ERP-järjestelmän hankinta aloitetaan usein väärällä tavalla

Usein yritykset aloittavat ERP-järjestelmän hankinnan vertailemalla eri toiminnanohjausjärjestelmien hintoja sekä ominaisuuksia ja sen jälkeen kilpailuttamalla jopa kymmeniä eri järjestelmätoimittajia. Asiantuntijoiden mukaan tällainen lähestymistapa on väärä ja johtaa yleensä projektin epäonnistumiseen.

Jotta yritys osaa valita sille sopivan toiminnanohjausjärjestelmän, on sillä ensin oltava selkeästi tiedossa, millaisia liiketoiminnallisia hyötyjä ERP-järjestelmällä ylipäätään tavoitellaan.

Ohjelmistoyritys Visma Software Oy:n asiantuntijoiden mukaan ERP-järjestelmän hankinta tuleekin aina aloittaa huolellisella yrityksen nykytilan kartoituksella ja järjestelmän tarvemäärittelyllä.

Olennaista löytää 3-5 sopivinta järjestelmätoimittajaa

Visman asiantuntijoiden mukaan parhaimpiin tuloksiin ERP-järjestelmän hankinnassa päästään silloin, kun yrityksen vastuuhenkilöt etsivät 3-5 omiin tarpeisiin parhaiten sopivinta järjestelmätoimittajaa, joiden kanssa he aloittavat syvällisemmät keskustelut järjestelmähankintaan liittyen.

Pontetiaalisimpien järjestelmätoimittajien löytäminen kymmenistä eri vaihtoehdoista vaatii siitä, että yrityksen vastuuhenkilöillä on selkeästi tiedossa mikä on yrityksen toiminnan nykytila ja mitä ERP-järjestelmällä tavoitellaan.

Hankkeen alussa tehty nykytila-analyysi ja tarvekartoitus ovatkin avainasemassa ERP-järjestelmän hankinnan kannalta.

Toiminnanohjausjärjestelmien hankintaa käsitellään Visman juuri julkaisemassa asiantuntijamateriaalissa «ERP-järjestelmän ostajan opas». Oppaassa on kuvattu ERP-järjestelmän hankintaprosessin eri vaiheita ja niihin liittyviä tehtäviä.

Opas on vapaasti ladattavissa osoitteessa: http://tietopankki.visma.fi/ERP-ostajan-opas

Lisätietoja: Katja Bäckström, Visma Software Oy, markkinointipäällikkö, 050 501 0975, katja.backstrom@visma.com

Visma tehostaa yritysten liiketoimintaa tarjoamillaan ohjelmistoilla, ulkoistamispalveluilla sekä hankinnan ja kaupan ratkaisuilla. Visma yksinkertaistaa ja digitalisoi liiketoiminnan ydinprosesseja niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Nyt jo 340 000 pohjoiseurooppalaista yritystä hyödyntää Visman ratkaisuja ja palveluita. Lisäksi Visma on yli 330 000 yrityksen hosting-kumppani. Konsernilla on yli 5 600 työtekijää ja noin 775 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2013.

Avainsanat:

Yrityksestä

Visma makes businesses more efficient, through offerings of software, outsourcing services, commerce solutions, retail IT-solutions, and IT-related projects and consulting. Visma simplifies and digitalizes core business processes within the private and public sector. 340,000 customers in Northern Europe utilize Visma’s products and services, and an additional 330,000 use Visma as a hosting partner. The group has 5 600 employees and its net revenue amounted to NOK 6 500 million in 2013.

Tilaa

Liitteet & linkit