Esittelyssä ajoneuvojen automaattista jonoajotekniikkaa kehittävä SARTRE-projekti

 

Automaattinen jonoajo on tulevaisuuden tapa matkustaa valtateillä. Tästä kunnianhimoisesta visiosta voi tulla totta jo kymmenen vuoden sisällä. EU:n rahoittama SARTRE-projekti on esitellyt edistyksellistä järjestelmäänsä Volvon testiradalla lähellä Göteborgia.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun EU:n rahoittamat SARTRE-projektin kehitystyöryhmät kokeilivat tekniikkaa yhdessä simulaattorien ulkopuolella.

- Olemme erittäin tyytyväisiä nähdessämme, että kaikki eri järjestelmät toimivat hyvin yhdessä jo ensimmäisellä kerralla. Tekniikat ovat peräisin seitsemältä SARTRE-jäsenyritykseltä neljästä eri maasta. Talvisen sään vuoksi teimme myös kameroiden ja viestintäjärjestelmien lisätestejä, kertoo Volvon asiantuntija Erik Coelingh.

- Tämä on huomattava merkkipaalu tärkeässä eurooppalaisessa tutkimusohjelmassa. Automaattinen jonoajo tarjoaa parempaa liikenneturvallisuutta, mukavuutta pitkillä matkoilla, vähäisempää polttoaineen kulutusta ja matalamman CO2-päästötason. Osallistuvien yritysten ammattitaitoa yhdistämällä SARTRE on ottanut selviä edistysaskeleita kohti turvallisempaa ja tehokkaampaa maantietekniikkaa, kertoo SARTRE-projektikoordinaattori Tom Robinson Ricardo UK Ltd:istä.

Lisää turvallisuutta ja mukavuutta

SARTRE-projektin käsittelemä ajoneuvojen automaattinen jonoajo tarkoittaa ajoneuvojen ryhmää, jossa etummaisessa autossa ajava ammattikuljettaja johtaa muita jonossa kulkevia ajoneuvoja. Jokainen auto mittaa etäisyyttä, nopeutta ja suuntaa ja säätää sitä edessä olevan auton mukaan. Kaikki autot ovat itsenäisiä ja voivat poistua jonosta milloin tahansa. Mutta kun auto on ryhmässä, kuljettaja voi rentoutua ja tehdä muita asioita samalla, kun jono etenee vakaasti kohti määränpäätä. Suoritetuissa testeissä oli mukana johtoauto ja yksi sitä seuraava auto. Seuraavan auton ohjauspyörä kääntyi automaattisesti, kun ajoneuvo seurasi johtoautoa testiradalla. Kuljettaja voi vaikkapa juoda kahvia tai lukea sanomalehteä matkan aikana, eikä hänen tarvitse käyttää käsiään tai jalkojaan ajoneuvon ohjaamiseen.

Automaattisen jonoajon on määrä parantaa useita eri asioita. Tärkein niistä on liikenneturvallisuus, sillä uusi tekniikka minimoi inhimillisen tekijän, joka on syynä vähintään 80 prosenttiin liikenneonnettomuuksista. Toiseksi, järjestelmä säästää polttoainetta ja voi vähentää CO2-päästöjä jopa 20 prosenttia. Toiminta on myös mukavaa kuljettajalle, sillä se vapauttaa aikaa muille toiminnoille kuin ajamiselle. Ja koska ajoneuvot kulkevat valtatienopeudella muutaman metrin etäisyydellä toisistaan, automaattinen jonoajo voi vähentää myös ruuhkia.

Tekniikan kehitys on hyvässä vauhdissa, ja järjestelmät pääsevät tuotantoon todennäköisesti muutaman vuoden kulutta. Julkisen hyväksynnän saaminen ja lainsäädäntö voivat kestää huomattavasti kauemmin, sillä aihetta koskevat lait täytyy hyväksyttää 25 EU-hallituksessa.

17.1.2011

Tiedotusjohtaja Thomas Hallbäck, thallbac@volvocars.com, puh. 09-5044 5325
www.media.volvocars.com
www.volvocars.fi
www.volvocars.com

 

HUOMAUTUKSIA TOIMITTAJILLE

Tietoja SARTRE-projektista

SARTRE-projekti on lyhenne sanoista Safe Road Trains for the Environment (turvalliset ja ympäristöystävälliset ajojonot). Framework 7 -ohjelman alaisuudessa Euroopan komission osittain rahoittamaa SARTRE-projektia vetää Ricardo UK Ltd, ja se koostuu seuraavien yritysten välisestä yhteistyöstä: Idiada ja Robotiker-Tecnalia Espanjasta, Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA) Saksasta, SP Technical Research Institute Ruotsista sekä Volvo Car Corporation ja Volvo Technology Ruotsista.

SARTREn tavoitteena on rohkaista muutoksiin henkilökohtaisissa kuljetusratkaisuissa kehittämällä turvallisia automaattisia jonoajojärjestelmiä. Järjestelmiä kehitetään prototyyppimuodossa, mikä helpottaa tekniikoiden turvallista käyttöönottoa julkisilla maanteillä, joilla ne ovat vuorovaikutuksessa toisten autojen kanssa.

Projekti käsittelee kolmea liikenteeseen liittyvää tärkeää osa-aluetta: ympäristöä, turvallisuutta ja ruuhkia. Se rohkaisee samalla kuljettajia suhtautumaan hankkeeseen myönteisemmin korkeampaa mukavuustasoa painottamalla. SARTREn tavoitteet voidaan määritellä seuraavasti:

1. Määrittää joukko hyväksyttäviä jonoajostrategioita, joiden avulla automaattiset jonot voivat toimia yleisillä maanteillä ilman muutoksia tien ja tienvarren infrastruktuuriin.

2. Parantaa, kehittää ja integroida tekniikoita prototyyppijärjestelmää varten, jotta määritetyt strategiat voidaan arvioida tosielämän skenaarioissa.

3. Esittää, kuinka automaattisen jonoajon käyttö voi johtaa parannuksiin ympäristön, turvallisuuden ja ruuhkien kannalta.

4. Osoittaa, kuinka uutta liiketoimintamallia voidaan käyttää automaattisen jonoajon käytön rohkaisussa. Edut koskevat sekä johtoauton kuljettajaa että jonossa ajajia.

Jos SARTRE-projekti onnistuu, sen etujen odotetaan olevan merkittäviä. Arvioitu polttoainesäästö moottoritiekäytössä on noin 20 prosentin luokkaa riippuen ajoneuvojen väleistä ja geometriasta. Turvallisuusetuja syntyy, koska kuljettajan toiminnan ja väsymisen aiheuttamien onnettomuuksien määrä pienenee. Nykyisen tiekapasiteetin hyödyntäminen kasvaa, mikä voi lyhentää matkaan kuluvaa aikaa. Tekniikan käyttäjille sulavamman, ennustettavamman ja edullisemman matkanteon sekä runsaamman vapaa-ajan houkutukset ovat suuret. SARTRE-projekti käynnistyi virallisesti vuoden 2009 syyskuussa, ja se kestää yhteensä kolme vuotta. www.SARTRE-project.eu

Tietoja SARTRE-projektin yhteistyökumppaneista:

Ruotsalainen SP Technical Research Institute on osa SP Groupia, joka koostuu emoyhtiöstä ja tytäryhtiöistä (CBI, Glafo, SIK, SMP, YKI ja JTI). Konserni käsittää merkittävän joukon instituutteja, jotka toimivat teollisuuden ja yhteiskunnan tutkimuksen sekä innovaatioiden ja kestävän kehityksen saralla. Konsernilla on laaja tekninen osaaminen, ja sen laboratorioresurssit ovat kansainvälistä tasoa. Noin 1 000 työntekijästä koostuvasta henkilökunnasta puolet on saanut yliopistotason koulutuksen ja noin 250:llä on tutkijakoulutus. Henkilökunta muodostaakin tärkeän tietoresurssin. SP Group on vuoden 2009 marraskuusta lähtien ollut kokonaan RISE Holding AB:n omistuksessa.

Ricardo plc on johtava itsenäinen tekniikan alan tuottaja ja strateginen konsultti maailman kuljetussektorilla ja puhtaan energian teollisuudessa. Yhtiön ammattitaito kattaa monia eri osa-alueita ajoneuvojärjestelmien integraatiosta, ohjaimista, elektroniikasta ja ohjelmistokehityksestä uusimpiin voimansiirto- ja vaihteistojärjestelmiin, bensiini-, diesel-, hybridi- ja polttokennotekniikoihin sekä tuuli- ja vesivoimajärjestelmiin. Lontoon pörssiin listautuneen Ricardo plc:n myynti oli tilivuonna 2010 noin 193 miljoonaa euroa. Ricardo osallistuu SARTRE-projektiin Iso-Britannian yksikkönsä, Ricardo UK Ltd:n, kautta.

Lisätietoja on osoitteessa www.ricardo.com.

Robotiker-Tecnalia -teknologiakeskus tarjoaa laajan valikoiman palveluja ja tuotteita tekniikan valvonnasta uuteen tekniikkaan pohjautuvien liiketoimintojen lanseeraukseen. Monista yhteistyöjärjestelyistä eniten esillä ovat tutkimus- ja kehitystyöprojektit ja tekniikan konsultointipalvelut. Robotiker-Tecnalia toimii viitemarkkinoillaan viiden liiketoimintayksikön kautta. Yksiköt ovat ENERGY, TELECOM, AUTOMOTIVE, INFOTECH ja INNOVA, ja ne auttavat teknologiakeskusta erikoistumaan avainsektoreilla toimivien yritysten tarpeisiin. Päätavoite on vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnan kestävään kehitykseen tutkimustyön avulla. Robotiker-Tecnalia on vuosien varrella osallistunut yli 85 eurooppalaiseen projektiin, joista 24 on edelleen käynnissä. www.robotiker.com.

Volvo Technology Corporation on Volvo Groupin liiketoimintayksikkö. Volvo Group on yksi maailman johtavista kaupallisten kuljetusratkaisujen valmistajista. Sen tuotteita ovat mm. kuorma-autot, bussit, rakennuslaitteistot, laivojen ja teollisuussovellusten vetojärjestelmät ja lentokonemoottorien komponentit. Vuonna 1927 perustettu Volvo työllistää tänä päivänä noin 100 000 henkilöä. Sillä on tuotantoa 19 maassa, ja se toimii yli 180 markkina-alueella. Volvo Technology Corporation on innovaatioyritys, joka sopimusten pohjalta harjoittaa tutkimusta ja kehittää ja integroi uusia tuote- ja liiketoimintakonsepteja ja tekniikkaa kuljetus- ja ajoneuvoteollisuudelle. Volvo Technologyn ensisijaisia asiakkaita ovat Volvo Groupin yksiköt. Lisäksi Volvo Technology osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin tietyillä strategisilla osa-alueilla. Lisätietoja on osoitteessa www.tech.volvo.com.

Applus+ IDIADA on autoteollisuuden kansainvälinen yhteistyökumppani, joka tarjoaa kokonaisratkaisuja autojen kehitysprojekteihin ympäri maailmaa. Applus+ IDIADAn tekninen keskus sijaitsee 70 km etelään Barcelonasta. Yrityksellä on tytäryhtiöitä ja haarakonttoreita 16:ssa Euroopan ja Aasian maassa ja yhteensä noin 1 000 työntekijää. Applus+ IDIADAn ydinpalvelut ovat insinöörityö, testiradat ja homologointi. Insinöörityön pääosa-alueet ovat voimansiirto, päästöt, melu ja värinä, ajoneuvodynamiikka, jarrujärjestelmät, kestävyys ja passiivinen turvallisuus. Applus+ IDIADAn koerataa pidetään yhtenä maailman parhaista. Yritys on myös tunnettu korkeatasoisesta asiakaspalvelustaan. Turvallisuus ja luottamuksellisuus ovat yhtiölle ensisijaisen tärkeitä arvoja. Espanjan sääolot tekevät yrityksen toimitiloista monille ykkösvalinnan testaamisen luonteesta riippumatta.

RWTH Aachen -yliopiston Institut für Kraftfahrzeuge (IKA) on historiansa aikana keskittynyt koulutukseen ja ajoneuvojen, kuten autojen, bussien ja moottoripyörien, tutkimukseen sekä käsitellyt alaa koskettavia ilmiöitä, kuten liikenne- ja ympäristöolosuhteita (melu, pakokaasut). IKA-instituuttia johtaa yliopiston professori Lutz Eckstein. IKAlla oli vuonna 2009 yli 200 työntekijää. IKA yhdistää tutkimusprojektit yhä enenevissä määrin kehitystehtäviin, jotka rahoitetaan kolmannen osapuolen tukemina. Instituutin aktiviteetit on sovitettu teollisuuden vaatimuksiin, ja ne koostuvat eri osastoista, joita ovat alusta, kori, voimansiirto, akustiikka, elektroniikka, kuljettajan avut, strategia ja prosessikehitys. Kuljettajan apuosasto keskittyy kuljettajaa tukevien järjestelmien kehittämiseen ja arviointiin. IKA on kehittyneen kuljettajan apujärjestelmän, ADASin, ensiesiintymisestä lähtien ollut yksi johtavista testi-instituuteista puolueettomille testeille ja järjestelmän komponenttien sertifioinnille ja yleissovelluksille. Lisätietoja on osoitteessa www.ika.rwth-aachen.de.

Volvo Car Corporation on yksi autoteollisuuden vahvimmista brändeistä, jolla on pitkä ja menestyksekäs historia maailman johtavien innovaatioiden kehittäjänä. Volvo myy noin 400 000 autoa vuodessa noin 120 maassa. Sen alaisuudessa toimii noin 2 000 myyntipistettä ja korjaamoa eri puolilla maailmaa. Volvo Car Corporationin päämaja ja muut hallintotoiminnot sijaitsevat Göteborgissa, Ruotsissa. Lisätietoja on osoitteissa www.volvocars.com ja www.youtube.com/volvocarsnews.

Avainsanat:

Yrityksestä

Volvo Car Finland Oy Ab on osa maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia autoja valmistavaa Volvo Car Group -yhtiötä. Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Maahantuomme ja markkinoimme Volvo -merkkisiä henkilöautoja, niiden varaosia ja lisävarusteita. Volvo Car Finland Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä ovat Bilia ja Hertz. Toimipaikkamme sijaitsee Vantaan Kaivokselassa.Volvo -uutishuoneen aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit