Uponorin panospuhdistamot on testattu EN-standardin mukaisesti

Uponor täsmentää haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn ympärillä käyvää julkista keskustelua, joka on osittain ollut puutteellista. Suomen ympäristökeskus on testannut Uponorin panospuhdistamot eurooppalaisen tuotestandardin mukaisesti. Uponorin panospuhdistamo on läpäissyt kaikki kyseiset CE-testin osa-alueet. Julkisuudessa esiin noussut CE-testaukseen liittyvä keskustelu on saanut kohtuuttoman suuren roolin muutamien yritysten markkinoinnissa. Uponor tuo esille seuraavat asiaan liittyvät seikat.

Uponor on aktiivinen toimija haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä, jossa tärkeintä on suojella lähiympäristöä kuten oman kaivon vedenlaatua tai lähi- ja pohjavesistöjä sekä luoda turvallinen ja hygieeninen lähiympäristö. Suomen ympäristökeskus on testannut Uponorin panospuhdistamot EN-standardin mukaisesti. Uponorin panospuhdistamo on läpäissyt kaikki kyseiset testin osa-alueet. Testit päättyivät syksyllä 2008. Testausstandardi kattaa vesitiiveyden, rakenteellisen lujuuden ja puhdistustehon testauksen. Laboratorio-oloissa toteutettava puhdistustehon testaus kestää 38 viikkoa. Puhdistamoa ajetaan tällöin yli-, ali- ja normivirtaamalla. Testi tehdään malliston pienimmälle puhdistamolle lukuun ottamatta vesitiiveystestiä, joka tehdään kaikille malleille. CE-testaus on yrityksille maksullinen ja se voidaan tehdä myös muissa kuin Suomen testauslaitoksissa. CE-testaus edelleen vapaaehtoista Testissä käytettävälle vedelle on asetettu vaatimukset EN-standardissa. Suomessa CE-testaus on edelleen vapaaehtoista ja suurinta osaa markkinoilla myydyistä puhdistamoista ei ole testattu lainkaan. Puhdistustehon testausta tehdään vain pienpuhdistamoille eli muille vaihtoehtoisille ratkaisuille kuten maasuodattamoille. Puhdistusteholle ei ole EN-standardissa asetettu vaatimuksia. Suomen asetuksen yleiset käsittelyvaatimukset ja CE-testaus ovat kaksi eri asiaa. Asetuksessa käsittelyvaatimukset ovat kansallisia. Niiden mukaan talousjätevesistä pitää poistaa vähintään 90 prosenttia BOD:tä, 85 prosenttia kokonaisfosforia ja 40 prosenttia kokonaistyppeä. Uponorin jätevesijärjestelmiä on testattu lukuisissa kenttäolosuhteissa muun muassa Stockholms vatten -, Valonia- ja Ravinnesampo-hankkeissa. Tiedot löytyvät muun muassa Suomen ympäristökeskuksen puhdistamotiedostosta. Uponor on myynyt jätevesijärjestelmiä Suomessa jo yli 20 vuoden ajan ja toiminut pienpuhdistamoissakin yli kymmenen vuotta. Uponorilta löytyy kaikki omakotitalojen ja mökkien tarpeisiin liittyvät jätevesiratkaisut, joita ovat pienpuhdistamot, maapuhdistamot, umpisäiliöt ja mökkiratkaisut. Lisätietoja: Uponor Suomi Oy Jaana Suur-Askola, tuotehallintapäällikkö Puh. 020129211 www.uponor.fi

Yrityksestä

Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen kattavat markkinointiviestinnän palvelut. VCA palvelee viestinnän, mainonnan, julkaisujen sekä verkkomarkkinoinnin sovellusten alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös valmennus ja tutkimus. VCA:lla on vahva toimialaosaaminen muun muassa julkishallinnon, asunto- ja kiinteistöklusterin, yhteisöjen sekä teollisuuden, kaupan ja logistiikan toimialoilta.

Tilaa