Pilvipalvelut Visman kolmannen kvartaalin vakaan kasvun taustalla

Visma teki vahvan kolmannen vuosineljänneksen pitäen yllä vakaata kasvuvauhtia. Pilvipalveluiden liikevaihto kasvoi yli 50 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Visman kasvuvauhti jatkui vahvana kolmannella vuosineljänneksellä. Visman liikevaihto oli 1 516 miljoonaa Norjan kruunua, kun se viime vuoden vastaavalla jaksolla oli 1 326 miljoonaa, mikä tarkoittaa 14,3 % kasvua. EBITDA nousi 363 miljoonaan Norjan kruunuun sen ollessa 309 miljoonaa vuoden 2012 kolmannella kvartaalilla, kasvun ollessa 17,5 %. Vuoden 2013 kolmen ensimmäisen kvartaalin jälkeen toimintojen nettokassavirta oli verojen jälkeen 878 miljoonaa Norjan kruunua, sen ollessa vastaavasti vuonna 2012 769 miljoonaa.

Pilvipalveluiden kysyntä jatkaa kasvua

Visman pilvipalveluiden kysyntä on edelleen kasvussa. Pilvipalveluiden (SaaS, Software as a Service) liikevaihto kasvoi 2013 Q3 aikana 56 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, nousten 151 miljoonaan Norjan kruunuun. Visma tulee investoimaan merkittävästi SaaS -palveluihin ja viemään pienille ja keskisuurille yrityksille tarjoamansa tärkeimmät ohjelmistoratkaisut ja palvelut pilveen.

– Yhä useammat asiakkaamme ovat ryhtyneet hyödyntämään pilvipalvelujamme ja pilveen siirtymisen vauhti on kiihtymässä. Olen iloinen nähdessäni, että SaaS -liikevaihdon kasvu ylitti 50 % tällä vuosineljänneksellä, kertoo Visman toimitusjohtaja Øystein Moan.

Visma uskoo kiinnostuksen SaaS -ratkaisuja kohtaan kasvavan yhä verrattuna perinteisiin paikallisesti asennettaviin ohjelmistoihin. Visma on tuonut markkinoille useita uusia SaaS -tuotteita vuoden 2013 aikana ja voimakas panostus pilvipohjaisiin ​​tuotteisiin jatkuu. Myös palvelut kuten hankinnat, kirjanpito, palkanlaskenta, perintä ja ohjelmistokonsultointi pohjautuvat yhä useammin SaaS -ratkaisuihin.

– Visma on parhaillaan siirtämässä kaiken toiminnan SaaS -malliin. Asiakkaamme suosivat yhä useammin tilauspohjaista hinnoittelumallia isojen etukäteen tehtävien investointien sijaan, sanoo Moan.

Yritysostot

Visma jatkaa strategiaansa laajentamalla liiketoimintaansa Pohjoismaissa ja Hollannissa ja vahvistumistaan nykyisillä liiketoiminta-alueillaan. Tämän kvartaalin aikana Visma osti Suomessa toimivan Duetto Groupin, joka on perintä- ja lakipalveluihin erikoistunut yritys.

– Yritysostojen ja olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden laajentamisen yhdistelmä on hyvä kasvustrategia. Duetto Groupin ostaminen vahvistaa Visman asemaa Suomen markkinoilla, parantaa kilpailukykyä ja laajentaa palvelutarjontaa sekä olemassa oleville että uusille asiakkaille, Moan sanoo.

3. kvartaali 2013 3. kvartaali 2012 Kasvu
Liikevaihto 1 516 1 326 14,3%
EBITDA 363 309 17,5%
EBIT 269 222 21,3%
Tulos ennen veroja 183 170 7,6%

Visma tehostaa yritysten liiketoimintaa tarjoamillaan ohjelmistoilla, ulkoistamispalveluilla sekä hankinnan ja kaupan ratkaisuilla. Visma yksinkertaistaa ja digitalisoi liiketoiminnan ydinprosesseja niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Nyt jo 340 000 pohjoiseurooppalaista yritystä hyödyntää Visman ratkaisuja ja palveluita. Lisäksi Visma on yli 330 000 yrityksen hosting-kumppani. Konsernilla on yli 5 000 työtekijää ja noin 773 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2012.

Avainsanat:

Yrityksestä

Visma makes businesses more efficient, through offerings of software, outsourcing services, commerce solutions, retail IT-solutions, and IT-related projects and consulting. Visma simplifies and digitalizes core business processes within the private and public sector. 340,000 customers in Northern Europe utilize Visma’s products and services, and an additional 330,000 use Visma as a hosting partner. The group has 5 600 employees and its net revenue amounted to NOK 6 500 million in 2013.

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Visma tehostaa yritysten liiketoimintaa tarjoamillaan ohjelmistoilla, ulkoistamispalveluilla sekä hankinnan ja kaupan ratkaisuilla. Visma yksinkertaistaa ja digitalisoi liiketoiminnan ydinprosesseja niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Nyt jo 340 000 pohjoiseurooppalaista yritystä hyödyntää Visman ratkaisuja ja palveluita. Lisäksi Visma on yli 330 000 yrityksen hosting-kumppani. Konsernilla on yli 5 000 työtekijää ja noin 773 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2012.
Tweettaa