Uusi tiedonantovelvollisuus haastaa rakennusyrityksiä - Raportoinnista ei välttämättä tulekaan taakkaa

Urakkalaskujen raportointi verottajalle on 1.7.2014 tulossa pakolliseksi kaikille rakennusurakoissa toimiville yrityksille. Raportoinnista pelätään tulevan pk-yrittäjille taakka. Visma vastaa asiakkaidensa tarpeeseen moderneilla, mobiileilla ratkaisuilla.


Ei työlästä raportointia vaan automatiikkaa

Uuden tiedonantovelvollisuuden mukaisten maksujen ja työntekijöiden raportoinnin pelätään käyvän työlääksi rakennus- ja remontointialan yrityksille, joista suurin osa on pk-yrityksiä.

- Meille Vismalla oli itsestään selvää lähteä kehittämään asiakkaillemme raportointia helpottavaa ratkaisua. Haluamme tukea suomalaisia pk-yrityksiä ja tehdä niiden liiketoiminnasta tehokkaampaa ja helpompaa, kommentoi ohjelmistoyritys Visma Softwaren toimitusjohtaja Juha Mäntylä.

Visman asiakkaille tulossa tietojen raportointiin helppo työkalu

Ainakaan Visman ohjelmistojen avulla lakimuutosten vaatimien toimien toteuttaminen ei tule olemaan yri-tyksille ongelma.

- Tarkoitus on tehdä verottajalle lähetettävän aineiston muodostus, tarkistus ja lähetys mahdollisimman hel-poksi ja huomioida niin alihankkijoiden kuin pääurakoitsijoiden erilaiset tarpeet, kertoo Visma Softwaren tuotepäällikkö Leena Koskinen.

- Integroitu ratkaisumme kerää automaattisesti tietoja toiminnanohjausjärjestelmästä ja on myös liitetty Tilaajavastuu Oy:n rekistereihin. Ohjelmisto on selainpohjainen, joten sitä voi käyttää paikasta riippumatta, hän lisää.

Myös kulunseuranta modernisoitavissa

Rakennusteollisuus RT ry:n tiedotteessa Tapio Kari painottaa lakimuutosten vaikuttavan myös sähköisen kulunseurannan yleistymiseen työmailla. Visman ratkaisussa työntekijän sisään- ja uloskirjautumista työ-maalle helpotetaan QR-koodien avulla.

Tästä on kyse:

Viime vuoden lopulla hyväksyttyjen verotusmenettelylain ja työturvallisuuslain muutosten seurauksena rakentamispalvelun tilaajille tulee ensi vuoden heinäkuusta alkaen velvollisuus ilmoittaa verottajalle kuukausittain kaikki alihankkijoilleen maksamat maksut. Lisäksi pääurakoitsijan tulee pitää luetteloa työmaan työntekijöistä ja ilmoittaa kuukausittain verottajalle kaikki yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevät työntekijät. Näiden lainmuutosten ja aiemmin voimaan tulleen veronumerolainsäädännön toivotaan lisäävät merkittävästi rakennusalalla toimivien talousrikollisten kiinnijäämisriskiä.

Lisätietoja:

Visma Software Oy, toimitusjohtaja Juha Mäntylä, 0400 406 767, juha.mantyla@visma.com
Visma Software Oy, tuotepäällikkö Leena Koskinen, 050 325 4935, leena.koskinen@visma.com

Visma tehostaa yritysten liiketoimintaa tarjoamillaan ohjelmistoilla, ulkoistamispalveluilla sekä hankinnan ja kaupan ratkaisuilla. Visma yksinkertaistaa ja digitalisoi liiketoiminnan ydinprosesseja niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Nyt jo 340 000 pohjoiseurooppalaista yritystä hyödyntää Visman ratkaisuja ja palveluita. Lisäksi Visma on yli 330 000 yrityksen hosting-kumppani. Konsernilla on yli 5 600 työtekijää ja noin 775 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2013.

Avainsanat:

Yrityksestä

Visma makes businesses more efficient, through offerings of software, outsourcing services, commerce solutions, retail IT-solutions, and IT-related projects and consulting. Visma simplifies and digitalizes core business processes within the private and public sector. 340,000 customers in Northern Europe utilize Visma’s products and services, and an additional 330,000 use Visma as a hosting partner. The group has 5 600 employees and its net revenue amounted to NOK 6 500 million in 2013.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit