Volvo vie turvallisuutta Thaimaahan

VOLVO VIE TURVALLISUUTTA THAIMAAHAN Volvo Car Corporation vie turvallisuustietouttaan Thaimaahan ja toimii yhteystyössä 26. helmikuuta 2003 avatun Thailand Accident Research Center -tutkimuskeskuksen kanssa. Volvo Car Corporation kanavoi tutkimuskeskuksen kautta liikenneturvallisuuden osaamistaan entistäkin laajemmalle alueelle ja pyrkii siten vähentämään liikenneonnettomuuksien määrää maailmanlaajuisesti. Thaimaassa kuolee virallisten tilastojen mukaan vuosittain 14 000 ihmistä liikenneonnettomuuksissa. Toisten tietojen mukaan kuolonuhrien määrä Thaimaan teillä saattaa olla jopa 30 000 henkeä vuodessa. Maailman Pankin alullepanema The Global Road Safety Partnership pyrkii liikenneturvallisuuden parantamiseen, etenkin kehitysmaissa. Se rahoittaa Volvo Car Corporationin (Volvo) ja Thaimaan tieliikennelaitoksen kanssa uutta TARC-onnettomuustutkimuskeskusta (Thailand Accident Research Center). Järjestelmällisen tiedonkeruun avulla tutkimuskeskus saa objektiivisen kuvan siitä, minkä tyyppiset onnettomuudet ovat yleisimpiä ja minkä tyyppiset vaarallisimpia. Thaimaalaiset päättäjät hyödyntävät tietoja tulevissa suunnitelmissaan. Uudet lait, säädökset ja tiedotuskampanjat pyritään keskittämään huonoiten hoidetuille alueille. TARC-keskuksen toimisto on Bangkokissa. Sieltä keskuksen onnettomuustutkinta-ajoneuvo pääsee mille tahansa tunnin säteellä tapahtuneelle liikenneonnettomuuspaikalle. Toiminta-alueella on sekä keskustan että lähiön liikenneoloja kuten myös moottoriteitä ja maaseudun sorateitä. Onnettomuustutkintaryhmään kuuluu ajoneuvo-asiantuntija, joka selvittää, mitä on tapahtunut, sekä tie-asiantuntija, joka tutkii liikenneympäristöä. Ryhmä kuvaa, mittaa ja tekee muistiinpanoja onnettomuuspaikalta. Toimistolle palattuaan he lisäävät tiedostoihinsa tietoa muilta paikallisilta asiantuntijoilta, kuten poliiseilta, sairaalan henkilökunnalta ja käyttäytymistieteilijöiltä. Laajojen tilastotietojen pohjalta voidaan osoittaa esimerkiksi vaaralliset risteykset, onnettomuusalttiimmat vuorokaudenajat ja tyypillisimmät onnettomuustyypit. Syventävien tutkimusten avulla voidaan lisäksi selvittää yksittäisten onnettomuuksien syyt. Thaimaassa tapahtuva toiminta poikkeaa merkittävästi Ruotsissa vaikuttavan Volvon onnettomuustutkimusryhmän työstä, joka on kolmen vuosikymmenen ajan kerännyt valtaisan tietokannan onnettomuuksista, joissa Volvo-auto on ollut osallisena. Thaimaassa tutkinnan kohteena ovat kaikki merkit ja ajoneuvot, niin linja-autot, moottoripyörät, kuorma-autot kuin henkilöautotkin. Eräs Thaimaan liikenneturvallisuuden merkittävistä ongelmista on tienkäyttäjien laaja kirjo. Suojaamattomat tienkäyttäjät, kuten jalankulkijat, polkupyöräilijät ja moottoripyöräilijät joutuvat kilpailemaan samasta tiealasta henkilöautojen ja kuorma-autojen kanssa. Useat ihmiset ovat täysin suojaamattomia kulkiessaan avolava-autojen lavoilla tai jopa nelistään yhden moottoripyörän päällä. Loukkaantuneiden lukumäärä onnettomuustilanteissa on yleensä suuri. Volvo osallistuu TARC-keskuksen toiminnan aloittamiseen ja ylläpitoon. Toiminnasta ja miehityksestä vastaavat thaimaalaiset liikennetutkijat. Useat ruotsalaiset asiantuntijat asentavat analysointijärjestelmät ja opastavat niiden käytössä. Thaimaalaiset tutkijat osallistuvat myös Göteborgissa ruotsalaisen onnettomuustutkintaryhmän työhön. Eräs tutkimuskeskuksen etuja on huomattava onnettomuustietokanta, jonka avulla Volvo voi kehittää tulevaisuudessa entistäkin turvallisempia autoja. Volvon tavoitteena ei ole johtaa toimia yksin, vaan jakaa osaamistaan. Pitkällä tähtäyksellä Volvo tulee siis vetäytymään TARC-keskuksesta. Keskuksen omistus ja toiminta siirtyy täysin thaimaalaisille. Volvon yhteisölle antama palaute on kulmakivi sen toiminnassa vastuunsa tuntevana yhteiskunnan jäsenenä. Volvo haluaa jakaa tietämyksensä autoturvallisuuden osalta. Yritys on tunnetusti johtoasemassa autoturvallisuuden saralla ja on pelkästään luonnollista, että Volvon osaamista käytetään mahdollisimman monia hyödyntävällä tavalla. FAKTAA: Thailand Accident Research Center-keskuksen rahoituksesta vastaavat Volvo Car Corporation (42 %), Thaimaan tieliikennelaitos (35%) ja Global Road Safety Partnership (23%). Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa XVI vihki Thailand Accident Research Center-keskuksen käyttöön helmikuun 26. päivä 2003. Lisätietoja Volvon mediasivuilta otsikon photo archive/safety/accident research -alta: http://media.volvocars.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00750/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Volvo Car Finland Oy Ab on osa maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia autoja valmistavaa Volvo Car Group -yhtiötä. Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Maahantuomme ja markkinoimme Volvo -merkkisiä henkilöautoja, niiden varaosia ja lisävarusteita. Volvo Car Finland Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä ovat Bilia ja Hertz. Toimipaikkamme sijaitsee Vantaan Kaivokselassa.Volvo -uutishuoneen aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua.

Tilaa