisiin oma huoltokirja – sellainenhan on uudisrakennuksissa jo pakollinen, toteaa Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Juhani Nenonen. Tarkistuslista ohjaa huoltotoimia Touko-kesäkuussa toteutettava kampanja muistuttaa kaikkia suomalaisia siitä, että vähintään kerran vuodessa on syytä tehdä asunnossa tarkistuskierros taloteknisten laitteiden kunnon toteamiseksi. Kierros on helppo toteuttaa konkreettisen tarkistuslistan avulla. Listan voi tulostaa osoitteesta www.toukotalkoot.info Toukotalkoot 2010 -kampanjassa huomioidaan tänä vuonna myös muualta Suomeen muuttaneet – ensimmäisenä tarkastuslista käännetään venäjäksi. Asukkaan huoltotoimista tuotetaan myös web-video, joka hahmottaa kuvin tärkeimpiä toimenpiteitä. Talotekniset järjestelmät ja asukkaan vastuu niistä vaihtelevat riippuen siitä, onko kyse kerros- vai pientalosta, minkä vuoksi näille on laadittu omat tarkistuslistansa. Niissä käydään läpi yksinkertaiset tarkistustoimet turva- ja sähkölaitteista vesi- ja viemärilaitteisiin sekä ilmanvaihtoon. Pientaloasukkaiden listassa on lisäksi huomioitu lämmityslaitteisto sekä salaoja- ja sadevesijärjestelmät. Toukotalkoot järjestetään neljättä kertaa ja mukana on kahdeksan valtakunnallista rakentamisen ja asumisen yhteisöä: Suomen Kiinteistöliitto ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Turvatekniikan keskus Tukes, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Omakotiliitto ry, Vuokralaisten Keskusliitto ry ja Suomen Vuokranantajat ry. Lisätietoja: Marjukka Vainio, Suomen Kiinteistöliitto puh. (09) 1667 6233 GSM 050 347 6233 Juhani Nenonen, Suomen Omakotiliitto puh. (09) 6803 7110 GSM 041 461 6261 Kokemuksia taloyhtiöiden arjesta eri puolilla maata osaavat kertoa isännöitsijäyhdistysten edustajat: http://www.isannointiliitto.fi/medialle/mediayhteydet/isannoinnintiedottajaverkosto/

Yrityksestä

Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen kattavat markkinointiviestinnän palvelut. VCA palvelee viestinnän, mainonnan, julkaisujen sekä verkkomarkkinoinnin sovellusten alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös valmennus ja tutkimus. VCA:lla on vahva toimialaosaaminen muun muassa julkishallinnon, asunto- ja kiinteistöklusterin, yhteisöjen sekä teollisuuden, kaupan ja logistiikan toimialoilta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit